Qabbel l-Istandards tal- Kwalità tal-WBL

Kif tiżgura li l-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (VET) jikkorrispondu mal-Istandards Ewropej? X’jiġri jekk kien hemm qafas biex jgħinek f’dak?

Sar aktar u aktar importanti għall-Istati Membri tal-UE u l-fornituri tal-VET tagħhom biex jimplimentaw oqfsa komparabbli tal-assigurazzjoni tal-kwalità fil-VET. L- “Assigurazzjoni tal-Kwalità Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali” ( EQAVET ) toffrilek bħala impjegatur jew maniġer tar-riżorsi umani qafas biex jgħinek tiddokumenta, tiżviluppa, tissorvelja, tevalwa u ttejjeb l-effettività tas-servizzi tal-VET tiegħek u s-sistemi ta’ ġestjoni tal-kwalità. Fil-qosor, il-qafas EQAVET jappoġġjak fit-titjib tal-politiki ta’ Assigurazzjoni tal-Kwalità tiegħek u tagħmilhom komparabbli mal-Istandards Ewropej.

L-għan ewlieni tal-EQAVET huwa li jtejjeb it-trasparenza, il-konsistenza u t-trasferibilità tal-fornituri tal-VET madwar l-Ewropa kollha. Il-qafas fih ċiklu ta’ assigurazzjoni tal-kwalità li nbena fuq ċerti kriterji ta’ kwalità, deskritturi u indikaturi li jistgħu jintużaw fil-ġestjoni tal-kwalità. Iċ-ċiklu ta’ assigurazzjoni tal-kwalità jikkonsisti f’erba’ fażijiet: ippjanar, implimentazzjoni, evalwazzjoni u prattiki. EQAVET hija għodda volontarja li tista’ tiġi implimentata gradwalment, ibbażata fuq il-leġislazzjoni u l-prattiki nazzjonali.

Kif jibbenefikaw l-istudenti?

L-implimentazzjoni tal-qafas tgħin biex ittejjeb l-impjegabbiltà u l-mobbiltà ta’ studenti minħabba li timmira li tiżviluppa fehim universali tal-kwalità. Meta n-nies imorru għal xogħol ġdid jew jitgħallmu aktar f’pajjiżhom stess jew f’pajjiż ieħor, il-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom jistgħu jiġu rikonoxxuti, u dan jgħin ukoll biex itejjeb il-livelli tal-ħiliet. Il-qafas huwa maħsub biex jissodisfa l-aspettattivi tal-istudenti u jżid il-kwalità tal-VET bl-iskop li jżid l-impjegabbiltà, jaqbel mal-ħtieġa għat-taħriġ mal-provvista u jagħmel it-taħriġ tul il-ħajja aċċessibbli għall-gruppi kollha.

EQAVET jgħin biex il-kwalifiki jiġu rikonoxxuti fl-Istati Membri kollha tal-UE. Il-fornituri tal-ETV jibbenefikaw, għaliex jgħinhom itejbu l-provvediment tat-taħriġ tagħhom, l-attrazzjoni tal-programmi tagħhom u r-reputazzjoni tagħhom madwar l-Ewropa.

Il-kooperazzjoni hija essenzjali

Parti kbira mill-EQAVET hija l-kooperazzjoni. L-Istati Membri tal-UE, l-Imsieħba Soċjali u l-Kummissjoni Ewropea jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw u jtejbu l-assigurazzjoni tal-kwalità fl-VET fl-Ewropa billi jimplimentaw l-EQAVET. Huma jagħmlu dan billi jgħinu lill-Istati Membri jiżviluppaw strateġiji effettivi biex jimplimentaw dan il-qafas, barra minn hekk huwa essenzjali li tinkorpora kultura ta’ kwalità fuq livelli Ewropej u livelli oħra, appoġġata mill- Punti ta’ Referenza Nazzjonali ta’ Assigurazzjoni tal-Kwalità u membri oħra tan-network. EQAVET għandu l-għan ukoll li jgħin lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni Ewropea biex jissorveljaw u jimplimentaw il-Qafas ta’ Referenza skont l- Istrateġija Edukazzjoni u Taħriġ 2020 . Objettiv ieħor huwa li jippromwovi d-dimensjoni tal-assigurazzjoni tal-kwalità tax-xogħol fl-EQF u l-ECVET. 

EQAVET tirrappreżenta komunità ta’ prattika u toffri bosta opportunitajiet għalik jekk issir membru. Dan jinkludi l-iskambju ta’ informazzjoni u esperjenza ma’ esperti f’diskussjonijiet miftuħa, l-iżvilupp ta’ prinċipji komuni, kriterji ta’ referenza, indikaturi, u għodod għal titjib tal-kwalità billi jintroduċi proċess ta’ tagħlim reċiproku u jinbena kunsens. Il-membri u l-esperti joħolqu riżultati u soluzzjonijiet komuni għall-linji gwida u l-kriterji tal-assigurazzjoni tal-kwalità u jappoġġjaw it-titjib tal-kwalità u s-sens ta’ sjieda fl-implimentazzjoni tal-Qafas ta’ Referenza fl-Istati Ewropej. Dan jgħin il-kooperazzjoni u s-sinerġija fi u bejn l-Istati Membri tal-UE dwar suġġetti tal-assigurazzjoni tal-kwalità.

EQAVET fil-prattika

“EQAVET in Practice” huwa proġett iffinanzjat mill-Erasmus iddedikat biex il-kriterji jsiru aktar prattikabbli u possibbli għalik li timplimentahom. Dan isir billi jiġu żviluppati linji gwida dwar kif jiġu tradotti b’mod effettiv il-kriterji ta’ EQAVET għal oqfsa nazzjonali, ibbażati fuq l-inputs mill-fornituri. Dan jikkontribwixxi biex l-EQAVET issir għodda għat-titjib tal-kwalità fl-ETV madwar l-Ewropa.