Profile of WBL Mentors

1. Setting the Scene A mentor has an essential role to play in providing the necessary training to apprentices. Unfortunately many are experts in their specific technical field. However are these people ready to be mentors in a work-based learning context? Mentors do not work in isolation, and are not machines. Hence the human nature is to be considered as well. An effective mentor requires crucial attributes and skills that together complete the profile of a successful mentor. 2. The Qualities of a Mentor In order to better understand the profile of a mentor, we need to consider some examples of good qualities that are expected from someone to fulfill this role. The below list includes some examples. It is to note that this is not exhaustive. Nonetheless, it should surely serve as a good start for your understanding.

Profil von WBL-Mentor/innen

1. Grundvoraussetzungen Ein/e Mentor/in spielt eine wesentliche Rolle bei der notwendigen Ausbildung der Auszubildenden. Leider sind viele von ihnen Expert/innen auf ihrem speziellen technischen Gebiet. Aber sind diese Menschen bereit, in einem ausbildungsorientierten Lernkontext auch Mentor/in zu sein? Mentor/innen arbeiten nicht isoliert und sind keine Maschinen. Daher ist auch die menschliche Natur zu berücksichtigen. Ein/e effektive/r Mentor/in benötigt entscheidende Eigenschaften und Fähigkeiten, die zusammen das Profil eines/einer erfolgreichen Mentors/Mentorin vervollständigen. 2. Qualitäten Um das Profil eines Mentors/einer Mentorin besser zu verstehen, müssen wir einige Beispiele für gute Eigenschaften betrachten, die von jemandem erwartet werden, um diese Rolle zu erfüllen. Die nachfolgende Liste enthält dazu einige exemplarische Beispiele, die dem Verständnis sicherlich dienlich sind:

Profil tal-Mentors fit-Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol

1. Issettjar tal-Kuntest Mentor għandu rwol essenzjali x’jaqdi biex jipprovdi t-taħriġ meħtieġ lill-apprendisti. Sfortunatament ħafna huma esperti fil-qasam tekniku speċifiku tagħhom. Madankollu dawn in-nies huma lesti biex ikunu mentors f’kuntest ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol? Il-mentors ma jaħdmux iżolati, u mhumiex magni. Għalhekk in-natura umana għandha titqies ukoll. Mentor effettiv jirrikjedi attributi u ħiliet kruċjali li flimkien jimlew il-profil ta’ mentor ta’ suċċess. 2. Il-Kwalitajiet ta’ Mentor Sabiex nifhmu aħjar il-profil ta’ mentor, għandna nqisu xi eżempji ta’ kwalitajiet tajbin li huma mistennija minn xi ħadd biex iwettaq dan ir-rwol. Il-lista t’hawn taħt tinkludi xi eżempji. Huwa ta’ min jinnota li dan mhux eżawrjenti. Minkejja dan, żgur għandha sservi bħala bidu tajjeb għall-fehim tiegħek. Ħiliet ta’ Komunikazzjoni Tajba Ħiliet għall-Interrogazzjoni Kapaċità li tisma’ b’mod attiv Motivazzjoni Prinċipji Etiċi Ħiliet ta’ Taħriġ (pedagoġija) Xewqa li tgħin lil ħaddieħor Attitudni pożittiva Intelliġenza emozjonali Ħiliet ta’ Organizzazzjoni Tajba Ħiliet fil-Ġestjoni tal-Ħin Kapaċità li tipprovdi rispons kostruttiv Kapaċità li tistabbilixxi, issegwi u tilħaq għanijiet professjonali Onestà 3. Imur lil hinn minn rwol wieħed biss Meta jkunu involuti f’attivitajiet ta’ mentoring, xi wħud jistgħu jaħsbu li dan jinvolvi ‘li wieħed jilbes kappell wieħed’. Fil-fatt, int tkun mitlub li tilbes kpiepel differenti. Int l-għalliem, il-konsulent, min … Read more

Profil UZD mentorjev

1. Priprava okolja Mentor ima ključno vlogo pri nudenju potrebne izobrazbe pripravniku. Veliko jih je strokovnjakov na njihovih specifičnih tehničnih področjih, toda ali so pripravljeni biti mentorji v kontekstu učenja z delom? Mentorji ne delajo v izolaciji in niso stroji, zato moramo upoštevati tudi človeško naravo. Učinkovit mentor potrebuje odločilne značilnosti in veščine, ki tvorijo celoto profila uspešnega mentorja. 2. Kvalitete mentorja Da bolje razumemo mentorjev profil, moramo upoštevati nekaj primerov dobrih lastnosti, ki se jih pričakuje od nekoga, ki bo prevzel to vlogo. Spodnji seznam vsebuje nekaj primerov. Vedeti moramo, da ta seznam ni popoln in podroben, lahko pa služi za dober začetek vašega razumevanja. Dobre komunikacijske veščine Veščine postavljanja vprašanj Sposobnost aktivnega poslušanja Motiviranost Etična načela Izobraževalne (pedagoške) veščine Želja po pomaganju drugim Pozitiven odnos Čustvena inteligenca Dobre organizacijske sposobnosti Sposobnost upravljanja s časom Sposobnost podajanja konstruktivne kritike Sposobnost postavljanja, sledenja in doseganja profesionalnih ciljev Iskrenost 3. Gre se za več kot samo eno vlogo Ko izvajamo mentorske aktivnosti, lahko nekateri pomislijo, da nosimo samo “en klobuk”. Toda v resnici se bo od vas pričakovalo, da jih nosite več. Ste učitelj, svetovalec, vzornik, motivator in še kaj. Mentorski proces mora upoštevati še element človeškosti in se zato ne … Read more

Perfil de los mentores WBL

1. Preparar la escena Un mentor tiene un papel fundamental a desempeñar en la oferta de la formación necesaria para los estudiantes en prácticas. Desgraciadamente muchos son expertos en su área técnica específica. Sin embargo, ¿están preparados/as para ser mentores/as en un contexto de formación basada en el trabajo? Los mentores no trabajan aislados y no son máquinas. De ahí que se deba tener en cuenta también la naturaleza humana. Un mentor eficaz requiere atributos y habilidades fundamentales que completen el perfil de un mentor de éxito. 2. Las Cualidades de un Mentor Con el fin de comprender mejor el perfil de un mentor, debemos tener en cuenta algunos ejemplos de buenas cualidades que se esperan de alguien para desempeñar este papel. La lista siguiente incluye algunos ejemplos. Hay que tener en cuenta que no es exhaustiva. Sin embargo, servirá como un buen inicio para entenderlo.