L-Aħjar Prattiki WBL għall-SMEs u Kumpaniji kbar / Multis

Kif jistgħu l-kumpaniji jinvolvu ruħhom fi programmi ta’ apprendistat / WBL? Kif jistgħu jiksbu apprendist / student tajjeb? Kif jistgħu jgħinu lil dan l-istudent biex isir ħaddiem kwalifikat?

Programmi ta’ apprendistat / WBL huma stabbiliti b’mod differenti madwar l-Ewropa. Bħala persuna li timpjega jew maniġer tal-HR biex tinvolvi b’suċċess f’dan il-proċess, aħna nagħtuk xi ideat ġenerali tajbin li jgħinuk.

Jattendu open day fl-iskola

L-iskejjel jistgħu jirranġaw open day fejn il-kumpaniji jistgħu jintroduċu ruħhom għall-istudenti. Hija idea tajba ħafna li tattendi għal dak it-tip ta’ avveniment. Se tieħu ż-żmien tiegħek, imma tkun tista’ tagħmel kuntatt mal-aħjar kandidati.

 

 

Open Day tal-kumpaniji

L-idea l-oħra hija li l-kumpanija tista’ tirranġa open day u tistieden lill-istudenti jżuruhom u juruhom madwarhom. L-istudenti jistgħu jieħdu l-idea ta’ fejn u kif sejrin jaħdmu.

 

 

Jattendu fiera dwar l-edukazzjoni u l-professjonijiet

Jekk hemm xi ħaġa bħal dik organizzata, hija idea tajba li tattendi. Tista’ tara kif kumpaniji oħra jippromwovu lilhom infushom, tista’ tieħu sens taliema professjoni hija l-aktar interessanti għal studenti futuri u forsi dak jagħtik xi ideat dwar kif iddawwar din it-tendenza.

Huwa tajjeb li tistieden apprendisti / studenti kurrenti (jekk diġà għandek fil-kumpanija tiegħek) biex jattendu għal dawn il-promozzjonijiet. Huma jistgħu jimpressjonaw l-aktar faċilment lil sħabhom.

Materjal promozzjonali

Il-materjal għandu jkun oriġinali u memorabbli.

 

Ħatra ta’ Mentor

Il-kumpanija taħtar mentor u tibgħatu għal taħriġ adizzjonali dwar pedagoġija u andragoġija sabiex ikun jiffaċilita u u jkun mentor għall-apprendisti b’mod aħjar.

 

Għażla ta’ apprendisti

Hija idea tajba li tistieden apprendisti potenzjali u l-ġenituri tagħhom lill-kumpanija u turihom madwarhom. Dan jagħtihom il-mili ta’ dak li jkun mistenni minnhom. Wara li l-kandidati jkunu magħżula, huwa għaqli li jkollok intervista tax-xogħol mal-kandidati biex jagħżlu dawk it-tajbin.

 

Preparazzjoni qabel il-bidu

L-istituzzjonijiet kollha involuti fil-proċess għandhom jiltaqgħu biex iħejju d-dokumentazzjoni kollha għal kull apprendist / studenta (kuntratt, pjan, djarju, eċċ.)

 

Apprendisti / student fil-kumpanija

Fl-ewwel jum / ġimgħa fil-kumpanija l-impjegati (mentor u persuna responsabbli minn WBL) għandhom juruhom madwarhom. Dan jippermettilhom jiltaqgħu mal-ħaddiema futuri tagħhom. Matul il-programm ta’ apprendistat / WBL, għandhom iduru f’post tax-xogħol differenti biex isiru jafu l-proċess kollu tax-xogħol fil-kumpanija. Wara li jkun spiċċa l-apprendistat, dawn isiru kwalifikati biex jaħdmu b’mod indipendenti fil-kumpanija.