Besednjak Terminov

Izvedite več o pogosto uporabljenih izrazih v poklicnem izobraževanju in usposabljanju!   Andragogija To je teorija, ki jo je predstavil Malcolm Knowles in se sklicuje na metode, načela in predpostavke o pristopu in značilnostih odraslih učencev. Vir: Izraz priredil avtor Dodatna referenca: https://www.youtube.com/watch?v=2hbZM1kq6rQ   Ocenjevanje učnih rezultatov Proces ocenjevanja znanja, znanja, spretnosti in / ali kompetenc posameznika glede na vnaprej določena merila (učna pričakovanja, merjenje učnih rezultatov). Ocenjevanju običajno sledi certificiranje. Vir: Cedefop (2014). Terminology of European education and training policy: a selection of 130 terms. Dodatna referenca: https://www.youtube.com/watch?v=NysERIyDOaw   Vajeništvo vajeništvo je delo z usposabljanjem po industrijskih standardih. Ukvarjati se mora s priznanim poklicem, vključevati obsežen program usposabljanja na delovnem mestu in izven njega Vir: https://www.instituteforapprenticeships.org/developing-new-apprenticeships/resources/glossary-of-terms/ CEDEFOP Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja Cedefop je ena od decentraliziranih agencij EU. Cedefop, ustanovljen leta 1975 in s sedežem v Grčiji od leta 1995, podpira razvoj evropskih politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja in prispeva k njihovemu izvajanju. Agencija pomaga Evropski komisiji, državam članicam EU in socialnim partnerjem pri razvoju pravih evropskih politik PIU. Vir: https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop Dodatna referenca: https://www.youtube.com/user/CedefopVideos/featured   CEFR Skupni jezikovni referenčni okvir Skupni evropski jezikovni okvir organizira znanje jezika na šestih ravneh, od A1 do C2. Ravni so opredeljene … Read more