Vsakdan UZD mentorjev

Kako je biti mentor? Mentor ima specifično nalogo vodenja manj izkušenih zaposlenih v kontekstu delovnega okolja in vzpostavitve močnih in zanesljivih odnosov z različnimi vpletenimi posamezniki. Kako mentor vzajemno vpliva na različne deležnike, ki so vključeni v različnih fazah mentorskega procesa. To vključuje relacije in interakcije z mentoriranci, delodajalci in vsakim posameznim deležnikom znotraj mentorskega procesa.  Mentor na delu je odgovoren za oblikovanje posameznikov v stalno razvijajoče se strokovnjake. So vir informacij in člani ekipe podjetja, na katere se mentoriranci obrnejo za vodenje in podporo, tekom svoje rasti in razvoja na karierni poti. Mentor je vir podpore in učenja na vsakodnevni bazi.  Dnevno planiranje in priprava Mentor mora spoznati tistega, ki ga bo mentoriral in vedeti mora kaj so cilji podjetja in mentoriranca. Zato bo mentor moral nameniti čas raziskavi ciljev ter mentorskih metod in praks, skozi katere bodo mentoriranci na koncu zadane  cilje tudi dosegli. Mentorji morajo identificirati različne prakse in izbrati tiste, ki bodo najbolje delovale. Te informacije so ključne za planiranje mentorskih ur, še posebej pa za prepoznanje in izbiro najboljših praks za krepitev mentorirančevih profesionalnih rezultatov in za vodenje le-teh v njihovo takojšnjo izboljšavo in njihov profesionalni razvoj na dolgi rok. Dnevno mentoriranje – interakcije in … Read more