Primerjava kvalitete UZD standardov

Kako zagotoviti, da poklicno izobraževanje in usposabljanje (Vocational Education and Training – VET) sovpada z evropskimi standardi? Kaj če bi obstajal okvir, ki bi vam pri tem pomagal?  Za države članice EU in njihove ponudnike poklicnega izobraževanja postaja vedno bolj pomembno, da implementirajo primerljive okvire kvalitete v VET. European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) vam kot delodajalcu ali kadroviku nudi okvir, ki vam pomaga dokumentirati, razviti, nadzorovati, ocenjevati in nadgraditi učinkovitost vaših VET storitev in sistemom managementa kvalitete. Na kratko, EQAVET okvir vas podpira pri nadgradnji vaših politik Zagotovil kakovosti in jih dela primerljive z evropskimi standardi.  Glavni cilj EQAVET je izboljšati transparentnost, konsistentnost in prenosljivost VET ponudnikov po celi Evropi. Okvir vsebuje cikel zagotovila kakovosti, ki je bil zgrajen na določenih kriterijih kakovosti, opisih in indikatorjih, ki se jih lahko uporablja v managementu kakovosti. Cikel zagotovila kakovosti zajema 4 faze: planiranje, implementacija, ocena in prakse. EQAVET je prostovoljno orodje, ki se ga lahko postopoma implementira na podlagi državne zakonodaje in praks. Kako koristi učencem? Implementacija okvira pomaga izboljšati zaposljivost in mobilnost učencem, ker cilja na razvoj univerzalnega razumevanja kakovosti. Ko ljudje zamenjajo službo ali se dodatno izobražujejo v svoji ali drugi državi, so njihove veščine in … Read more

Dekodiranje žargona

Ker je poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) različno po Evropi, so kvalifikacije tistih, ki opravijo takšna izobraževanja, včasih težko razumljiva. Nekdo, ki se je izobraževal v Avstriji, se je lahko usposabljal pod drugačnimi pogoji in v drugačnem obsegu, kot nekdo, ki se je usposabljal v Španiji. Odkrijte, kaj vaši zaposleni LAHKO naredijo! Najbolj uporabno orodje za primerjavo nivoja kvalifikacij vaših zaposlenih je European Qualification Framework (EQF). Vsaka kvalifikacija ima ekvivalenten nivo kompetenc, kar pomeni, da fokus leži na tem, katere naloge lahko oseba realistično izvaja. EQF nivo je determiniran z opisi, ki dajejo točno takšne vrste informacij, ki zadevajo nivo znanja, veščin in odgovornosti/avtonomnosti.