Metodi ta’ Komunikazzjoni Ġodda

Nikkomunikaw bejn il-ġenerazzjonijiet

Sa issa sirna nafu li hemm ħafna ġenerazzjonijiet f’kull kumpanija li jaħdmu flimkien, u kif din hija produzzjoni pożittiva għal kwalunkwe intrapriża peress li tiġġenera vantaġġi differenti fl-ambjent tax-xogħol.

Madankollu, billi kull ġenerazzjoni hija dinja differenti għal kollox, il-mod kif tikkomunika magħhom isir kwistjoni; skont il-persuna, se jkun hemm aspettattivi differenti. Li ssib strateġija xierqa biex tikkomunika mal-impjegati tiegħek ta’ ġenerazzjonijiet differenti tgħinek tistabbilixxi relazzjoni aħjar magħhom.

Xorta waħda, il-problema mhix biss il-komunikazzjoni bejn min iħaddem u l-impjegati; il-komunikazzjoni bejn il-ħaddiema jew bejn impjegaturi ta’ ġenerazzjonijiet differenti tista’ wkoll issir problema jekk ma jkunx hemm strateġiji biex jippromwovu komunikazzjoni pożittiva bejn iż-żewġ naħat.

Kull ġenerazzjoni se tistenna mod differenti ta’ komunikazzjoni. Anke meta jħarsu lejn affarijiet bażiċi bħall-kanal, il-millennials probabbilment jistennew email jew saħansitra messaġġ bil-WhatsApp waqt li Boomers se jistennew telephoneata jew laqgħa wiċċ imb’ wiċċ. Rivers, Tiffany Bloodworth – 8 tips to communicate with 4 different generations in the workplace (2014) (https://www.iofficecorp.com/blog/8-tips-to-communicate-with-4-different-generations-in-the-workplace)

 • Rigward kanali ta’ komunikazzjoni, hija idea tajba li jkun hemm linji differenti miftuħa li jippermettu lill-ħaddiema jħossuhom komdi meta jikkomunikaw bejniethom u ma’ min iħaddimhom / il-persunal tar-Riżorsi Umani.

Fatt importanti ieħor huwa t-ton ġenerali stabbilit fl-uffiċċju. Kull ġenerazzjoni tistenna livell differenti ta’ formalità (pereżempju, il-Boomers probabbilment se jilbsu lbiesi formali filwaqt li l-Millennials se jilbsu l-papoċċi) u dan jista’ jiġi tradott fit-ton tal-komunikazzjoni.

Tabella 1 – Komunikazzjoni bejn ġenerazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONI BEJN ĠENERAZZJONIJIET
Ġenerazzjonijiet Metodi ta’ komunikazzjoni ppreferuti
Silent Generation (pre 1945) Telefon, karta, personalment
Baby Boomers (1945 – 1964) Telefon, karta, personalment
Ħafna ħaddnu l-internet u l-email
Ġenerazzjoni X (1965 – 1980) Telephone, ittri miktuba, kuntatt personali, internet, e-mail

Possibilment tiffavorixxi l-elettronika

Ġen Y or Millennials (1981 – 1996)Ġen Ż (1995 – 2010) Kollox elettroniku

Effiċjenza u konvenjenza

Komunikazzjonijiet multi-taskers

 • Meta tħares lejn it-ton tal-komunikazzjoni, kun żgur li hemm fehim ġenerali tal-formalità komuni fl-organizzazzjoni. Il-ħaddiema kollha għandhom ikunu jafu l-livell ta’ formalità li hu mistenni minnhom (li għandu jkun l-istess għal kulħadd), peress li dan jevita ġenerazzjonijiet li jippuntaw lejn xulxin bħallikieku qed jagħmlu xi ħaġa ħażina.

Madankollu, għandek tiftakar ukoll li l-appartenenza għal ġenerazzjoni qatt mhu se jfisser neċessarjament li trid dak li hu mistenni minn dik il-ġenerazzjoni. Fl-aħħar, kull impjegat se jkollu gosti u preferenzi konkreti rigward kif jikkomunika.

 • Ipprova dejjem ifhem b’liema mod l-impjegati tiegħek iridu jiġu kkomunikati; jekk qed toffri modi differenti ta’ komunikazzjoni (bħal email, telephone …) tagħmilx suppożizzjonijiet ibbażati fuq l-età tagħhom u ħallihom jiddeċiedu dak li jippreferu.

Fatt element rigward il-komunikazzjoni mal-impjegati tiegħek, tkun xi tkun il-ġenerazzjoni, huwa li tkun konxju tal-punti li jimmotivawhom l-aktar. Meta tkun qed tikkomunika xi ħaġa lil impjegat, tagħmel dan b’mod li jimmotivah probabbilment se jtejjeb ir-reazzjoni tiegħu / tagħha għall-informazzjoni u jżid il-produttività lejn ix-xogħol li għandu jagħmel..

 • Fittex il-punt tan-nofs f’suġġetti relatati mal-motivazzjoni; għalkemm ġenerazzjonijiet anzjani huma ġeneralment motivati ​​mix-xogħol innifsu, ġenerazzjonijiet iżgħar ifittxu aktar gwida u rikonoxximent. Bħala impjegatur jew maniġer tal-HR, bilanċ bejn dawk iż-żewġt itruf huwa post tajjeb fejn wieħed ikun; għandek tirrealizza kemm hu importanti li tirrikonoxxi x-xogħol tagħhom għal impjegati iżgħar, iżda huwa veru wkoll li mhux dejjem għandek tirrikonoxxi kull pass, u ġenerazzjonijiet iżgħar għandhom jifhmu dan. (CMO Network – 10 tips for communicating across generations (2016) (https://www.forbes.com/pictures/ehfh45hjmj/navigating-the-new-workp/#faf78ab6f4fb)

Aktar informazzjoni hawn:

https://robert-murray.com/communication-among-different-generations/

https://www.forbes.com/sites/jennagoudreau/2013/02/14/how-to-communicate-in-the-new-multigenerational-office/#6fcc61584a6b

https://us.nttdata.com/en/-/media/assets/white-paper/apps-dbc-mind-the-gap-white-paper.pdf

Ara l-filmat li ġej: Kif l-isterjotipi ġenerazzjonali jżommuna lura fuq ix-xogħol:

Il-Ġenerazzjoni Siekta, Baby Boomers, Ġenerazzjoni X, Millennials, Ġenerazzjoni Ż – aħna lkoll flimkien fil-forza tax-xogħol. Kif is-suppożizzjonijiet tagħna dwar xulxin iżommuna lura milli naħdmu u nikkomunikaw aħjar? Il-psikologa soċjali Leah Georges turi kif aħna aktar simili minn differenti u toffri tattiċi utli biex tinnaviga fuq il-post tax-xogħol multigenerazzjonali.

Bini ta’ kollaborazzjoni: Timijiet ta’ ħidma

Jekk hemm kwistjoni li jkollok f’moħħok f’ħaddiema b’ħafna ġenerazzjonijiet, għandha tkun kollaborazzjoni fost il-ħaddiema. Id-differenzi bejn il-ġenerazzjonijiet kultant jistgħu jwasslu għal ambjent li fih il-ħaddiema ma jkunux jafu sewwa kif għandhom jinteraġixxu u jġibu ruħhom bejniethom, u jwasslu għal diffikultajiet f’kollaborazzjoni.

Naturalment, din hija problema mhux biss minħabba l-ambjent li jitwaqqaf fuq il-post tax-xogħol, iżda wkoll għax-xogħol li jeħtieġ isir. Meta l-ħaddiema ma jkunux jistgħu jikkollaboraw b’mod effettiv fl-ispazju tax-xogħol tagħhom, isir impossibbli għalihom li jgħixu sal-ogħla potenzjal tagħhom u jikkumplimentaw dak li qed jagħmlu kollegi oħra biex joħolqu l-aħjar verżjoni tax-xogħol.

Għal din ir-raġuni, il-bini ta’ mogħdijiet ta’ kollaborazzjoni bejn il-ħaddiema huwa kwistjoni essenzjali li għandha titqies minn kull min iħaddem u l-Maniġers tar-Riżorsi Umani.

Waħda mill-aqwa affarijiet li jkollok ġenerazzjonijiet multipli fil-forza tax-xogħol hija kif jistgħu jitgħallmu minn xulxin; kull ġenerazzjoni tiddi għal fatturi konkreti li jiddistingwuhom mill-bqija u jżidu l-valur lill-kumpanija. Billi tilħaq kollaborazzjoni bejniethom kollha, isir possibbli li dawk il-valuri u tagħrif jinqasmu mal-ħaddiema kollha fl-organizzazzjoni.

Wieħed mill-aħjar modi biex tagħmel dan huwa billi toħloq timijiet tax-xogħol; naturalment, huwa meħtieġ li turihom kif jistgħu jibbenefikaw minn xulxin u jitgħallmu affarijiet, imma ladarba tkun għamilt ix-xogħol preċedenti inkluż fl-unitajiet kollha ta’ dan il-modulu, probabbilment ikunu aktar minn lesti biex jifhmu lil xulxin.

Meta toħloq tim ta’ ħidma, kun żgur li huwa eteroġenju u jinkludi punti ta’ vista u ġenerazzjonijiet differenti. Billi tagħmel dan se tarrikkixxi l-produzzjoni futura pprovduta mill-ħaddiema tiegħek; madankollu, għandek dejjem tkun lest biex tgħinhom jekk b’xi mezz ma jkunux kapaċi jiftiehmu. Biro, Meghan M. – Recognize, Reward And Engage Your Multi-Generational Workforce (2014) (https://www.forbes.com/sites/meghanbiro/2014/03/23/recognize-reward-and-engage-your-multi-generational-workforce/#15b810c6798a).

Naturalment, it-timijiet tax-xogħol probabbilment ikollhom bżonn aktar minn sempliċement kliem biex jallinjaw b’mod korrett fosthom; kif jista’ t-tim jiġi megħjun biex jegħleb kwalunkwe ostaklu ġenerazzjonali u jagħmel l-aħjar mis-sitwazzjoni tiegħu?

Idea interessanti hija li tipprovdi faċilitatur matul l-ewwel perjodu ta’ ħidma f’tim. Il-faċilitatur ikollu jgħin biex jagħti spinta lil konversazzjoni bejn il-membri tat-tim fi kwistjonijiet bħal Aisbury, John – Multi-Generational Teams: How Can We All Work Together? (2015) (http://www.harvardbusiness.org/blog/multi-generational-teams-how-can-we-all-work-together).

 • Ħolqien ta’ linji ta’ komunikazzjoni miftuħa
 • Il-promozzjoni tal-fehim bejn membri ta’ ġenerazzjonijiet differenti
 • Kjarifika tal-influwenza ġenerazzjonali fix-xogħol ta’ kuljum
 • Ġenerazzjoni ta’ ideat għat-titjib tad-dinamika tat-tim

Meta twaqqaf timijiet multigenerazzjonali u mogħdijiet ta’ tagħlim, jeħtieġ li jiġi pprovdut l-issettjar it-tajjeb għall-membri parteċipanti. Jekk ma jkunx ippjanat u ppreparat bil-għaqal, jista’ faċilment jikkawża kunflitti interni u jirriżulta fi tnaqqis tal-proċessi ta’ żvilupp.

 

Kunflitti f’timijiet interġenerazzjonali

X’jistgħu jkunu dawn l-ostakli?

Minħabba d-differenzi fl-isfondi soċjali u l-età, ħafna membri tat-tim (anzjani u kollegi iżgħar) eventwalment jiffaċċjaw kunflitti matul il-perjodu ta’ xogħol konġunt. Aktar minn terz tal-impjegati kollha jgħidu li esperjenzaw kunflitt interġenerazzjonali fuq il-post tax-xogħol.

Impjegati minn gruppi ta’ etajiet differenti jikkomunikaw b’mod differenti. Jekk inti parti minn tim interġenerazzjonali, kun żgur li tikkunsidra dawn id-differenzi murija hawn fuq (Tabella 1 – komunikazzjoni bejn ġenerazzjonijiet) u pprova ssib il-kanal it-tajjeb biex tikkomunika mal-kollega tiegħek.

Matul ix-xogħol, tista’ tkun qed tiffaċċja xi diffikultajiet. Dan huwa normali u jiġri fil-biċċa l-kbira tat-timijiet multigenerazzjonali.

 

L-għeruq ewlenin tal-kunflitti f’timijiet multigenerazzjonali:

 • Opinjonijiet differenti fl-etika tax-xogħol
 • Livell differenti ta’ tagħrif fit-teknoloġija
 • Perspettivi differenti
 • Opinjonijiet differenti dwar l-awtorità
 • Metodi u approċċi differenti għal komunikazzjoni effettiva
 • Stili ta’ Tmexxija differenti

 

Timijiet b’ħafna ġenerazzjonijiet iġiegħlu lill-membri jħossu li kollha għandhom kontributi importanti x’jagħmlu. It-trasferiment ta’ tagħrif bejn ġenerazzjonijiet li rtiraw bħla ħaddiema veterani u parteċipanti ġodda fil-forza tax-xogħol qed isir dejjem aktar importanti. Il-bini ta’ post tax-xogħol “li jirrispondi għall-età” jappoġġja komunikazzjoni u fehim reali fl-etajiet kollha.

 

 

Kif tevita kunflitti f’timijiet interġenerazzjonali:

Sib affarijiet komuni li taqsmu lkoll: Ikkonċentra fuq affarijiet li għandek komuni. Identifika dawn u ibda diskussjonijiet dwar suġġetti li suppost, intom kollha taqblu dwarhom.

Irrispetta l-opinjonijiet ta’ ħaddieħor: Int trid tonora l-opinjoni ta’ ħaddieħor, anke jekk għandek opinjoni differenti dwarha. Ipprova ħu ġaċenzja u kkomunika b’ton pożittiv, aqsam l-opinjoni tiegħek billi taqsam eżempji simulari minn sitwazzjonijiet preċedenti li rnexxielek issolvi qabel. Billi jagħmlu dan, il-kollegi iżgħar mhux se jeħduha bħala kritika u joqodu fuq il-kelma tiegħek għaliha.

Kun flessibbli: Kun flessibbli u sib modi kif taħdem man-nies aktar milli kontrihom.