Mobbiltajiet biex jiġu żviluppati l-ħiliet – INSIRU NIĊĊAQILQU!

TAĦRIĠ TA’ STUDENTI TAL-ISKEJJEL GĦOLJA U APPRENDISTAT BARRA

Iċ-Ċentru Skolastiku Škofja Loka kull sena jħabbar programm ta’ mobbiltà Erasmus + li għalih l-istudenti huma kuntenti li japplikaw. S’issa, 110 student marru jistudjaw jew jagħmlu prattika barra mill-pajjiż. L-għalliema qed iħeġġu wkoll lill-istudenti biex jistudjaw barra l-pajjiż, billi r-riżultati pożittivi ta’ skambji jew prattiki internazzjonali f’kumpanija barranija huma viżibbli fi klassijiet, f’suġġetti teoretiċi, fi klassijiet prattiċi u fi klassi ta’ lingwa barranija. Fuq inizjattiva tal-iskola, f’ċerti każijiet, il-kumpanija tipproponi wkoll li l-istudent jew l-apprendist tagħhom imorru jipprattikaw barra, ġeneralment f’kumpanija sussidjarja jew imsieħba. L-istudenti għandhom l-opportunità li jmorru barra mill-pajjiż bħala parti mit-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol tagħhom għal xahar, u l-apprendisti għal 3 xhur.

L-iskop tal-edukazzjoni barra l-pajjiż mhux biss li wieħed jakkwista kompetenzi u tagħrif professjonali speċifiċi, iżda wkoll li jippromwovi ħiliet soċjali u lingwistiċi għall-apprendisti li qed jitħarrġu f’kumpaniji li joperaw f’ambjent internazzjonali. L-esperjenza preċedenti b’dan it-tip ta’ edukazzjoni u taħriġ uriet riżultati mill-aqwa minħabba li l-istudenti tagħna integraw faċilment fil-proċess tax-xogħol f’kumpaniji barranin u ttrasferew t-tagħrif tagħhom f’ambjent ta’ xogħol ieħor, minkejja li qabel kienu jużaw software, magni u apparat li kienu differenti.

Wara l-approvazzjoni tal-proġett, aħna nwettqu l-proċess tal-għażla tal-istudenti u l-apprendisti, u mbagħad flimkien mal-iskola msieħba u l-kumpanija sieħba nfasslu ftehim ta’ tagħlim li jinkludi l-kompetenzi (professjonali, lingwistiċi u interkulturali) li l-istudent jew l-apprendist se jikseb jew ittejjeb. Il-kumpanija magħżula hija responsabbli għall-implimentazzjoni tal-ftehim tat-tagħlim barra mill-pajjiż. Qed jiġi ffirmat ukoll ftehim mal-istudent / apprendist dwar għotja mill-UE taħt il-programm Erasmus+ għal appoġġ individwali għall-akkomodazzjoni u l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni u tal-ivvjaġġar. Għall-istudenti u l-għalliema, aħna nirranġaw ukoll akkomodazzjoni, riservazzjonijiet ta’ kamra ta’ lukanda, itinerarju, loġistika, biljetti, biljetti tal-ajru u l-assigurazzjoni kollha meħtieġa: saħħa, inċident u responsabbiltà personali. L-apprendist jipparteċipa wkoll fi tħejjija għall-mobbiltà, iġedded il-ħiliet lingwistiċi, ttestjar u taħriġ OLS. Aħna niffamiljarizzaw lill-apprendist mal-kultura u d-drawwiet tal-pajjiż ospitanti, u nipprovdu taħriġ prattiku addizzjonali jekk hemm bżonn, jekk meħtieġ mix-xogħol li se jagħmel f’kumpanija barranija, biex niżguraw li l-apprendist ikun kapaċi jagħmel progress aħjar.

Il-prattika ta’ apprendistat Erasmus + hija maħsuba bħala mobilità ta’ apprendistat fit-tul u li jdum 90 jum barra mill-pajjiż. Naqblu mal-kumpanija ewlenija tal-apprendist, l-iskola li tibgħat (High School of Mechanical Engineering), l-iskola msieħba (l-iskola tal-apprendistat) u l-kumpanija sieħba barra mill-pajjiż dwar il-kompiti li l-apprendist se jwettaq u dwar il-ħiliet u l-kompetenzi li se jakkwista jew ittejjeb. Il-kompiti huma l-ewwel miftiehma mill-kap tat-taħriġ prattiku fil-kumpanija, fl-iskola u mill-konsulent tal-kumpanija ewlenija tal-apprendist. Imbagħad l-iskola, b’kollaborazzjoni ma’ min iħaddem u ċ-Chamber, tipprepara u tikkoordina l-pjan ta’ apprendistat. Skont il-ftehim, aħna nippreparaw ukoll ftehim ta’ tagħlim.

Qabel il-bidu tat-taħriġ ta’ apprendistat f’kumpanija barra l-pajjiż, rappreżentanti ta’ kumpanija mis-Slovenja, koordinatur tal-proġett, maniġer tal-Inter-Entrepreneurial Education Centre (MIC), mexxej tat-taħriġ prattiku f’min iħaddem (PUD) u direttur tal-Iskola Sekondarja tal-Inġinerija Mekkanika, jirranġaw u jħejju għal żjara preparatorja lil kumpanija barra mill-pajjiż biex isir pjan ta’ taħriġ ta’ apprendistat fil-kumpanija. Imbagħad l-iskola tħejji traduzzjoni tad-dokumenti għall-mentor fil-kumpanija, li hija annessa mal-pjan ta’ apprendistat u hija l-bażi biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ taħriġ stabbiliti. Tinkludi wkoll evalwazzjoni mmirata kemm għall-apprendist kif ukoll għall-mentor u hija wkoll il-bażi għall-assessjar fil-modulu professjonali fl-iskola.

F’kumpanija msieħba barra l-pajjiż, apprendist jiġi assenjat mentor li jidderieġi, jissorvelja u jieħu ħsieb is-sigurtà tax-xogħol tiegħu / tagħha u jaqbel u jikkoordina mal-mentor fil-kumpanija ewlenija fis-Slovenja. Matul l-internship inżuru wkoll l-apprendist fil-kumpanija.

Il-mobbiltà tal-apprendisti barra mill-pajjiż tintemm meta l-kumpanija sieħba toħroġ ċertifikat tal-kompiti u l-kompetenzi mitmuma, skola sieħba toħroġ ċertifikat tal-programm kollu tal-mobbiltà u ċertifikat tal-Europass, editjat mill-koordinatur tal-proġett fl-iskola tal-pajjiż. Il-mobbiltà kollha għall-apprendist tintemm bil-preżentazzjoni tal-mobbiltà tiegħu fl-Iskola Sekondarja tal-Inġinerija Mekkanika, maħsuba għal studenti u apprendisti, għalliema, tuturi, mexxejja tal-iskejjel u rappreżentanti ta’ kumpaniji sħab fis-Slovenja.

S’issa, implimentajna eżempju wieħed ta’ prattika tajba fit-taħriġ tal-apprendisti fil-Ġermanja b’kooperazzjoni ma’ Novi Plamen d. o. Fr. Apprentice Max kien imfaħħar ħafna għall-apprendistat tiegħu fil-Ġermanja, fejn temm taħriġ part-time taħt programm ta’ apprendistat, billi l-esperjenza li kiseb kienet imprezzabbli. Huwa pperfezzjona lilu nnifsu fil-kumpanija sieħba tal-kumpanija Novi Plamen. Huwa tgħallem ħafna affarijiet ġodda u b’hekk kiseb tagħrif ġdid fil-qasam tal-professjoni, billi tejjeb l-Ingliż u l-Ġermaniż tiegħu.

VANTAĠĠI

Il-vantaġġi tal-implimentazzjoni tal-edukazzjoni tal-apprendistat barra mill-pajjiż għall-iskola huma evidenti fil-qasam tal-iskambju ta’ esperjenza u tagħrif, li jinkoraġġixxu l-kreattività u l-introduzzjoni ta’ ideat ġodda fil-proċess edukattiv. Huma wkoll eżempju għal studenti u apprendisti oħra, li għalhekk jagħmluha aktar faċli biex jagħżlu u jattendu edukazzjoni u taħriġ barra mill-pajjiż.

L-esperjenza internazzjonali ttejjeb l-impjegabbiltà u l-prospetti tal-karriera u ttejjeb l-inizjattiva proprja u l-intraprenditorija. L-apprendisti u l-istudenti huma aktar indipendenti u kunfidenti u jtejbu l-ħiliet fil-komunikazzjoni u l-lingwa barranija. Studenti u apprendisti huma aktar konxji tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-Slovenja, li ħafna drabi huma saħansitra aħjar minn barra. L-esperjenza internazzjonali ttejjeb t-tagħrif interkulturali. L-istudenti u l-apprendisti huma aktar attivi fis-soċjetà u aktar konxji tal-proġett Ewropew u l-valuri tal-Unjoni Ewropea. Ħareġ ukoll li wara perjodu ta’ mobbiltà barra mill-pajjiż, l-istudenti u l-apprendisti huma aktar motivati ​​biex jipparteċipaw f’edukazzjoni jew taħriġ formali kif ukoll mhux formali.


Stampa 1: L-istudenti jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ma’ studenti futuri u l-ġenituri tagħhom.

ŻVANTAĠĠI

Fil-mobilità fit-tul tal-apprendisti, taħt Erasmus+ jew ErasmusPro (3-9 xhur), konna ffaċċjati bil-problema tal-età tal-apprendisti, peress li anke fl-aħħar, it-tielet sena, ħafna minnhom għadhom mhumiex adulti, u fil-biċċa l-kbira tal-kumpaniji barra l-pajjiż hija prerekwiżit għar-reġistrazzjoni. Għalhekk, sfortunatament, ħafna mill-istudenti tal-iskola sekondarja u l-apprendisti għandom anqas probabbli li jipparteċipaw fil-programm. Aħna nemmnu wkoll li l-mentors fl-iskola u barra l-pajjiż għandhom ikunu motivati ​​u ppremjati għall-ħin tat-taħriġ tal-apprendistat. Idealment, mentor mis-Slovenja jista’ wkoll jipparteċipa f’mobbiltà itwal.

KONKLUŻJONI

Fiċ-Ċentru Skolastiku Škofja Loka, huma jistgħu jagħmlu sommarju mill-esperjenza tagħhom li l-implimentazzjoni tal-mobbiltà internazzjonali u t-taħriġ prattiku hija esperjenza eċċezzjonali għall-apprendisti, l-istudenti, kif ukoll għan-negozji u l-iskejjel, peress li tipprovdi ħafna tagħrif, ħiliet u esperjenza ġodda, li la l-iskola u lanqas min iħaddem ma jistgħu jipprovdu matul l-edukazzjoni u t-taħriġ.

Benefiċċji għall-kumpanija

Illum aktar u aktar impjegaturi qegħdin jistenbħu għall-benefiċċji tal-mobbiltajiet tal-apprendistati.

Apprendistat jippermetti lill-individwu jistudja għal kwalifika bbażata fuq ix-xogħol li tista’ ttejjeb b’mod sinifikanti l-poter tal-qligħ futur u t-tgawdija tal-karriera. Iżda tipprovdi wkoll ħafna benefiċċji għal min iħaddem.

Minbarra li għandhom l-opportunità li jinfluwenzaw il-kurrikuli tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali, hemm xi benefiċċji ewlenin oħra li jkollok taħriġ ta’ apprendistat għall-kumpaniji:

Spinta lill-Produttività u l-Kompetittività

Hemm evidenza li l-impjieg ta’ apprendisti jista’ jtejjeb il-produttività tal-kumpaniji, b’riċerka reċenti turi kemm qligħ fuq medda qasira kif ukoll fit-tul. Studju ta’ riċerka mwettaq għaċ-Ċentru għar-Riċerka dwar l-Ekonomija u n-Negozju (Centre for Economics and Business Research – Cebr) sab li, bħala medja, kull apprendist iġib qligħ fil-produttività ta’ aktar minn £10,000 fis-sena għal min iħaddimhom, b’ċifri għal xi setturi jkunu saħansitra ogħla.

Minbarra li jagħtu spinta lill-produttività, l-apprendistati jistgħu jgħinu wkoll lill-kumpaniji jikkompetu fis-suq modern. Fir-riċerka fl-industrija, 77% ta’ min iħaddem qablu li t-teħid ta’ apprendisti għen biex l-organizzazzjonijiet tagħhom isiru aktar kompetittivi. Sejba oħra kienet li aktar minn 8 minn 10 klijenti jippreferu jixtru minn kumpaniji li jimpjegaw apprendisti.

Taħriġ Kosteffettiv

L-apprendistati huma partikolarment kosteffettivi bħala forma ta’ taħriġ, minħabba li ż-żgħażagħ qed jagħtu kontribut għall-post tax-xogħol waqt li jkunu qed jitgħallmu. L-apprendisti jqattgħu ħafna mill-ħin tagħhom jiksbu ħiliet fuq ix-xogħol.

Vantaġġ ieħor tal-ispiża għal min iħaddem huwa li, filwaqt li int mistenni tħallas il-pagi tal-apprendisti tiegħek, il-finanzjament huwa disponibbli biex ikopri bosta spejjeż oħra tat-taħriġ.

L-apprendistati jipprovdu ħaddiema tas-sengħa għall-futur

It-taħriġ tal-apprentistat jgħin lill-impjegati biex itejbu l-ħiliet tagħhom, li jibbenefikaw il-kumpanija fit-tul.

Apprendistat jiżgura wkoll li l-ħiliet żviluppati huma mqabbla mal-ħtiġijiet futuri tal-kumpanija. Dan jgħin biex jimla kwalunkwe vojt fil-ħiliet u jippermetti lin-negozju jġib maniġers u mexxejja futuri minn ġewwa.

L-apprendistati jżidu l-lealtà u ż-żamma tal-persunal

Impjegati li ġew imħarrġa internament għandhom it-tendenza li jkunu motivati ​​ħafna, impenjati lejn il-kumpanija u jappoġġjaw l-għanijiet tan-negozju tagħha.

Apprendistat iħeġġeġ lill-impjegati jaħsbu fix-xogħol tagħhom bħala karriera u jibqgħu mal-kumpanija għal iktar żmien, u dan inaqqas l-ispejjeż tar-reklutaġġ. Li toffri apprendistat lil membru tal-persunal eżistenti juri li int tarahom bħala parti integrali tal-forza tax-xogħol u li huma kuntenti li jinvestu fil-futur tagħhom.

Skont data mis-Servizz Nazzjonali tal-Apprendistat, 92% tal-kumpaniji li ħadu l-apprendisti jemmnu li dan iwassal għal forza tax-xogħol aktar motivata u sodisfatta u 80% raw żieda sinifikanti fiż-żamma tal-impjegati.

L-apprendistati jżidu l-għan aħħari ta’ kumpanija

L-investiment f’persunal imħarreġ permezz ta’ apprendistati għandu effett pożittiv fuq il-finanzi ta’ kumpanija, u jagħmilha aktar kompetittiva.

Data tas-Servizz ta’ Apprendistat Nazzjonali wriet li 81% tal-konsumaturi jiffavorixxu l-użu ta’ kumpanija li tieħu l-apprendisti. Tista’ anki tikkalkula r-redditu fuq l-investiment ta’ apprendistat fuq in-negozju tiegħek fuq il-website tal-organizzazzjoni.

Barra minn hekk, billi l-kumpaniji jirċievu finanzjament għal kull apprendist li jieħdu, dan ifisser li m’għandhomx għalfejn jonfqu daqshekk biex jirreklutaw persunal ġdid.

L-apprendistati jnaqqsu l-ħin tal-persunal eżistenti

Hekk kif negozju jikber, il-persunal spiss isib li l-ħin tagħhom jittieħed minn kompiti iżgħar meta għandhom jikkonċentraw fuq l-oqsma ewlenin tax-xogħol tagħhom.

Id-delega ta’ dawn l-impjiegi bażiċi lil apprendist tippermettilhom jitgħallmu u jerfgħu r-responsabbiltà, filwaqt li jilliberaw il-ħin tal-impjegati l-aktar esperjenzati tiegħek. Allokazzjoni aħjar tax-xogħol għandha tagħmel in-negozju tiegħek aktar produttiv.

L-apprendisti jistgħu jagħtu ħajja ġdida lil kumpanija

L-apprendisti spiss iġibu approċċ ġdid u attitudni pożittiva fuq il-post tax-xogħol, li jista’ jkollhom effett ta’ knock-on fuq persunal eżistenti. Billi jimbarkaw fuq apprendistat, qed juru lilhom infushom li huma lesti li jitgħallmu u jistgħu jġibu ideat ġodda fil-kumpanija.

Peress li l-apprendisti ġejjin minn firxa ta’ sfondi – inklużi kandidati ta’ kalibru għoli li ma jridux l-ispejjeż biex imorru l-università – jistgħu jġibu tagħrif ġdid dwar l-attivitajiet tan-negozju tiegħek.

Fl-aħħar nett, kumpanija li lesta tinvesti fin-nies billi tappoġġja apprendistati qed turi approċċ pożittiv għar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva, li hija tajba biex tattira kemm klijenti kif ukoll persunal futur ta’ kwalità għolja.

(http://cmsvoc.co.uk/blog/apprenticeships-5-employer-benefits-of-apprenticeships/)

Aktar informazzjoni hawn:
https://europa.eu/newsroom/events/mobility-apprentices-europe-contribution-youth-employment-and-competitiveness-business_en