Portfolio

Illum il-ġurnata waħda mill-akbar sfidi li jiffaċċjaw dawk li jħaddmu hija li jsibu persunal kwalifikat li jkollu l-ħiliet u t-tagħrif meħtieġa biex jaffrontaw l-isfidi diffiċli ta’ xogħolhom. Hekk kif is-suq tax-xogħol isir aktar u aktar kompetittiv isir iktar diffiċli li tispikka ma’ min iħaddem bejn il-mijiet ta’ kandidati li japplikaw għall-istess pożizzjoni bl-istess livell ta’ esperjenza. Dan huwa fejn il-portafoll għandu rwol importanti fil-proża tal-għażla billi jaġixxi bħala l-ewwel impressjoni li min iħaddem ikollu fuq il-kandidat kif ukoll huwa l-ewwel pass fir-reviżjoni tal-proċess biex tiddetermina jekk il-kandidat uriex il-livell meħtieġ ta’ esperjenza u tagħrif. Il-portfolio huwa mod formali għall-istudent biex jippreżenta l-kapaċitajiet, il-kisbiet u l-esperjenza tax-xogħol tagħhom lil min jaf iħaddmu ’l quddiem. Uħud mill-benefiċċji ewlenin ta’ portfolio huma l-abbiltà li tippermetti lill-istudenti jiskopru, jiddokumentaw, u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom, isaħħu l-integrazzjoni ta’ ħiliet akkademiċi, jirriflettu fuq ix-xogħol u li jistabbilixxu miri, jistabbilixxu u jsaħħu l-integrità tagħhom eċċ. Portfolio għandu jikkonsisti f’dokumenti differenti li jipprovdu tagħrif dwar il-kisbiet ta’ student / apprendist waqt prattika / apprendistat. Dawn id-dokumenti huma:

Il-folder tal-istudenti: Dokument li jipprovdi informazzjoni bażika dwar il-kumpanija u li jħalli mudell ta’ “log”sempliċi biex jimtela faċilment mill-istudent matul it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol.

Kuntratt / dokument ta’ Tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol / apprendistat: Dokument li suppost huwa l-bażi legali li jirregola l-prattika / apprendistat tal-istudent / apprendist fil-kumpanija.

Pjan ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol: Dokument li jintuża bħala għodda li tista’ tkun ta’ benefiċċju għall-Partijiet kollha li jieħdu sehem fil-proċess ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. Uħud mill-benefiċċji jinkludu: Ħolqien ta’ klima għall-motivazzjoni,għajnuna lill-istudenti biex jifhmu l-importanza tal-ippjanar, jipprovdi mezz ta’ awtoevalwazzjoni, jiżgura li l-ħin tal-istudent fuq il-post tax-xogħol ikun rikk fit-tagħlim u ħafna iktar.

Karta ta’ evalwazzjoni ta’ soft skills u kompetenzi waqt tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol: Id-dokument huwa indikatur tajjeb ta’ kemm tgħallem l-istudent / apprendist fil-kumpanija u x’inhuma d-drawwiet tax-xogħol tiegħu / tagħha. Jipprovdi lil min iħaddem informazzjoni fuq l-istudent / apprendist rigward l-oqsma fejn il-ħiliet tagħhom jisbqu u l-oqsma fejn jista’ jkun hemm bżonn ta’ titjib

Ittra ta’ Rakkomandazzjoni: L-ittra ta’ rakkomandazzjoni hija miktuba mill-għalliem jew min iħaddem u tintuża bħala garanzija għall-ħiliet, il-kisbiet, u l-kapaċità tal-istudenti / apprendist li qed jiġi rrakkomandat. Kull min iħaddem jaf li r-rakkomandazzjoni tasal biss mill-persuna li magħha huma sodisfatti. Dan id-dokument se jkollu importanza kbira fir-reklutaġġ futur.

CV: CV huwa dokument dettaljat li jenfasizza l-istorja professjonali u akkademika tal-istudenti. Għandu jkun fih: Informazzjoni personali, Edukazzjoni, Esperjenza tax-Xogħol, Esperjenza Interkulturali, Ħiliet fit-Teknoloġija tal-Informatika, Passatempi u oqsma ta’ interess

Inti interessat li titgħallem aktar dwar kif tipprepara portfolio tajjeb? Agħti ħarsa lejn il-letteratura li ġejja u kun af aħjar kif tipprepara l-aħjar portfolio