EURES u strumenti oħra tal-UE

EURES u strumenti oħra tal-UE – benefiċċju /ispejjeż għal min iħaddem

L-apprendistati huma kruċjali biex jinstabu l-kandidati t-tajba għar-rwoli t-tajba madwar l-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea dejjem ħadmet biex tiffaċilita l-mobbiltà u l-impjegabbiltà fis-suq tax-xogħol tal-UE, u trid tippermetti x-xogħol tar-reklutaturi u l-pjattaformi tax-xogħol b’soluzzjonijiet u appoġġ tekniku rilevanti. Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea żviluppat firxa ta’ għodod u servizzi biex tappoġġja fehim aħjar, u komunikazzjoni, ta’ ħiliet u kwalifiki. L-għodod huma mibnija u implimentati permezz ta’ kooperazzjoni mid-dinja tal-edukazzjoni, it-taħriġ u s-suq tax-xogħol. Huma jagħtu viżibilità lill-ħiliet, u b’hekk jappoġġjaw lin-nies fl-ippjanar tat-tagħlim u l-karriera tagħhom fl-Ewropa.

EURES – Il-Portal Ewropew għall-Mobilità fix-Xogħol

https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage

EURES jipprovdi:

 • informazzjoni dwar il-mobbiltà tax-xogħol
 • servizzi ta’ reklutaġġ / tqegħid

 

permezz tal-kooperazzjoni bejn is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi (PES) fl-Istati Membri tal-UE flimkien man-Norveġja, l-Islanda, il-Liechtenstein (ŻEE) u l-Iżvizzera.

F’termini konkreti, EURES jikkonsisti fi:

 • network ta’ persunal tal-EURES ta’ madwar 1 100 persuna madwar l-Ewropa li jipprovdu servizzi ta’ appoġġ,
 • website ċentrali b’diversi għodod.

 

l-video muri hawn taħt juri kif taħdem in-network EURES:

Mill-edizzjonijiet tal-2016, it-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Uniku tal-EURES ġiet riveduta biex tqis il-kuntest il-ġdid introdott bir-Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ April 2016 dwar network Ewropew ta’ servizzi tal-impjiegi (EURES ), l-aċċess tal-ħaddiema għal servizzi ta’ mobbiltà u aktar integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol.

L-informazzjoni f’dan ir-rapport hija bbażata fuq informazzjoni disponibbli bħalissa. Ir-riżultati għandhom jiġu interpretati fid-dawl tal-istruttura organizzattiva tal-EURES u s-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol f’kull pajjiż.

A) Skont l-Indikatur

L-indikatur [2 & 3] jista’ ma jirriflettix b’mod preċiż l-isforzi tal-pajjiżi biex jaqsmu l-postijiet vakanti. L-EURES iqis biss il-postijiet vakanti ppubblikati fuq portali nazzjonali ċentrali li jissodisfaw l-istandards stabbiliti mis-servizzi pubbliċi tal-impjiegi.

B) Il-5 indikaturi kollha flimkien

Il-prestazzjoni ġenerali hija kkalkulata fuq il-bażi tal-punti fuq il-ħames indikaturi.

Il-pajjiżi jistgħu jaqilgħu

 • 100 punt għall-indikatur immarkat “aħdar”
 • 75 punt għall-indikatur immarkat “isfar”
 • 50 punt għall-indikatur immarkat “aħmar”

Il-kuluri fuq il-mappa jirrappreżentaw is-somma ta’ dawn il-punteġġi:

Għal aktar informazzjoni, ikklikkja hawn: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eures/index_en.htm

ESCO – Klassifikazzjoni Ewropea ta’ ħiliet, kompetenzi, okkupazzjonijiet u kwalifiki

http://ec.europa.eu/esco

L-ESCO hija sistema ta’ klassifikazzjoni multilingwi li tkopri ħiliet, kompetenzi, kwalifiki u okkupazzjonijiet. Hija ontoloġija ta’ referenza Ewropea bi 3 000 okkupazzjoni u 13 500 ħila, disponibbli f’27 lingwa. Tista’ sservi wkoll bħala terminoloġija ta’ referenza meta tfassal valutazzjoni, tidentifika lakuni fil-ħiliet u tfassal ħiliet, u esperjenzi, għall-impjiegi jew ir-rekwiżiti tal-programm. It-terminoloġija komuni ta’ referenza tagħha tista’ tgħin biex is-suq tax-xogħol Ewropew isir aktar effettiv u integrat, u tippermetti lid-dinja tax-xogħol u l-edukazzjoni / taħriġ jikkomunikaw b’mod aktar effettiv ma’ xulxin. Interface tal-Programm ta’ Applikazzjoni (API) huwa komponent ta’ software li jiffaċilita l-interazzjoni ma’ komponenti oħra ta’ software. Dan huwa video li jispjega kif tuża l-API ESCO biex tfittex il-klassifikazzjoni ESCO. Huwa jimmira għall-iżviluppaturi tal-applikazzjonijiet li jridu jdaħħlu l-klassifikazzjoni ESCO fl-applikazzjoni jew servizz tagħhom. Il-video juri kif taċċessa l-API, jesplora dak li jista’ jagħmel u jipprovdi xi eżempji ta’ kif tista’ tintuża. ESCO joffri l-API tiegħu b’żewġ modi differenti: l-API tas-servizzi tal-web ESCO u l-API lokali. Il-video jinnaviga permezz tal-API tas-servizzi tal-web. Madankollu, l-istess informazzjoni tapplika għall-API lokali installata fuq server lokali. Il-video juri fejn l-API u informazzjoni addizzjonali dwarha jistgħu jinstabu fuq il-portal ESCO.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-161740

 

Eżempji:

A) L-Islanda hija waħda mill-ewwel pajjiżi li introduċiet il-klassifikazzjoni ESCO fuq livell nazzjonali. F’dan il-filmat, testimonjanzi ta’ professjonisti mis-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi fl-Islanda u l-Gvern Islandiż jispjegaw l-importanza tal-ħaddiema barranin u kif l-ESCO tintuża biex jiġu mġedda l-pjattaformi tax-xogħol fil-pajjiż. L-użu tal-klassifikazzjoni ESCO joffri soluzzjoni effettiva għall-isfidi tal-ħiliet kurrenti tat-tqabbil tax-xogħol, li jagħmel il-proċess tat-tqabbil tax-xogħol eħfef billi jgħaqqad lil min iħaddem mal-applikanti tax-xogħol.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-162745

 

B) Docebo hija waħda mill-ewwel pjattaformi li tgħaqqad l-intelliġenza artifiċjali u l-klassifikazzjoni ESCO sabiex tidentifika r-rekwiżiti t-tajba tat-taħriġ tal-impjegati. Il-Kap Eżekuttiv u l-esperti mill-pjattaforma Docebo fl-Italja, jipprovdu xhieda dwar kif l-ESCO qed toffri appoġġ kbir biex tidentifika lakuni fil-ħiliet tal-impjegati u mbagħad tqabbel il-kontenut tat-taħriġ korporattiv online mal-impjegat it-tajjeb biex timla dawk in-nuqqasijiet. Barra minn hekk, serje ta’ benefiċċji ESCO huma elenkati, inkluża l-istandardizzazzjoni tal-ħiliet skont l-intelliġenza artifiċjali u kif l-utenti jistgħu jibbenefikaw mill-ambjent multilingwi tal-pjattaforma.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163051

 

Self assessment

1- The EURES network provides:

 1. job mobility information
 2. recruitment/placement services
 3. both of them

 

2- EURES consists of:

 1. a network of EURES staff of about 700 people across Europe providing support services,
 2. a central website with various tools
 3. a multilingual classification system

 

3- ESCO is a multilingual classification system covering

 1. Skills and competences
 2. skills, competences and qualifications
 3. skills, competences, qualifications and occupations

 

4- ESCO is a European framework with:

 1. 000 occupations and available in 27 languages
 2. 000 occupations and available in 17 languages
 3. 500 occupations and available in 15 languages

 

5- Indicate the wrong sentence:

 1. The European Commission has not always worked to facilitate mobility and employability in the EU labour market.
 2. The EU Commission wants to enable the work of recruiters and job platforms with relevant technical solutions and support.
 3. The European Commission has developed a range of tools and services to support the better understanding, and communication, of skills and qualifications.