Twettiq ta’ Mentoring fit-Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol

Ġejt mitlub biex inkun Mentor.

Saret  prattika dinjija għal min iħaddem li jassenja mentor lill-impjegati li huma ġodda jew li għandhom inqas esperjenza, sabiex joħorġu l-aħjar potenzjal tagħhom. Dan jissarraf f’impjegat aktar effiċjenti, u profitti saħansitra ogħla għal min iħaddem u l-kumpanija li qed imexxu. B’hekk huwa fl-interess ta’ min iħaddem li jassenja dmirijiet ta’ mentoring lill- individwu li joħroġ l-aħjar minn dawk l-individwi li qed jiġu mentored.

Il-mentors ma jintgħażlux bl-addoċċ, u jekk wieħed ikun ġie assenjat dmirijiet ta’  mentoring, huwa sinjal tal-fiduċja ta’ min iħaddem fl-individwu li jwettaq tali dover fil-post tax-xogħol. Wara li ntgħażlu bħala mentors  indirettament jimplika li issa huma responsabbli għat-titjib tal-membri assenjati bħala mentees. Għalhekk bħala Mentor dawn huma l-mistoqsijiet bażiċi li tistaqsi sabiex jiġu identifikati dettalji rigward: Min? Fejn? Xiex? Għaliex? Kif? ta’  mentoring.

 

Ippjanar bil-Quddiem

Il-mentoring huwa proċess serju ta’ żvilupp professjonali li individwu jgħaddi minnu f’kumpanija, u hija r-responsabbiltà tal-Mentors li jiksbu l-għanijiet stabbiliti, daqskemm hija għall-Mentee li jilħaq l-istess għanijiet stabbiliti. Il-preparazzjoni hija għalhekk importanti daqs il-mentoring attwali. Il-Mentor huwa responsabbli għall-ħolqien  ta’  spazju sigur u ta’ fiduċja li jippermetti lill-mentee joħroġ miż-żona  ta’  kumdità tagħhom u jieħu riskji.

Sabiex jipprepara sew, il-Mentor jeħtieġ li jiddedika biżżejjed ħin għar-riċerka u l-identifikazzjoni tal-elementi  ta’  dan ix-xogħol. L-identifikazzjoni tal-Għanijiet  tas-sessjonijiet  ta’  mentoring, u t-tip ta’ udjenza u n-numru  ta’  individwi li qed jiġu mmexxija huma punt tat-tluq tajjeb. Huwa mifhum li mhux dejjem possibbli għal Mentor li jkollu d-dettalji kollha disponibbli fil-pront u li xi xogħol  ta’  sfond huwa meħtieġ mill-Mentor sabiex jagħmel l-aħjar użu mil-laqgħa mal-mentee assenjat. Eżempju  ta’  mistoqsijiet riflessivi jista’ jinstab f’ An Introduction to Mentoring Principles, Processes, and Strategies for Facilitating Mentoring Relationships at a Distance’, ta’ A.T. Wong and K. Premkumar.

 

MISTOQSIJIET RIFLESSIVI

X’informazzjoni għandek dwar il-mentee prospettiv tiegħek?

X’informazzjoni addizzjonali għandek bżonn?

X’mistoqsijiet ser tistaqsi lill-mentee prospettiv tiegħek biex tiġbor din l-informazzjoni?

X’informazzjoni tista’ tiġbor minn sorsi oħra? Elenka sorsi u informazzjoni li tista’ tiġbor.

X’għandek tkun taf aktar dwar il-mentee tiegħek bħala student biex ikollok sens aħjar tal-vjaġġ tiegħu jew tagħha?

[An Introduction to Mentoring Principles, Processes, and Strategies for Facilitating Mentoring Relationships at a Distance’, by A.T. Wong and K. Premkumar]

Nibnu Relazzjonijiet u Naqsmu l-Għarfien mal-Mentees

Il-pedament ta’ mentoring b’suċċess huwa relazzjoni motivanti u ta’ fiduċja bejn il-Mentor u l-Mentee. Filwaqt li r-relazzjoni bejn kowċ u dawk li qed jiġu kkowċjati, ġeneralment hija relazzjoni temporanja, ir-relazzjoni bejn Mentor u Mentee tvarja minħabba li hija miftuħa.

Il-Mentor jisma’ lill-mentee b’attenzjoni waqt is-sessjonijiet ta’ mentoring, jiċċekkja jekk jifhimx u ma jieħu xejn bħala fatt jew jagħmel suppożizzjonijiet. Meta jitkellem huwa importanti għall-Mentor li jkun ċar fil-mod kif jartikulaw u fil-mod kif jużaw indikazzjonijiet mhux verbali adegwati. Il-komunikazzjoni trid tkun bidirezzjonali li biha jkun hemm ħin għas-smigħ u ħin għat-taħdit.

Il-Mentor u l-mentee flimkien jiżviluppaw relazzjoni ta’ fiduċja u rispett reċiproku. Huma żewġ individwi differenti, u huwa importanti li l-mentor jifhem differenza bħal din sabiex ittejjeb il-konversazzjonijiet mal-mentees, japprofondixxi r-relazzjoni u t-tagħlim, u jibda ħsieb kreattiv. Huwa daqstant importanti għall-Mentor li jżomm tali relazzjoni professjonali u li jistabbilixxi xi regoli bażiċi li jibbenefikaw il-Mentor u l-Mentee.

Fl-aħħarnett, il-Mentor għandu jkun inkoraġġanti, ta’ ispirazzjoni u ta’ motivazzjoni għall-mentees, f’diversi stadji tal-vjaġġ ta’ mentoring, kif il-mentor jidhirlu xieraq. Jagħti eżempju permezz ta’ azzjonijiet proprji, jimmudella l-imġieba t-tajba u l-proċessi li jirriflettu prattiċi tajbin, u li  għandhom jiġu emulati mill-mentees. Dan jinkludi wkoll aspetti sottili bħal imġieba ma’ mentees, fejn jkun stabbilit ambjent ta’ rispett għat-tagħlim l-involviment tal-mentees fl-ippjanar tat-tagħlim tagħhom, miri realistiċi u kunċett ta’ riflessjoni tagħhom infushom, il-mentees se jsiru parti mis-soluzzjoni fix-xogħol karriera.