Ippjanar tat-Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol

Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol u Apprendistati

Fost il-ħafna eżempji ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, is-sistema vokazzjonali doppja ilha rikonoxxuta bħala waħda mill-aktar mudelli ta’ apprendistat ta’ suċċess u li ilhom jeżistu madwar id-dinja. Kif jissuġġerixxi l-isem, is-sistema vokazzjonali doppja tippermetti lill-apprendist jaqsam il-ħin tat-tagħlim tiegħu bejn it-tagħlim teoretiku ta’ skola vokazzjonali, kif ukoll tagħlim prattiku permezz ta’ impjieg dirett li huwa ffaċilitat minn kumpanija privata. Is-sistema doppja ilha prattikata b’dan il-mod fil-Ġermanja, l-Awstrija u l-Isvizzera għal mijiet ta’ snin. Taħriġ Vokazzjonali Doppju – Is-sistema ta’ suċċess tal-Ġermanja

Is-sistema Vokazzjonali doppja ma kinitx popolari fil-pajjiżi li jitkellmu bil-Ġermaniż iżda bdiet tiġi adottata f’pajjiżi oħra madwar l-Ewropa, billi n-negozji jiskopru l-benefiċċji li jospitaw dan il-programm u l-kwalità ta’ ħaddiema kwalifikati li tista’ tikseb għal kumpanija. Apprendistati madwar l-UE: kif jiġu massimizzati l-benefiċċji tagħhom

Għalkemm din il-forma ta’ taħriġ fl-apprendistat hija ta’ benefiċċju kbir kemm għall-kumpanija kif ukoll għall-apprendist, il-kumpaniji privati spiss iridu jibdew isiru kreattivi billi jsibu ruħhom mhux biss jikkompetu kontra xulxin għall-aħjar kandidati għall-apprendisti iżda kontra l-għażliet wiesgħa ta’ karriera miftuħa għaż-żgħażagħ fl-Ewropa illum. Kumpaniji li jħejju l-Apprendistati

sabiex jiżguraw kandidati ta’ kwalità għall-apprendistat tagħhom, bosta kumpaniji privati jħarsu wkoll lil hinn mill-istudenti tal-iskola li joħorġu direttament mill-iskola u jieħdu l-ewwel passi fil-karriera tagħhom. Hemm ukoll bosta kandidati oħra ta’ kwalità li ġejjin għal skemi ta’ apprendistat minn diversi karrieri, li jistgħu jġibu ħafna benefiċċji lill-kumpaniji privati. Minn College Dropout għal Craftsman 

 

1.) Ippjanar ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol pass wara l-ieħor

L-istruttura tal-apprendistat bħas-sistema Doppja b’enfasi fuq it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol tirrikjedi li l-kumpaniji privati ​​jieħdu apprendisti tat-tagħlim għal perjodu twil ta’ żmien. Din l-istruttura tpoġġi talbiet fuq il-kumpaniji privati, iżda tipprovdi wkoll benefiċċji sostnuti għan-negozju. Ir-responsabbiltà kondiviża għall-apprendist hija ċ-ċavetta għas-suċċess tas-sistemi. Is-sistema Doppja

Ħafna responsabbiltà għat-tagħlim hija fil-bieb tal-kumpanija privata. L-apprendist jiddependi fuq il-kumpanija privata biex tipprovdi tagħlim u esperjenza ta’ xogħol ta’ kwalità f’sitwazzjonijiet ta’ xogħol reali u adattati għad-dinja tax-xogħol wara li jikkwalifikaw. Għalhekk kumpaniji jqarrbu li jipprovdu għanijiet ċari iżda prattiċi għall-apprendisti tagħhom. Ħafna minn dawn l-għanijiet ta’ tagħlim jeħtieġ li jkollhom għeruqhom f’aspetti prattiċi tal-kummerċ magħżul. Ħolqien ta’ tagħlim u kompiti tax-xogħol.

Naturalment hemm aktar ħiliet lil hinn mill-ħiliet tal-kummerċ li huma meħtieġa biex l-apprendisti jitgħallmu u l-kumpanija li tospita apprendistat għandu jkollha l-għan li tgħallem b’mod li tkun ta’ benefiċċju għat-tagħlim tal-apprendisti iżda wkoll ta’ benefiċċju għall-kumpanija. Passi ta’ taħriġ vokazzjonali orjentati lejn l-azzjoni

Biex l-apprendisti jitgħallmu b’suċċess huwa importanti għalihom li jifhmu kif il-kompiti li jwettqu fil-kumpanija ospitanti tagħhom huma parti mill-istampa usa’. Dan jippermettilhom jifhmu r-rwol tagħhom fi proċess ta’ xogħol u li kull kompitu individwali għandu importanza biex jikseb l-għan akbar. L-użu u l-analiżi tal-proċessi tax-xogħol

 

2.) It-Tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol barra mill-pajjiż

Għal ħafna kumpaniji hemm il-biża’ li tieħu sehem fi struttura bħas-sistema doppja. Ħafna drabi jkun hemm inkwiet dwar l-implimentazzjoni u l-garanziji ta’ suċċess fil-kuntest ta’ dak li jidher li huwa impenn kbir u responsabbiltà involuti fit-taħriġ ta’ apprendisti. Wara kollox, dan il-mudell jista’ jkun ta’ suċċess fil-Ġermanja jew l-Awstrija, imma liema garanzija hemm li sistema bħal din tista’ tkun ta’ suċċess fil-ħolqien ta’ ħaddiema tas-sengħa f’reġjuni oħra.

i) It-tisħiħ tal-Edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali barra l-pajjiż

ii) Stihl jesporta sistema ta’ taħriġ Ġermaniża

iii) Biex iħarrġu Ħaddiema ta’ Ħila, l-Amerikani Jużaw Mudell Ġermaniż