X ' inhu t- tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol (WBL) u kif nistgħu nħaffuh?

Tagħrif dwar il-Proġett

It-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol (WBL) huwa komponent kruċjali tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) fl-Ewropa, iżda l-istituzzjonijiet edukattivi u min iħaddem jużaw kunċetti u lingwi differenti ħafna fl-approċċi tagħhom. Sabiex titrawwem il-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni u min iħaddem, huwa meħtieġ pont li jibni rabtiet effettivi bejn l-iskejjel tal-ETV u min iħaddem. It-tim tal-proġett ser iħaffef dan il-proċess billi jgħin lill-atturi differenti "jitkellmu lingwa komuni" billi jittraduċi l-lingwi edukattivi tal-ECVET, il-QEK u l-bqija. f ' lingwa aktar prattika li hija rilevanti għall-proċessi tal-WBL li jseħħu fil-kumpaniji ta’ kuljum.

L-imsieħba kieu ġa bdew jaħdmu fuq dan il-kunċett fi proġett preċedenti li ġie magħżul bħala proġett bi prassi tajba ġewwa l-Awstrija fl-2018:  www.ecvet-goes-business.eu

Min ser jibbenifika minn dan il-proġett?

Issa, il-grupp fil-mira tagħna jinkludi kwalunkwe persuna li hija responsabbli għall-proċessi tal-WBL f ' kumpaniji bħal ma huma maniġers tar-Riżorsi Umani, line managers, shop stewards, foremen, sidien tal-kumpaniji u oħrajn. Dawn il-persuni jaġixxu bħala mentors għall-apprendisti u l-interns u huma r-rabta bejn il-kumpanija u l-persuna li qed titgħallem. B ' hekk iġorru responsabbiltà kbira. Il-problema hija li t-taħriġ li persuna bħal din tirċievi bi tħejjija għal dan ir-rwol kruċjali huwa ferm differenti fil-profondità u l-ambitu fil-livell nazzjonali u internazzjonali. F ' xi pajjiżi hemm taħriġ mandatorju, f ' oħrajn le. Kif nistgħu niggarantixxu esperjenza tal-WBL simili għall-istudenti tal-ETV fl-Ewropa? Il-Kummissjoni Ewropea toffri ħafna għodod ta ' trasparenza li jtejbu t-trasferibbiltà u r-rikonoxximent tal-kompetenzi u l-ħiliet-iżda huma użati l-aktar mill-istituzzjonijiet edukattivi u l-benefiċċju prattiku tagħhom fil-biċċa l-kbira tal-kumpaniji għadu ma jidhirx.

X’ser ikunu r-riżultati tal-proġett?

Għalhekk, l-għan ewlieni tat-tim tal-proġett WBL Accelerator huwa t-titjib tal-kwalità tal-WBL fis-sistemi tal-ETV fl-Ewropa permezz ta’ programm ta’valur għal dawk responsabbli għal-WBL fil-kumpaniji. Biex jinkiseb dan, l-imsieħba ta’ dan il-proġett ser jiżviluppaw l-prodotti li ġejjin:

Studju ta ' Riċerka Esplorattiva

L-imsieħba laqqgħu focus groups fl-Awstrija, il-Ġermanja, l-Irlanda, Malta, is-Slovenja, u Spanja biex jitgħallmu aktar dwar il-ħtiġijiet u t-talbiet tal-grupp fil-mira tagħna. Bl-involviment ta' 144 li jinkludu maniġers tar-Riżorsi Umani, business managers, foremen, shop stewards u persuni oħra li huma responsabbli għall-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol fil-kumpaniji tagħhom, il-proċessi tal-WBL f ' kull pajjiż ġew mistħarrġa u analizzati. Ir-riżultati huma mqassra f 'rapport transnazzjonali bl-Ingli ż u s-sommarji eżekuttivi disponibbli fil-lingwi tal-imsieħba kollha.

Taħriġ ta ' mentor għall-WBL responsabbilta

Aħna nafu li l-ħin huwa essenzjali għall-grupp fil-mira tagħna billi l-biċċa l-kbira huma responsabbli kemm ta’ dak li hu relatat mal-WBL flimkien mal-impjieg regolari tagħhom. Biex niffaċċjaw dan, se niżviluppaw programm ta' taħriġ li li jinkludi kemm sessjonijiet wiċċ imb wiċċ ikkumbinati ma’ kontenut online.
Permezz tal-ewwel tip ta’ taħriġ, il-patreċipanti jkollhom l-opportunita għal networking u li jiltaqgħu ma’ perteċipanti oħra bi sfidi simili, filwaqt li permezz tat-tieni tip ta’ taħriġ, il-benefiċċju huwa l-aċċessibblita għat tagħlim f’kull ħin u kullimkien.
L-għan ewlieni tagħna huwa li t-taħriġ ikun prattiku u relevanti għall-grupp fil-mira tagħna, għalhekk il-kontenut kollu tagħna jiġi immudelat b ' dan il-mod u strutturat f’ partijiet żgħar ta ' tagħlim li jistgħu jitlestew kemm waħedhom kif ukoll bħala programm sħiħ.. B ' mod ġenerali, se jkun hemm bejn 80 u100 siegħa ta' tagħlim koperti mill-programm ta’ taħriġ tal-WBL Accelerator u ser ikun akkreditat bi 3 ECVET credits. Il-kors ta ' taħriġ se jiġi ttestjat f' attività transnazzjonali ta ' tagħlim u ta ' taħriġ u fuq bażi nazzjonali permezz ta’ 6 proġetti pilota f’pajjiżi differenti mal-grupp fil-mira ta’ dan il-proġett.

Manwal għall-min hu responsabbli għall-WBL

Minbarra l-kors ta ' taħriġ, se jiġi ppubblikat manwal. Filwaqt li ser ikopri suġġetti simili bħal dawk inklużi fil-program ta’ taħriġ, il-manwal se jiġi ppubblikat bħala rivista u se jkun disponibbli bħala rivista onlajn kif ukoll fuq din il-websajt. Dan ser jinkludi artikli interessanti, case studies, u materjal prettiku.

 

20 MESSAĠĠI EWLENIN: