Europass għal min Iħaddem

L-Europass jgħin lil dawk li jħaddmu jiffrankaw il-ħin u l-enerġija meta jistmaw kwalifiki jew ħtiġijiet ta’ taħriġ ulterjuri ta’ impjegati u apprendisti. Huwa speċjalment utli meta tittratta applikazzjonijiet għal xogħol minn pajjiż ieħor tal-UE, għaliex tgħin lill-persunal tal-HR jifhem il-livell ta’ kwalifika ta’ applikant.

 

X’inhu l-Europass?

L-Europass huwa sett ta’ dokumenti li jippermettulek tivvaluta l-kwalifiki b’mod effiċjenti billi tippermettilek issib u tqabbel faċilment l-informazzjoni.

Mill-2005, l-Europass kienet għodda popolari biex jintlaħaq dan il-għan billi tipprovdi struttura standardizzata għal Curriculum Vitae (CV), li jfisser li inti għandek tkun tista’ ssib informazzjoni speċifika minnufih, għax dejjem tinsab fl-istess fuq il-post u bl-istess mod jew għallinqas b’mod simili. L-Europass ġie mtejjeb billi pprovda mudell għal ittri ta’ akkumpanjament, li fih ħjiel u rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż għall-applikant biex joħloq CV u CL li jkopru l-informazzjoni li l-maniġers tar-riżorsi umani tassew għandhom bżonn. Il-PDFs tas-CV tal-Europass jistgħu saħansitra jiġu adattati aktar tard billi tuża l-kreatur online!

Biex jiġu ssimplifikati aktar l-applikazzjonijiet bejn il-fruntieri, ġew introdotti s-Supplimenti għad-Diploma u ċ-Ċertifikati tal-Europass. It-tnejn jipprovdu informazzjoni standardizzata madwar l-UE kollha dwar il-kwalifiki tal-persuna li kisbet id-diploma (programmi edukattivi fil-livell universitarju) jew iċ-ċertifikat (programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali). Għalhekk, ħafna mill-apprendisti tiegħek jibagħtulek dan tal-aħħar. Fuq dawn is-supplimenti, hija pprovduta rabta mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, peress li tgħid b’mod ċar il-livell ta’ kwalifika u responsabbiltà li persuna għandha fit-tmiem tat-taħriġ tagħha.

Barra minn hekk, l-Europass jiġi b’pass tal-lingwa li jaqsam il-ħiliet lingwistiċi fi tliet kategoriji: fehim, taħdit u kitba. Il-ħila nnifisha hija ppreżentata bħala kodiċi, li tilħaq minn A1 (bażiku) sa C2 (kelliem nattiv). Dan il-kodiċi huwa bbażat fuq is-CEFR (Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi) u għandu l-istess tifsira madwar l-Ewropa.

Biex jaħtfu din iċ-ċans ta’ apprendistat barra mill-pajjiż, ħafna apprendisti jipparteċipaw f’Mobilità Erasmus +. Tgħallem kif tapplika hawn u sib il-passi kollha meħtieġa biex torganizza l-mobilitajiet hawn. Wara li jlestu mobbiltà, it-trainees jistgħu jiksbu ċ-Ċertifikat tal-Mobbiltà Erasmus+, li juri l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar il-post tax-xogħol tagħhom barra mill-pajjiż u dak li tgħallmu hemmhekk.

Imma stenna, hemm fattur ieħor li jiġi utli meta torganizza applikazzjonijiet għax-xogħol. Tista’ tuża l-Europass2Spreadsheet jew l-Interoperabilità biex tiġġenera file Excel awtomatiku li fih is-CVs kollha tal-Europass tal-applikanti pulit f’post wieħed, li jagħmilha faċli biex tqabbel il-kwalifiki, il-ħiliet u l-kompetenzi. Tista’ anki tintegra dan fil-website tiegħek jekk tixtieq. Sir af aktar dwar din il-karatteristika hawn u ara x’benefiċċji oħra għandha l-Europass għal min iħaddem hawn.

B’mod ġenerali, l-Europass jipprovdi għodod utli biex jissimplifikaw il-proċessi ta’ applikazzjoni internazzjonali u jagħmilha aktar faċli għall-apprendisti (u l-impjegati) biex jaħdmu bejn il-fruntieri billi tagħtihom mudell u terminoloġija standardizzati biex jippreżentaw il-kwalifiki, il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom f’post wieħed.

Tgħallem aktar dwar l-Europass!

Iffamiljarizza ruħek mal-Europass billi tikklikkja l-links inkorporati fit-test ta’ hawn fuq jew uża dawn il-links  biex issib aktar materjal ta’ tagħlim ippreparat mis-sħubija tal-proġett:
[These will be links as soon as there are pages/document to link them to]

Ittestja l-għarfien tiegħek!