Taħriġ għall-Mentors

The WBL Accelerator Mentor Training is offered online and offline. The online material is tailored to your needs and divided in small learning chunks. This setup allows you to immerse only in the content that is interesting for you.

Click on the topics in the overview and explore!

Are you interested in implementing our WBL Training programme in your country as a trainer? Then have a look at our curriculum and materials for F2F workshops here.

Find the info YOU need!

What is WBL (work-based learning)?
L-Aħjar Prattiki WBL għall-SMEs u Kumpaniji kbar / Multis
Qabbel kwalifiki madwar l-ewropa
 • Qabbel l-Istandards tal- Kwalità tal-WBL
  Kif tiżgura li l-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (VET) jikkorrispondu mal-Istandards Ewropej? X’jiġri jekk kien hemm qafas biex jgħinek f’dak? Sar aktar u aktar importanti għall-Istati Membri […]
 • Iddeċifra il-Jargon
  Qabbel il-Kwalifiki madwar l-Ewropa Iddeċifra il-Jargon Kif tistma l-livell ta’ kwalifika ta’ impjegati u applikanti għax-xogħol? Speċjalment jekk kisbu l-kwalifika f’pajjiż ieħor? Billi […]
Glossarju
Europass
Benefiċċji tat-Transferiment tal-Għarfien
L-ippjanar tat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol
Monitoring of WBL
 • Monitoraġġ
  Aqra l-Formola tal-Google li ġejja dwar Monitoraġġ ta’ Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol u għamel l-attivitajiet ipprovduti   Wird geladen… […]
 • Monitoraġġ ta’ Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol
  Sabiex it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol ikun suċċess fil-kumpaniji, hemm il-ħtieġa għal titjib kontinwu. Dan mhux biss huwa ta’ benefiċċju għall-istudent billi jipprovdilhom esperjenza ta’ tagħlim […]
Impjegati barranin
 • Kiri Internazzjonalment – legali
  Aqra l-Formola tal-Google li ġejja dwar Kiri Internazzjonalment – legali u għamel l-attivitajiet ipprovduti   Wird geladen… […]
 • Kompetenza interkulturali
  Aqra l-Formola tal-Google li ġejja dwar Kompetenza interkulturali u għamel l-attivitajiet ipprovduti   Wird geladen… […]
 • Kiri Internazzjonalment
  Aqra l-Formola tal-Google li ġejja dwar Kiri Internazzjonalment u għamel l-attivitajiet ipprovduti Wird geladen… […]
 • Reklutaġġ Internazzjonali
  Kiri Internazzjonalment – Minn fejn tibda … Ħafna kumpaniji jikkunsidraw li jirreklutaw impjegati minn kumpaniji Ewropej oħra, madankollu ħafna jiffaċċjaw il-biżgħat u l-inċertezzi meta […]
Rikonoxximent
Profili ta’ mentors għat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol

 

Profil tal-Mentors
Metodi pedagoġiċi
 • Benefiċċji tat-Transferiment tal-Għarfien
  Trasferiment ta’ valuri Dejjem hemm xi impjegati fi ħdan l-organizzazzjoni, li “joħorġu mill-folla” u għandhom kompetenzi straordinarji li għandhom jiġu utilizzati, […]
 • Metodi ta’ Komunikazzjoni Ġodda
  Nikkomunikaw bejn il-ġenerazzjonijiet Sa issa sirna nafu li hemm ħafna ġenerazzjonijiet f’kull kumpanija li jaħdmu flimkien, u kif din hija produzzjoni pożittiva għal kwalunkwe […]
 • Tagħlim billi tagħmel
  Mudelli ta’ tagħlim esperjenzjali Hemm numru ta’ approċċi jew termini differenti fl-intestatura “tagħlim billi tagħmel” jew “Tagħlim esperjenzjali” […]
 • Trasferiment ta’ Tagħrif Permezz ta’ Mentoring
  Żvilupp ta’ Strateġiji biex Tiffaċilita t-Trasferiment tat-Tagħrif Permezz ta’ Mentoring It-trasferiment tal-għarfien mhuwiex biss problema tal-effiċjenza tan-negozju – […]
Sessjonijiet ta’ Mentoring/Pariri
Kompiti ewlenin tal-mentors fit-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol
 • Komunikazzjoni bejn mentors u istituzzjonijiet tal-VET
  Elementi ta’ komunikazzjoni u transazzjonijiet Il-kelma “komunikazzjoni” hija derivata mil-Latin ( communicare ) fis-sens li tikkomunika, tikkonsulta, tiddiskuti. Permezz […]
 • Portfolio
  Illum il-ġurnata waħda mill-akbar sfidi li jiffaċċjaw dawk li jħaddmu hija li jsibu persunal kwalifikat li jkollu l-ħiliet u t-tagħrif meħtieġa biex jaffrontaw l-isfidi diffiċli ta’ xogħolhom. Hekk […]
Il-ġenerazzjonijiet – x’inbidel?
Impjegati tal-Futur
 • Profil u karatteristiċi ta’ impjegati futuri
  Il-ħaddiema tal-futur, imsejħa wkoll “Knowmads” joperaw minn tagħrif mifhum bħala azzjoni u innovazzjoni (jafu) u mobilità (nomadiku), u jikkostitwixxu l-klassi […]
 • Kif Tħarreġ il-Ġenerazzjoni l-Ġdida
  Il-forza tax-xogħol qed tinbidel malajr minn millennials. Il-maniġers tat-taħriġ jeħtieġu jimmodifikaw l-istrateġiji tat-tagħlim u l-metodi ta’ kif iwasslu l-kors tagħhom biex […]
 • Impjegati futuri: Studji ta’ każijiet
  X’jaħsbu l-apprendisti dwar it-taħriġ tagħhom? X’jogħġobhom l-iktar? Xi jridu u għandhom bżonn? Mentor kif jista’ jappoġġjahom? Ara l-istudji tal-każijiet li ġejjin u kun af! […]
 • Min huma l-Impjegati tal-Futur?
  Nisimgħu ħafna dwar il-Millenials imma min huma statistikament? Skont iċ-Ċentru ta’ Riċerka Pew, din il-ġenerazzjoni twieldet bejn l-1980 u l-bidu tas-snin 2000. Millennials issa […]
Identifikazzjoni ta’ Talent
 • Għarfien tat-Talent
  Kif l-immaniġġjar tat-talent jgħin lill-organizzazzjonijiet biex ikunu mgħammra aħjar għall-futur Organizzazzjonijiet u kumpaniji madwar id-dinja jaġixxu dejjem aktar taħt kundizzjonijiet ta’ bidla […]
Għodda ta’ Komunikazzjoni Diġitali
 • Komunikazzjoni bl-użu ta’ għodda diġitali
  “Qed titkellem dwar ġenerazzjoni żagħżugħa, Ġenerazzjoni Y, li l-ħiliet ta’ komunikazzjoni interpersonali tagħha huma differenti minn Ġenerazzjoni X. Il-ġenerazzjoni żagħżugħa hija aktar komda tgħid […]
Identifikazzjoni ta’ Talent
 • Għarfien tat-Talent
  Kif l-immaniġġjar tat-talent jgħin lill-organizzazzjonijiet biex ikunu mgħammra aħjar għall-futur Organizzazzjonijiet u kumpaniji madwar id-dinja jaġixxu dejjem aktar taħt kundizzjonijiet ta’ bidla […]
Mobilitajiet sabiex jiġu żviluppati l-ħiliet