Študija primera – medosebne veščine na delu

Tekom svojega prvega tedna na delu, se pripravnik pripravlja na tržnico tako, da pripravlja napise, pakira in se uči o produktih, ki jih prodajajo. Za njegov prvi dan na tržnici, je zadolžen, da pomaga na blagajni, odgovarja na vprašanja strank o načinih kmetovanja, ki jih izvajajo in da predlaga ostale produkte (jajca, med, meso, sir), ki jih stranke lahko kupijo ali predlaga ideje za obede. Pripravnik bi konsistentno odgovarjal, da ne ve odgovorov na vprašanja strank, na neki točki pa bi se dal v ozadje in se izogibal očesnemu stiku. Ker bi se vedno več strank zanašalo na odgovore vedno manjšega števila zaposlenih, bi nastala dolga vrsta. Sčasoma bi stranke začele hoditi k ostalim prodajalcem in se ne bi več vrnile nazaj. Med tem dogajanjem se je pripravnik še vedno izogibal in začel gledati na svoj telefon. Nadzornik mu je rekel, da naj prevzame blagajno. Ni bil siguren o vseh cenah, zato je o ceni spraševal kar stranke in jim toliko računal. Na koncu dneva se dobiček ni ujemal z prodanimi produkti. Nadzornik je imel pogovor na 4 oči s pripravnikom. Tekom pogovora so se pojavili naslednji vzorci:

  • Pripravnik ni želel dati napačnih informacij strankam in negativno vplivati na ugled podjetja. Ko pa je dal kakšne podatke, so bili načeloma deloma napačni, kar pa je še pomembnejše, niso bili konsistentni z podatki, ki jih je podjetje/kmet zagotovil tekom predhodnega izobraževanja in usposabljanja.
  • Rezultat tega, da je spraševal stranke o ceni, je vodilo do tega, da so nekaterim zaračunali preveč, drugim pa premalo, kar je vodilo do nekonsistentnih pričakovanj. Za nove stranke je to pomenilo, da bodo morda naslednjič za isti proizvod plačali več in bodo postali sumničavi o sami vrednosti produktov. Redne stranke, ki so plačale preveč pa bodo morda v prihodnje pričakovale nižje cene za kompenzacijo.
  • Pripravnik tekom pogovora ponavlja, da “ni vedel” kaj se od njega pričakuje in da “ni želel dajati napačnih informacij”.
  • Pripravnik je želel izgledati zaposlen, ko je bil na svojem telefonu. Toda ostala dva zaposlena  sta kasneje rekla, da se jima je zdelo nepravično, da sta delala, medtem ko je tretji počival. Rečeta, da nista želela biti nesramna do pripravnika, toda da se jima zdi takšno obnašanje nesprejemljivo.

 

Kakšen potek ukrepov oz. dejanj bi bil najbolj učinkovit pri zmanjšanju problemov, do katerih je prišlo v tem primeru in zakaj? 

  1. Prosite za več izobraževanja o praksah kmetovanja, delu z denarjem in kakšen je prava podpora strankam na tržnici.
  2. Namenite se, da boste boljši na naslednji tržnici in to povejte nadrejenemu. Po sestanku naredite načrt kako boste boljši v tej službi in ga začnite izvajati.
  3. Refleksija pogovora. Kateri del je bil nelagoden za pripravnika? Kako lahko ostali dojemajo takšno obnašanje? Kakšen vpliv ima takšna percepcija? Ali se to povezuje s tem, kako želi biti pripravnik viden? Zakaj ali zakaj ne? Kaj lahko pripravnik spremeni v svojem obnašanju, da bo predstavil svoje vrednote?
  4. Prosite vodjo za nekaj časa za naknaden pogovor v bližnji prihodnosti. Po premisleku, pridite pripravljeni na pogovor, s konkretnimi vprašanji o tem, kako se lahko izboljšate in kakšne pomisleke imate. Prosite, če lahko sodeluje pri akcijskem načrtu in postavi cilje za vašo učinkovitost.
  5. Govorite z ostalimi, prijatelji, družino, sodelavci o pripravništvu, da dobite nasvet o tem, kaj lahko storite, da izboljšate svojo učinkovitost/delo. Upoštevajte njihov nasvet, ko je to možno.

NALOGA: Razmislite o najbolj učinkovitem načinu rešitve te situacije in zapišite kratko razlago vase refleksije.

Dajte svoje zapiske vašemu trenerju/učitelju za oceno in povratno informacijo.