Izvajanje UZD mentoriranja

Prosili so me, da postanem mentor.  Praksa po vsem svetu je, da delodajalec dodeli mentorja novemu ali manj izkušenemu zaposlenemu, zato da iz njega dobi najboljši potencial. To se bo v zameno prevedlo v učinkovitejšega zaposlenega in še višje dobičke za podjetje. Zato je v delodajalčevem interesu, da dodeli mentorske zadolžitve posamezniku, ki bo iz svojih mentorirancev pomagal izvleči najboljše.  Mentorji niso naključno izbrani in če je nekomu dodeljena ta zadolžitev, je to pokazatelj zaupanja, ki ga ima delodajalec, da lahko ta oseba izvaja to zadolžitev na delu. Biti izbran za mentorja tudi indirektno implicira, da ste odgovorni za izboljšanje zaposlenih mentorirancev. Osnovna vprašanja, ki jih mora mentor zastaviti, da identificira podrobnosti mentoriranja: Kdo? Kje? Kaj? Zakaj? Kako?   Planiranje vnaprej Mentoriranje je resen proces profesionalnega razvoja, skozi katerega gre posameznik znotraj podjetja. Zato je mentorjeva odgovornost, da doseže zastavljene cilje ravno tako velika, kot odgovornost mentoriranca, da doseže te iste cilje. Priprava je zato tako pomembna, kot sama izvedba. Mentor je odgovoren, da ustvari varno in zaupno okolje, ki omogoči mentorirancu, da gre izven cone udobja in tvega. Zato, da se dobro pripravi, mora mentor dovolj časa nameniti raziskavi in identifikaciji elementov njegove naloge. Identifikacija Namena in Ciljev mentorskih … Read more