Monitoraġġ ta ‘WBL

  • Monitoraġġ
    Aqra l-Formola tal-Google li ġejja dwar Monitoraġġ ta’ Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol u għamel l-attivitajiet ipprovduti   Wird geladen… […]
  • Monitoraġġ ta’ Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol
    Sabiex it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol ikun suċċess fil-kumpaniji, hemm il-ħtieġa għal titjib kontinwu. Dan mhux biss huwa ta’ benefiċċju għall-istudent billi jipprovdilhom esperjenza ta’ tagħlim […]