Monitoraġġ ta’ Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol

Sabiex it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol ikun suċċess fil-kumpaniji, hemm il-ħtieġa għal titjib kontinwu. Dan mhux biss huwa ta’ benefiċċju għall-istudent billi jipprovdilhom esperjenza ta’ tagħlim aħjar, iżda dan jipproduċi wkoll apprendisti aħjar u aktar kwalifikati u min-naħa tiegħu huwa ta’ profitt għall-kumpanija privata. Wieħed mill-aktar modi ta’ suċċess biex jinkiseb titjib kontinwu huwa permezz ta’ feedback. Għaliex l-feedback huwa Importanti?

Il-feedback jista’ jieħu żewġ direzzjonijiet

  1. i) feedback mill-kumpanija lill-apprendisti dwar kif itejbu l-ħiliet tagħhom
  2. ii) feedback mill-apprendist lill-kumpanija (u l-apprendist superviżur) dwar kif jista’ jitjieb il-programm ta’ apprendist

Kif  l-feedback jista’jiġi kkomunikat b’mod korrett Ħiliet ta’ Mentoring: Kif Tagħti Feedback

Sabiex jinkiseb titjib kontinwu l-kumpanija li tospita l-apprendist, ħafna drabi teħtieġ feedback. Din hija proċedura standard f’ħafna programmi ta’ apprendistat u hija parti mill-istruttura tas-sistema ta’ vokazzjoni doppja milqugħin minn ħafna u li qed tiġi pprattikata fil-pajjiżi tal-Ewropa li jitkellmu bil-Ġermaniż.

Dan il-feedback jista’ jkun f’forma strutturata ta’

  • Intervista ta’ stima
  • Lista ta’ kontroll tal-Monitoraġġ tal-Kampjun