Nifhmu il-Ġenerazzjonijiet Fuq ix-Xogħol

Li tkun taf nies li jaħdmu miegħek huwa punt ewlieni biex timmaniġġja b’suċċess l-impjegati u l-kollaboraturi tiegħek. U waħda mill-kwistjonijiet ewlenin relatati miegħu huwa l-fatt li kull impjegat jappartjeni għal ġenerazzjoni differenti.

Li tifhem ġenerazzjonijiet fuq ix-xogħol tagħtik għodda ta’ valur għoli biex tkun taf aħjar kif tittratta lil kull persuna; il-verità hi, kull impjegat huwa dinja differenti, iżda skont il-ġenerazzjoni li jappartjenu għaliha huwa probabbli li jirreaġixxu b’mod konkret għal karatteristiċi speċifiċi ħafna. Billi nifhmu x’inhi kull ġenerazzjoni u l-opinjonijiet tagħhom relatati max-xogħol, ikun iktar faċli li tkun taf kif nittrattawhom bl-aħjar mod kemm għall-impjegati kif ukoll għal min iħaddem.

Madankollu, li wieħed jifhem li hemm ġenerazzjonijiet differenti mhuwiex l-uniku pass meħtieġ għal min iħaddem u għall-Maniġers tar-Riżorsi Umani. Il-problema mhix il-fatt li hemm ħafna ġenerazzjonijiet; il-problema hi li kull ġenerazzjoni teħtieġ affarijiet kompletament differenti fuq ix-xogħol. U t-trattament ta’ kull wieħed minnhom skont dak li jistennew jista’ jippermetti lil min iħaddem / Maniġers tar-Riżorsi Umani / u persuni responsabbli mit-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol biex jimmotivaw lill-ħaddiem biex jagħti l-aħjar tiegħu fuq ix-xogħol.

Għall-ewwel darba, għandna ħames ġenerazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol fl-istess ħin. X’jiġri jekk ikollna intenzjoni dwar kif naħdmu lkoll flimkien? Fil-video li ġej, is-Sur Conley juri kif id-diversità tal-età tagħmel il-kumpaniji aktar b’saħħithom u jitlob għal ġenerazzjonijiet differenti biex imexxu lil xulxin fuq ix-xogħol, bl-għerf joħroġ minn anzjani għaż-żgħar u miż-żgħar għal anzjani.

Video: X’jistgħu jitgħallmu baby boomers mill-millennial fuq ix-xogħol u viċi versa

Differenzi ġenerazzjonali

Id-differenzi ġenerazzjonali huma waħda mill-kwistjonijiet ewlenin li min iħaddem, Maniġers tar-Riżorsi Umani u persuni responsabbli tat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol fi ħdan il-kumpanija għandhom jiffaċċjaw fi żminijiet preżenti. Bħalissa, huwa meqjus li llum il-ġurnata hemm 4 ġenerazzjonijiet differenti jaħdmu fl-istess ħin (il-ħamest waħda ġejja), li hija kawża ta’ benefiċċji iżda wkoll ta’ żvantaġġi. Id-differenzi bħalissa jistgħu jidhru li jħarsu lejn kull waħda mill-ġenerazzjonijiet:

Attività: Ġenerazzjonijiet

Agħti ħarsa lejn il-ġenerazzjonijiet li qed tiltaqa’ magħhom fil-kumpanija tiegħek li jaħdmu fl-istess ħin. Liema karatteristiċi tista’ tara minn kull waħda minnhom?

Għall-eżerċizzji ta’ hawn fuq tista’ tuża din l-għajnuna żgħira jekk m’intix ċert minn liema waħda hija kull ġenerazzjoni: Robinson, Michael T. Career Planner

Tabella 1 – Karatteristiċi tal-ġenerazzjoni

ĠENERAZZJONIJIET
ĠENERAZZJONI BABY BOOMERS ĠENERAZZJONI X ĠENERAZZJONI Y (MILLENIALS) ĠENERAZZJONI Ż
DATI TA’ TWELID 1946 – 1964 1965 – 1979 1980 – 2000 2001 – 2010
KARATTERISTIĊI PRINĊIPALI It-tfulija fil-prosperità u mingħajr gwerra L-ogħla livell ta’ edukazzjoni magħruf sa dakinhar Għarfien dwar l-Internet Il-Maġġoranza għadha mhix parti mil-forza tax-xogħol
L-ewwel li għixu bidliet politiċi bħall-waqgħa tal-Ħajt ta’ Berlin Ir-rivoluzzjoni tax-Xogħol (skedi, ħinijiet, postijiet, moviment …) Imdorria bl-Internet
It-tisħin globali huwa rikonoxxut

 

Trid xi għajnuna sabiex tiskopri karatteristiċi speċifiċi fuq ix-xogħol ta’ kull ġenerazzjoni? Dawn huma l-karatteristiċi ewlenin li għandek tiftakar waqt li timmaniġġja d-differenzi ġenerazzjonali fost l-impjegati: Lesonsky, Rieva. How To Manage Employees From Every Generation (2011)

 

 

 

Tabella 2 – Karatteristiċi tax-xogħol tal-ġenerazzjoni

ĠENERAZZJONIJIET
ĠENERAZZJONI BABY BOOMERS ĠENERAZZJONI X ĠENERAZZJONI Y (MILLENIALS) ĠENERAZZJONI Ż
DATI TA’ TWELID 1946 – 1964 1965 – 1979 1980 – 2000 2001 – 2010
KARATTERISTIĊI PRINĊIPALI Ħajja ffokati ħafna fuq ix-xogħol Jagħtu aktar valur lill-bilanċ u indipendenza bejn xogħol u ħajja tal-familja Valora saħansitra aktar bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u indipendenza Maġġoranza għadha mhix fuq il-forza tax-xogħol
Valur tas-sigurtà u l-istabbiltà Adattabbli u ta’ riżorsi Tfittex il-libertà; trid tkun ittrattata ndaqs mill-ewwel ġurnata
Miri u kompiti ddikjarati b’mod ċar Il-biċċa l-kbira jafu bil-karatteristiċi teknoloġiċi L-ebda biża’ mill-awtorità, jfittxu sfidi
Jippreferu jikkomunikaw personalment jew bit-telefonati Jistgħu jikkomunikaw b’għodod teknoloġiċi Tagħrif teknoloġiku għoli

Benefiċċji ta’ Forza tax-Xogħol Multi-Ġenerazzjonali

Għalkemm li jkollok taħseb dwar tant differenzi f’kull impjegat tista’ tidher bħala uġigħ ta’ ras għal min iħaddem, maniġer tar-Riżorsi Umani, ħaddiema responsabbli għat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol li għandhom forza tax-xogħol multi-ġenerazzjonali jiġu wkoll b’ħafna benefiċċji għall-kumpanija.

Li jkollok ambjent divers ta’ kwalunkwe tip f’kumpanija dejjem se tkun esperjenza li tarrikkixxi peress li tippermetti li tqabbel u titgħallem minn xulxin. B’mod aktar konkret, fil-każ ta’ ambjent multi-ġenerazzjonali, insibu li l-esperjenzi tal-ħajja differenti, l-edukazzjoni, l-ambjenti storiċi … joħolqu ġabra ta’ tagħlim u titjib għall-ħaddiema tal-kumpanija. Il-benefiċċji ewlenin ta’ forza tax-xogħol multi-ġenerazzjonali għal kumpanija huma:

  • Ħiliet differenti: kull ġenerazzjoni għandha ħiliet u talenti differenti x’toffri, skont id-demografija tal-età; ħaddiema iżgħar huma mdorrijin bit-teknoloġija u huma tassew tajbin mal-kompjuters u teknoloġija ġdida, filwaqt li ħaddiema akbar fl-età ġeneralment huma esperti fil-ħiliet interpersonali u jafu kif jinteraġixxu man-nies wiċċ imb’ wiċċ. Li jkollok nies minn kull età jippermetti li jinħoloq ambjent li fih il-klijenti li jħossuhom aktar komdi b’notifika online ikunu kuntenti, iżda dawk li jixtiequ telefonata personali jkunu jistgħu jirċievuha wkoll.
  • Mentoring: it-taħriġ tal-impjegati huwa kwistjoni ewlenija għal min iħaddem, Maniġers tar-Riżorsi Umani, ħaddiema responsabbli għat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. Meta jkun hemm ambjent multiġenerazzjonali, ikun possibbli li jiġi ġġenerat fluss ta’ mentoring bejn il-ħaddiema, li jippermettilhom jaqsmu l-esperjenzi u t-tagħrif tagħhom bejniethom mingħajr ma jkollhom iħallsu għal taħriġ estern. Sabiex dan jitwettaq, huwa meħtieġ li jkun hemm ambjent b’saħħtu li jiskoraġġixxi modi ta’ ħsieb bħal “li tiggwida lil ħaddieħor se jagħtihom vantaġġ fuqi”, iżda meta jinkiseb, jippermetti li jinħoloq ambjent ippreparat aħjar u b’saħħtu li fih il-ħaddiema kollha mhux biss jakkwistaw ħiliet ġodda iżda wkoll joħolqu relazzjoni ta’ xogħol aħjar bejniethom.
  • Kontinwità: li jkollok forza tax-xogħol b’ħafna ġenerazzjonijiet differenti huwa mod effettiv kif tevita l-iskadenza. Min-naħa l-waħda, li jkollok ħaddiema anzjani biss iżżomm lill-kumpanija milli tinkludi “demm ġdid” li jista’ jitgħallem mill-ħaddiema ta’ esperjenza dwar t-tagħrif tagħhom tal-kumpanija waqt li jaqsmu l-ħiliet u t-talent tagħhom, u meta jirtiraw, hemm biss ftit nies biex tkompli tagħmel ix-xogħol. Min-naħa l-oħra, li jkollok ħaddiema żgħar biss tagħmilha impossibbli li tgħaddi dik l-esperjenza, peress li ħadd ma għandu.

McQuerrey, Lisa. The Advantages of Diverse Ages in the Workplace

X’tista’ tibbenefika minn kull ġenerazzjoni? Hija idea tajba li tkun taf liema ħiliet huma ġeneralment l-aħjar f’kull ġenerazzjoni, għalkemm naturalment, trid tiftakar li kull ħaddiem huwa dinja u li tkun parti minn ġenerazzjoni konkreta ma jfissirx neċessarjament li jkollok il-ħiliet konkreti assoċjati magħha minflok dawk minn oħra.

Naturalment, hemm saħansitra aktar benefiċċji jekk ikollok forza tax-xogħol multiġenerazzjonali; jiddependi ħafna wkoll mit-tip ta’ organizzazzjoni.

<div id=”panel-1748-0-0-5″ class=”so-panel widget widget_sow-button panel-last-child” data-index=”5″ data-style=”{&quot;background_image_attachment&quot;:false,&quot;background_display&quot;:&quot;tile&quot;}”>

</div>