Najboljše prakse Učenja z delom (UZD) za majhna, srednja in velika podjetja (multinacionalke)

Kako se lahko podjetja vključijo v vajeniške ali UZD programe? Kako lahko dobijo dobre vajence/učence? Kako lahko tem učencem pomagajo, da postanejo kvalificirani zaposleni?

Vajeništvo in UZD programi se razlikujejo med državami v Evropi. Kot delodajalcu ali kadroviku, vam bomo dali nekaj generalnih idej, ki vam bodo pomagala pri uspešnem vključevanju v ta proces.

 

Udeležba na dnevu odprtih vrat oz. informativnem dnevu šole

Šole lahko organizirajo dan odprtih vrat ter tako ponudijo podjetjem možnost, da se predstavijo učencem. Zelo dobra ideja se je udeležiti take vrste dogodka. Sicer vam bo vzelo nekaj časa, toda vzpostavili boste lahko stik z najboljšimi kandidati.

 

Dan odprtih vrat podjetij

Druga ideja je, da podjetja organizirajo dan odprtih vrat in povabijo učence, da jih obiščejo in jim razkažejo naokoli. Učenci si lahko tako lažje predstavljajo kje in kako bodo delali.

 

 

Udeležba na izobraževalnih in zaposlitvenih sejmih

Če je v vašem okolju organizirano kaj takega, potem je dobra ideja, da se tega udeležite. Vidite lahko, kako se oglašujejo druga podjetja, dobite lahko občutek kater poklic je najbolj zanimiv za bodoče študente. Morda boste dobili kakšno idejo, kako obrniti ta trend.

Dobro je, da povabite morebitne vajence ali učence, če jih že imate v vašem podjetju, da se z vami udeležijo teh promocij. Oni lahko najbolje naredijo dober vtis na sovrstnike

 

Promocijski material

The material should be eye-catching, original and memorable.

 

Določitev mentorja

Dobra ideja je povabiti potencialne vajence in njihove starše v podjetje in jim razkazati naokoli. Tako bodo dobili občutek, kaj se bo pričakovalo od njih. Ko se naredi ožji izbor kandidatov, je dobro imeti z njimi razgovor, da se izberejo pravi.

 

Izbor vajencev

It is a good idea to invite potential apprentices and their parents to the company and show them around. That will give them the filling of what will be expected from them. After the candidates are shortlisted, it is wise to have a job interview with the candidates to choose the right ones.

 

Priprava pred začetkom

Vse institucije vpete v ta proces, se morajo sestati in pripraviti vso dokumentacijo za vsakega vajenca, študenta (pogodba, plan, dnevnik ipd.).

 

Vajenci/študenti v podjetju

Prvi dan oz. teden v podjetju, jim morajo zaposleni (mentor in uslužbenec zadolžen za UZD) razkazati naokrog. To jim omogoči, da spoznajo svoje bodoče sodelavce. Tekom vajeništva ali UZD programa, naj rotirajo po podjetju, da se spoznajo s celotnim procesom dela v podjetju. Ko je vajeništva konec, bodo tako kvalificirani za samostojno delo v podjetju.