Monitoraġġ ta’ Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol

Sabiex it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol ikun suċċess fil-kumpaniji, hemm il-ħtieġa għal titjib kontinwu. Dan mhux biss huwa ta’ benefiċċju għall-istudent billi jipprovdilhom esperjenza ta’ tagħlim aħjar, iżda dan jipproduċi wkoll apprendisti aħjar u aktar kwalifikati u min-naħa tiegħu huwa ta’ profitt għall-kumpanija privata. Wieħed mill-aktar modi ta’ suċċess biex jinkiseb titjib kontinwu huwa permezz ta’ feedback. Għaliex l-feedback huwa Importanti? Il-feedback jista’ jieħu żewġ direzzjonijiet i) feedback mill-kumpanija lill-apprendisti dwar kif itejbu l-ħiliet tagħhom ii) feedback mill-apprendist lill-kumpanija (u l-apprendist superviżur) dwar kif jista’ jitjieb il-programm ta’ apprendist Kif  l-feedback jista’jiġi kkomunikat b’mod korrett Ħiliet ta’ Mentoring: Kif Tagħti Feedback Sabiex jinkiseb titjib kontinwu l-kumpanija li tospita l-apprendist, ħafna drabi teħtieġ feedback. Din hija proċedura standard f’ħafna programmi ta’ apprendistat u hija parti mill-istruttura tas-sistema ta’ vokazzjoni doppja milqugħin minn ħafna u li qed tiġi pprattikata fil-pajjiżi tal-Ewropa li jitkellmu bil-Ġermaniż. Dan il-feedback jista’ jkun f’forma strutturata ta’ Intervista ta’ stima Lista ta’ kontroll tal-Monitoraġġ tal-Kampjun

Ippjanar tat-Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol

Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol u Apprendistati Fost il-ħafna eżempji ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, is-sistema vokazzjonali doppja ilha rikonoxxuta bħala waħda mill-aktar mudelli ta’ apprendistat ta’ suċċess u li ilhom jeżistu madwar id-dinja. Kif jissuġġerixxi l-isem, is-sistema vokazzjonali doppja tippermetti lill-apprendist jaqsam il-ħin tat-tagħlim tiegħu bejn it-tagħlim teoretiku ta’ skola vokazzjonali, kif ukoll tagħlim prattiku permezz ta’ impjieg dirett li huwa ffaċilitat minn kumpanija privata. Is-sistema doppja ilha prattikata b’dan il-mod fil-Ġermanja, l-Awstrija u l-Isvizzera għal mijiet ta’ snin. Taħriġ Vokazzjonali Doppju – Is-sistema ta’ suċċess tal-Ġermanja Is-sistema Vokazzjonali doppja ma kinitx popolari fil-pajjiżi li jitkellmu bil-Ġermaniż iżda bdiet tiġi adottata f’pajjiżi oħra madwar l-Ewropa, billi n-negozji jiskopru l-benefiċċji li jospitaw dan il-programm u l-kwalità ta’ ħaddiema kwalifikati li tista’ tikseb għal kumpanija. Apprendistati madwar l-UE: kif jiġu massimizzati l-benefiċċji tagħhom Għalkemm din il-forma ta’ taħriġ fl-apprendistat hija ta’ benefiċċju kbir kemm għall-kumpanija kif ukoll għall-apprendist, il-kumpaniji privati spiss iridu jibdew isiru kreattivi billi jsibu ruħhom mhux biss jikkompetu kontra xulxin għall-aħjar kandidati għall-apprendisti iżda kontra l-għażliet wiesgħa ta’ karriera miftuħa għaż-żgħażagħ fl-Ewropa illum. Kumpaniji li jħejju l-Apprendistati sabiex jiżguraw kandidati ta’ kwalità għall-apprendistat tagħhom, bosta kumpaniji privati jħarsu wkoll lil hinn mill-istudenti tal-iskola li joħorġu direttament mill-iskola u jieħdu … Read more

Iddeċifra il-Jargon

Qabbel il-Kwalifiki madwar l-Ewropa Iddeċifra il-Jargon Kif tistma l-livell ta’ kwalifika ta’ impjegati u applikanti għax-xogħol? Speċjalment jekk kisbu l-kwalifika f’pajjiż ieħor? Billi l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali huma stabbiliti b’mod differenti madwar l-Ewropa, il-kwalifiki tal-gradwati mhumiex dejjem faċli biex jinftiehmu. Mastrudaxxa li kien imħarreġ fl-Awstrija jista’ jkun li tgħallem il-professjoni tiegħu taħt kundizzjonijiet differenti u f’ambitu differenti minn dak li kien imħarreġ fi Spanja. Sib x’jistgħu jagħmlu l-impjegati tiegħek! L-iktar strument utli biex tqabbel il-livell ta’ kwalifiki tal-persunal tiegħek huwa l-Qafas Ewropew tal-Kwalifikazzjoni (EQF). Kull kwalifika għandha livell ekwivalenti ta’ kompetenza, li jfisser li l-enfasi tinsab fuq liema kompiti persuni jistgħu jagħmlu realistikament. Il-livell tal-EQF huwa determinat bl-użu ta’ deskritturi li jagħtu eżattament dan it-tip ta’ informazzjoni dwar il-livell ta’ għarfien, ħiliet, u responsabbiltà / awtonomija. Sabiex tilħaq ċertu livell ta’ kwalifika, persuna trid tgħaddi minn proċess ta’ edukazzjoni u taħriġ. Peress li kulħadd għandu ritmu u bijografija differenti, it-tqabbil ta’ dawn il-passi lejn ċertu kwalifika mhux dejjem faċli. Mod wieħed kif isir dan huwa billi tuża s-Sistema Ewropea ta’ Kreditu għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET). Fi ftit kliem, l-ammont ta’ sigħat imqattgħin f’ċertu taħriġ huwa akkumulat u kkreditat uffiċjalment, u għalhekk jista’ jiġi ppreżentat fil-forma tan-numru ta’ punti ECVET … Read more

Ir-Rwol tal-Kumpanija fit-Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol

Ir-rwol tal-kumpanija fit-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol Ir-rwol tal-kumpanija fil-proċess li jintroduċi u jimplimenta tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol huwa kruċjali u komponent essenzjali. L-ambjent tal-post tax-xogħol huwa fejn l-istudenti jesperjenzaw xenarji tal-ħajja reali, itejbu l-ħiliet tagħhom u jimplimentaw l-għarfien kollu miksub matul il-parti teoretika tal-proċess tat-tagħlim. Għalhekk, huwa importanti ħafna, li l-kumpaniji jimpenjaw ruħhom u joħolqu ambjent ta’ merħba u sikur li joffri appoġġ effiċjenti lill-istudenti tagħhom. Meta wieħed iqis il-perċezzjoni ta’ spiss negattiva tal-WBL minn partijiet interessati differenti, huwa kruċjali li jiġi enfasizzat li l-kumpaniji jiksbu l- benefiċċji reċiproċi kollha tat- tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, u għandna bżonn nippromwovu narrattiva pożittiva tal-WBL permezz tal-iżvilupp ta’ studji ta’ każijiet speċifiċi għas-settur u  stejjer ta’ suċċess u ninfurmaw  lill-pubbliku usa’ billi ninkoraġġixxu l-impenn u l-użu ta’ opportunitajiet ta’ WBL. L-ewwel pass fil-vjaġġ lejn l-introduzzjoni tal-WBL fi ħdan il-kumpanija tiegħek huwa li ssir konxju tar-raġunijiet għaliex it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol huwa sitwazzjoni fejn jirbaħ kull min huwa involut fil-proċess u jsir familjari mar-regolamenti nazzjonali u l-proċess ta’ implimentazzjoni ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. Dan l-istadju tal-fażi tal-ippjanar jirrikjedi u jinvolvi wkoll ċertu livell ta’ awtonomija u innovazzjoni billi jkunu ppjanati u jinħolqu programmi ta’ taħriġ apposta , adattati għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-partijiet interessati u tal-kumpanija nnifisha. L-iżgurar tas-suċċess tal- WBL għandu jikkunsidra firxa sħiħa ta’ ħtiġijiet u aspettattivi tal-partijiet interessati waqt li jkunu qed jippjanaw il-programmi ta’ taħriġ … Read more

Europass għal min Iħaddem

L-Europass jgħin lil dawk li jħaddmu jiffrankaw il-ħin u l-enerġija meta jistmaw kwalifiki jew ħtiġijiet ta’ taħriġ ulterjuri ta’ impjegati u apprendisti. Huwa speċjalment utli meta tittratta applikazzjonijiet għal xogħol minn pajjiż ieħor tal-UE, għaliex tgħin lill-persunal tal-HR jifhem il-livell ta’ kwalifika ta’ applikant.   X’inhu l-Europass? L-Europass huwa sett ta’ dokumenti li jippermettulek tivvaluta l-kwalifiki b’mod effiċjenti billi tippermettilek issib u tqabbel faċilment l-informazzjoni. Mill-2005, l-Europass kienet għodda popolari biex jintlaħaq dan il-għan billi tipprovdi struttura standardizzata għal Curriculum Vitae (CV), li jfisser li inti għandek tkun tista’ ssib informazzjoni speċifika minnufih, għax dejjem tinsab fl-istess fuq il-post u bl-istess mod jew għallinqas b’mod simili. L-Europass ġie mtejjeb billi pprovda mudell għal ittri ta’ akkumpanjament, li fih ħjiel u rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż għall-applikant biex joħloq CV u CL li jkopru l-informazzjoni li l-maniġers tar-riżorsi umani tassew għandhom bżonn. Il-PDFs tas-CV tal-Europass jistgħu saħansitra jiġu adattati aktar tard billi tuża l-kreatur online! Biex jiġu ssimplifikati aktar l-applikazzjonijiet bejn il-fruntieri, ġew introdotti s-Supplimenti għad-Diploma u ċ-Ċertifikati tal-Europass. It-tnejn jipprovdu informazzjoni standardizzata madwar l-UE kollha dwar il-kwalifiki tal-persuna li kisbet id-diploma (programmi edukattivi fil-livell universitarju) jew iċ-ċertifikat (programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali). Għalhekk, ħafna mill-apprendisti tiegħek jibagħtulek dan tal-aħħar. Fuq dawn … Read more