Rikonoxximent

L-introduzzjoni ta’ kwalifiki u oqfsa barranin

 

Video A) Qafas Nazzjonali ta’ Kwalifiki – Kwalità u Kwalifiki Irlanda

Dan il-filmat jintroduċi l-kunċett ta’ qafas ta’ Kwalifikazzjoni Nazzjonali bl-użu tal-eżempju tal-istat membru tal-UE l-Irlanda u l-għan ta’ qafas bħal dan kemm għal min iħaddem kif ukoll għall-impjegati.

 

Video B) Ir-reklutaġġ ta’ ħaddiema kwalifikati minn pajjiżi oħra Ewropej

Bl-użu tal-eżempju mill-industrija tal-loġistika, dan il-filmat jipprovdi ħarsa ġenerali lejn it-tipi ta’ diffikultajiet u sfidi ffaċċjati minn min iħaddem meta jiddeċiedi li jirrekluta persunal minn pajjiż differenti.

 

Video Ċ) Turi u tuża ħiliet

Ħarsa ġenerali qasira tal-video tal-EQF u kif jgħin lill-ħaddiema li jixtiequ jfittxu impjieg barra minn pajjiżhom u biex jimpjegaw negozju internazzjonalment

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1217&langId=en

 

Qafas Ewropew tal-Kwalifiki

Video A) Spjegazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (EQF)

Dan il-video online mill-awtorità tal-kwalifiki tar-Renju Unit jagħti introduzzjoni qasira għall-EQF, u għandu l-iskop li jipprovdi linja gwida għal min iħaddem biex jifhem il-kwalifiki madwar il-pajjiżi differenti tal-UE. Hemm ħarsa qasira ta’ kif il-livelli ta’ kwalifika huma strutturati, u juża l-eżempju ta’ kif inhuma mqabbla mal-istruttura ta’ kwalifika tar-Renju Unit. B’eżempji mill-industrija tal-ikel u l-Ospitalità, il-filmat jippreżenta l-benefiċċji kemm għal min iħaddem kif ukoll għall-impjegati madwar l-Ewropa.

 

Video B) EQF – 10 snin ta’ Qafas Ewropew tal-Kwalifiki

Dan il-video online jagħti ħarsa qasira tal-istruttura tal-EQF u kif ikopri l-ħiliet u l-esperjenzi kollha u kif dawn huma tradotti fil-livelli differenti ta’ kwalifika.

 

Video Ċ) Introduzzjoni għall-EQF u l-ECVET

Dan il-video jipprovdi ħarsa ġenerali fil-fond tal-EQF u kif il-livelli ta’ kwalifiki huma mqabbla bejn il-pajjiżi li jużaw l-EQF, b’eżempji illustrattivi. Il-kunċett tar-riżultati tat-tagħlim huwa introdott u kif l-esperjenza tax-xogħol hija vvalutata fil-qafas. Il-kunċett tal-mobbiltà tal-ħaddiema permezz tal-ECVET huwa introdott ukoll

 

Video D) European Professional Card (EPC)

Dan il-filmat iservi bħala introduzzjoni għal waħda mill-għodod tal-UE disponibbli għar-rikonoxximent tal-kwalifiki f’pajjiżi differenti tal-UE, il-karta EPC. Dan il-filmat jagħżel l-eżempju tas-settur tal-infermiera biex juri l-iskop tal-EPC.

 

Eżempji prattiċi mill-Industrija

Video A) Promo tal-Oqfsa ta’ Kwalifikazzjoni Ewropea

Dan il-filmat qasir mis-settur tar-ristoranti u l-lukandi juri kif il-ħiliet u l-kwalifiki qed jiġu rikonoxxuti madwar il-pajjiżi Ewropej differenti bl-użu tas-sistema EQF

 

Video B)  Ir-relazzjoni tal-kwalifiki internazzjonali mal-EQF fis-settur tal-welding

Dan il-video online jagħti eżempju industrijali ċar mill-industrija tal-welding u kif din l-industrija qed tuża s-sistema EQF biex tqabbel il-kwalifiki madwar l-Ewropa mal-istandards tal-kwalifiki fi ħdan l-industrija tal-welding.

 

Video Ċ) EOSE jippreżenta l-ECVET

Dan il-filmat jintroduċi l-kunċett tal-EQF u l-ECVET fil-kuntest tal-industrija tal-isport u divertiment u kif il-kwalifiki huma mqabbla mal-pajjiżi Ewropej