Kompiti ewlenin tal-mentors fit-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol

  • Komunikazzjoni bejn mentors u istituzzjonijiet tal-VET
    Elementi ta’ komunikazzjoni u transazzjonijiet Il-kelma “komunikazzjoni” hija derivata mil-Latin ( communicare ) fis-sens li tikkomunika, tikkonsulta, tiddiskuti. Permezz […]
  • Portfolio
    Illum il-ġurnata waħda mill-akbar sfidi li jiffaċċjaw dawk li jħaddmu hija li jsibu persunal kwalifikat li jkollu l-ħiliet u t-tagħrif meħtieġa biex jaffrontaw l-isfidi diffiċli ta’ xogħolhom. Hekk […]