Sessjoni ta’ Feedback

L-Ewwel Parti

Aħseb dwar is-sitwazzjoni fejn kellek tagħti feedback lil persuna oħra rilevanti għall-post tax-xogħol u l-pożizzjoni tiegħek.

Ikteb artiklu qasir biex turi strateġiji differenti użati biex tipprovdi feedback kostruttiv.

Ladarba tkun identifikajt is-sitwazzjoni u lestejt l-artiklu, ipproċedi għal- “lista ta’ kontroll ta’ feedback” (Parti 2). Imla l-lista ta’ kontroll billi ssegwi l-istruzzjonijiet.

Meta timla din il-parti tat-tagħlim, ibgħat ir-riżultati kollha ta’ dan l-eżerċizzju lit-trainer tiegħek għall-valutazzjoni u r-rispons.

It-Tieni Parti

Lista ta’ Verifika-Tagħti Feedback

Imla l-lista ta’ kontroll li ġejja bbażata fuq esperjenza reċenti li tipprovdi feedback lil kollega jew sieħeb. Ħu l-ħin biex tikkunsidra jekk tagħmilx b’mod differenti u liema modi tista’ tmur biex ittejjeb il-mod kif tagħti feedback.

 • Sibt jekk kienx hemm xi kwistjonijiet speċjali li l-persuna l-oħra riedet tiffoka fuqhom fis-sessjoni tar-reviżjoni?
 • Kont iffukajt fuq imġieba partikolari?
 • Żgurajt li l-imġieba hija kontrollabbli mir-riċevitur?
 • Ħsibt dwar kif nista’ nħossni kieku nirċievi dawn il-kummenti?
 • Użajt lingwaġġ mingħajr ġudizzju?
 • Ir-reazzjonijiet tiegħi kienu f’waqthom u fil-kuntest?
 • Għidt meta r-reazzjonijiet tiegħi kienu suġġettivi aktar milli oġġettivi?
 • Ipprovdejt feedback dwar il-punti sodi u l-kisbiet tal-persuna kif ukoll dgħjufijiet u żbalji?
 • Evitajt li nagħti tagħbija żejda lill-persuna b’ħafna feedback?
 • Sibt jekk il-feedback tiegħi kienx mifhum?
 • Urejt appoġġ lill-persuna?
 • Stedint lill-persuna biex tikkummenta dwar ir-reazzjonijiet tiegħi?

Referenza

O’Connor, T. (2003), Generic Skills Integration Project (GENSIP), Interpersonal Skills Module, Exercises and Handouts. Trinity College Dublin. Available at: https://www.coursehero.com/file/18017092/Interpersonal-Skills-Exercises/ (Assessed 29th July 2019)