Għarfien tat-Talent

Kif l-immaniġġjar tat-talent jgħin lill-organizzazzjonijiet biex ikunu mgħammra aħjar għall-futur

Organizzazzjonijiet u kumpaniji madwar id-dinja jaġixxu dejjem aktar taħt kundizzjonijiet ta’ bidla kostanti u nuqqas ta’ sigurtà dejjem akbar. Ir-raġunijiet għal dan l-iżvilupp huma kumplessi u diversi iżda wħud jistgħu jissemmew hawnhekk: kompetizzjoni(globali) dejjem tikber, trasformazzjoni diġitali, tibdil fis-soċjetà kif ukoll fil-klima.

Il-kumpaniji għandhom jiżviluppaw kompetenzi li jippermettulhom ilaħħqu aħjar ma’ din id-dinamika.

Jidher li huwa aktar u aktar importanti li tiffoka fuq it-tisħiħ tal-fattur uman ta’ organizzazzjonijiet biex tgħinhom isiru aktar aġili – jirreaġixxu malajr u prevedibbli. Għaldaqstant isir dejjem aktar importanti li jiġu identifikati u impjegati n-nies it-tajbin, bil-ħiliet u l-kompetenzi t-tajba u tpoġġihom fil-pożizzjonijiet ewlenin it-tajba. Il-Għarfien u l-Immaniġġjar tat-Talenti jidhru li huma l-approċċ l-aktar avvanzat biex jagħmlu dan.

Għall-ewwel, għandna bżonn niċċaraw x’jista’ jinftiehem bit-terminu talent. Talent fitTagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol jew kuntest tax-xogħol jista’ jiġi definit bħala l-potenzjal ta’ individwi li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-prestazzjoni u s-suċċess tan-negozju – dan it-talent jista’ jikkonsisti f’attributi differenti bħal abilitajiet mogħtija b’mod naturali, ċertu tagħrif, imġieba kif ukoll ħiliet u kompetenzi speċifiċi.

Ir-riċerka moderna tal-immaniġġjar tat-talent tiddistingwi żewġ approċċi differenti: L-immaniġġjar konvenzjonali tat-talent jiffoka biss fuq l-impjegati li għandhom prestazzjoni għolja u jipprova jbiddel in-negozju tagħhom, u il-proċessi tal-HR tagħhom sabiex dawn in-nies ewlenin jiġu attirati, impjegati, żviluppati u miżmuma.

Approċċ tal-immaniġġjar tat-talent aktar integrat jikkunsidra li kull impjegat huwa importanti biex jikseb suċċess. Kulħadd għandu talent u potenzjal li jistgħu jiġu sfruttati għall-kumpanija f’xi punt. Dan l-approċċ jipprova jindirizza mistoqsijiet dwar kif tiġi strutturata l-għażla tal-persunal jew l-apprendist (ġewwa u barra l-organizzazzjoni) u l-iżvilupp b’tali mod li l-aħjar qagħda ssir possibbli? Fi kliem ieħor li l-impjegati jew l-apprendisti kollha jsibu l-pożizzjonijiet jew ir-rwoli fejn jaqblu l-aħjar – fejn it-talent tagħhom jista’ jiġi applikat l-aħjar (von Hehn 2016).

Iż-żewġ approċċi għall-immaniġġjar tat-talent jeħtieġu li l-organizzazzjonijiet jaħsbu dwar kompetenzi u ħiliet kruċjali għal pożizzjonijiet u kompiti li jiddefinixxu kritiċi għall-prestazzjoni u s-suċċess tal-kumpanija. Dan jirrifletti l-fatt li t-talent mhuwiex kunċett assolut iżda wieħed individwali ħafna u li jiddependi mill-kuntest. Meta tkun qed tippjana li tintroduċi proċess ta’ mmaniġġjar tat-talent huwa kruċjali li tibda billi tiżviluppa mudell ta’ kompetenza biex tiddeskrivi b’mod ċar liema talent qed tfittex. Dan il-mudell ta’ kompetenza se jgħin ukoll biex iżomm l-iffukar fl-attivitajiet kollha relatati mat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol (eż. Bħal reklutaġġ tal-persunal, stima tal-persunal, programmi ta’ żvilupp professjonali, eċċ).

L-isforzi tal-immaniġġjar tat-talenti qed jinfluwenzaw tliet oqsma importanti tan-negozju:

  1. Jibdlu u jinfluwenzaw l-istrateġija tal-kumpanija iżda fl-istess ħin sistema ta’ ġestjoni tat-talent hija wkoll diretta mill-għanijiet u l-istrateġija tan-negozju.
  2. Ibiddlu l-kultura u r-rwoli bħala l-immaniġġjar tal-affett kif ukoll il-prattiki tal-HR.
  3. Fl-aħħar nett sistema tal-immaniġġjar tat-talent teħtieġ attivitajiet u prattiċi tal-HR biex tadatta u tinbidel.

Azzjonijiet ta’ mmaniġġjar tat-talenti jistgħu jkunu ta’ suċċess biss jekk jindirizzaw dawn it-tliet oqsma b’mod ugwali – strateġija, kultura u prattiċi tal-HR.

L-Unità tat-Tagħlim 20A u 20B jippruvaw inaqqsu d-distakk bejn it-teorija tal-immaniġġjar tat-talent u l-applikazzjoni tagħha għall-prattika tat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol u l-użu possibbli ta’ għodod differenti li jgħinuk tmexxi stimi effettivi tal-persunal jew toħloq il-mudell ta’ kompetenza tiegħek stess.

 

Sorsi

Cambridge Dictionary, 07.11.2019

https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/talent

Svea von Hehn, 2016, Systematisches Talent Management, Schäffer-Pöschel Verlag Stuttgart