Għarfien ta’ Ġenerazzjoni: fejn nappartjeni?

L-għarfien dwarek innifsek huwa suġġett interessanti u importanti ħafna mhux biss f’dan is-suġġett konkret iżda fil-ħajja b’mod ġenerali. L-għarfien tal-persuna nnifisha huwa l-punt sa fejn persuna hija konxja ta’ diversi aspetti tal-intern tagħha, u kif dawk il-perċezzjonijiet huma integrati ma’ dawk li jista’ jkollhom nies oħra. David V. Day, Stephen J. Zaccaro, Stanley M. Halpin – Leader Development for Transforming Organisations: Growing Leaders for Tomorrow. (2004) Psychology Press. Meta tħares lejn il-ġenerazzjonijiet u kif dan jista’ jiġi affettwat mill-għarfien dwarek innifsek, jidhru bosta punti. Se niddiskutu kif l-għarfien personali jista’ jgħin ambjent tax-xogħol b’ħafna ġenerazzjonijiet f’diversi modi. L-ewwel punt li persuna għandha tkun konxja minnu f’din l-unità huwa għal liema ġenerazzjoni tappartjeni. Għalkemm dik it-tip ta’ informazzjoni tista’ tidher mhux relevanti, li tkun taf tista’ twassal biex tirrealizza kif il-mod kif tara l-affarijiet b’ċertu mod jista’ jkollu x’jaqsam mal-ġenerazzjoni li twelidt u trabbejt fiha. Meta nindunaw li l-ideat konkreti tagħna jiddependu fuq affarijiet li għexna, isir aktar faċli li nifhmu l-ideat u l-ħsibijiet ta’ nies oħra, jew saħansitra naċċettaw li b’xi modi opinjonijiet oħra jistgħu jkunu aħjar minn tagħna. Sabiex tiġġedded il-ġenerazzjoni li tappartjeni għaliha, ejja naraw mill-ġdid it-tabella bil-karatteristiċi ewlenin ta’ kull ġenerazzjoni li bħalissa tinsab fil-forza tax-xogħol: Tabella 3 – Karatteristiċi tax-xogħol tal-ġenerazzjoni

GENERAZZJONIJIET
GENERAZZJONI BABY BOOMERS ĠENERAZZJONI X XENNIALS ĠENERAZZJONI Y (MILLENIALS) ĠENERAZZJONI Ż
SENA TA’ TWELID 1946 – 1964 1965 – 1979 1975 – 1985 1980 – 2000 2001 – 2010
KARATTERISTIĊI EWLENIN Iffukati ħafna fuq ix-xogħol Bilanċ  bejn ħajja privata  u xogħol u indipendenza Simili għall- Ġenerazzjoni X Jagħtu iktar valur lill- bilanċ  bejn ħajja privata  u xogħol u indipendenza Maġġoranza għadha mhix  fil-forza tax-xogħol
Jagħtu valur tas-sigurtà u l-istabbiltà Ħafna jafu b’karatteristiċi teknoloġiċi Ifittxu il-libertà; iridu  jkunu ittrattati ndaqs mill-ewwel jum
Miri u kompiti ddikjarati b’mod ċar Adattabbli u ta’ riżorsi L-ebda biża’ għall-awtorità, jistennew sfidi
Jippreferu jikkomunikaw personalment jew bit-telefonati Kapaċi jikkomunikaw permezz ta’ għodod teknoloġiċi Għarfien teknoloġiku għoli

Naturalment, li tkun parti minn ċerta ġenerazzjoni ma jfissirx li taqbel għal kollox ma’ kull punt deskrittur. Madankollu, li jkollhom għarfien dwarhom jista’ jgħin lill-ħaddiema jirrealizzaw dak li jridu u dak li jistgħu jġibu lill-kumpanija, kif ukoll liema punti xorta jistgħu jitgħallmu jew itejbu l-għarfien tal-Ġenerazzjoni.L-għarfien tal-ġenerazzjoni stess mhuwiex tajjeb biss li tkun konxju ta’ kif iż-żmien li twelidt seta’ influwenza lilek u l-mod kif in-nies jarawk, imma wkoll li tirrealizza l-ħiliet li għandek, u kif nies minn ġenerazzjonijiet oħra jista’ ma jkollhomx minħabba l-ambjent li kibru fih.

Attività 2: Kwiżżijiet

Irrealizza l-inputs pożittivi li jistgħu jingħataw lil tim mill-ġenerazzjoni tagħhom stess, kif ukoll il-punti li jistgħu jitjiebu billi jitgħallmu minn ġenerazzjonijiet oħra.

L-EWWEL KWIŻŻ

  1. Meta wieħed iżomm f’moħħu l-ġenerazzjoni li tagħmel parti minnha, liema taħseb li hija l-iktar karatteristika importanti tal-ġenerazzjoni tiegħek li tiddefinik?
  2. Kif temmen li din il-karatteristika ttejjeb l-abbiltajiet tax-xogħol tiegħek?
  3. B’liema modi temmen li din il-karatteristika tgħin xi ħaġa għall-post tax-xogħol tiegħek?

Nisperaw, l-informazzjoni li tikseb mit-tweġibiet tiegħek twasslek biex tirrealizza dak li tista’ toffri bħala parti mill-ġenerazzjoni tiegħek. Madankollu, hemm ċerti punti li tista’ ma tirrealizzax u ġenerazzjonijiet oħra jagħmlu, u huwa importanti ħafna li tqishom ukoll.

Wasal iż-żmien li tieħu kwiżż ġdid, biex tkun konxju ta’ dak li xorta tista’ titgħallem minn ħaddieħor:

IT-TIENI KWIŻŻ

  1. Meta wieħed iżomm f’moħħu l-ġenerazzjoni li tagħmel parti minnha, x’taħseb li għandek titgħallem biex issir aħjar f’xogħolok jew tgawdi aktar ix-xogħol ta’ kuljum tiegħek?
  2. Temmen li hemm xi ġenerazzjoni li għandha dak l-għarfien li trid tikseb?
  3. Hemm xi ħadd fl-organizzazzjoni tiegħek li jappartjeni għal dik il-ġenerazzjoni?

Kif forsi innutajt minn dawk iż-żewġ kwiżż, l-għarfien dwarek innifsek jippermetti wkoll li tirrealizza dak li tista’ tgħallem u titgħallem minn nies oħra; u dik ir-realizzazzjoni tista’ tieħdok pass eqreb biex tistabbilixxi relazzjoni pożittiva li fiha l-ġenerazzjonijiet kollha jitgħallmu minn xulxin.

Għarfien Tiegħek Innifsek: Tkun taf Dak li Trid

Punt importanti ieħor relatat mal-għarfien dwarek innifsek huwa l-abbiltà li tkun taf dak li trid u kif tridha u, aktar importanti, li tgħarraf lin-nies ukoll. Kif spjegat fil-bidu ta’ din l-unità, il-kunċett ta’ għarfien dwarek innifsek mhux biss huwa relatat ma’ li wieħed ikun jaf lilu nnifsu, iżda wkoll mal-allinjament ta’ dik il-perċezzjoni ma’ dik mogħtija lid-dinja. Jekk taħseb li int konxju ta’ min int imma l-bqija tad-dinja le, allura m’intix konxju minnek innifsek kif suppost.

Tradott għall-bżonnijiet u l-preferenzi ta’ min iħaddem, Maniġers tar-Riżorsi Umani, superviżuri, responsabbli minn WBL fi ħdan il-kumpanija se jkun aktar faċli li tikkomunika u tinteraġixxi ma’ impjegat, u tagħtihom dak li jista’ jkollhom bżonn biex jagħmlu xogħolhom sewwa, jekk huma kapaċi jesprimu dawk il-ħtiġijiet u preferenzi. Jekk impjegat, pereżempju, jappartjeni għall-baby boomers, min iħaddem jista’ jaħseb li l-aħjar mod biex jikkomunika huwa bit-telefon minflok bl-email, u jipprova jagħmel hekk; madankollu, jekk dan l-impjegat ma jkunx konxju li billi jirċievi n-notifiki bit-telefon ma jkunx assolutament qed jiġbor l-informazzjoni kollha meħtieġa u jkun aħjar li juża email , bħala impjegatur, għalliema apprendisti jew maniġer tal-HR int mhux se taħseb biex tibdel dik il-komunikazzjoni.