Študija primera – medosebne veščine na delu

Tekom svojega prvega tedna na delu, se pripravnik pripravlja na tržnico tako, da pripravlja napise, pakira in se uči o produktih, ki jih prodajajo. Za njegov prvi dan na tržnici, je zadolžen, da pomaga na blagajni, odgovarja na vprašanja strank o načinih kmetovanja, ki jih izvajajo in da predlaga ostale produkte (jajca, med, meso, sir), ki jih stranke lahko kupijo ali predlaga ideje za obede. Pripravnik bi konsistentno odgovarjal, da ne ve odgovorov na vprašanja strank, na neki točki pa bi se dal v ozadje in se izogibal očesnemu stiku. Ker bi se vedno več strank zanašalo na odgovore vedno manjšega števila zaposlenih, bi nastala dolga vrsta. Sčasoma bi stranke začele hoditi k ostalim prodajalcem in se ne bi več vrnile nazaj. Med tem dogajanjem se je pripravnik še vedno izogibal in začel gledati na svoj telefon. Nadzornik mu je rekel, da naj prevzame blagajno. Ni bil siguren o vseh cenah, zato je o ceni spraševal kar stranke in jim toliko računal. Na koncu dneva se dobiček ni ujemal z prodanimi produkti. Nadzornik je imel pogovor na 4 oči s pripravnikom. Tekom pogovora so se pojavili naslednji vzorci: Pripravnik ni želel dati napačnih informacij strankam in negativno vplivati na ugled … Read more

Povratna informacija

1. DEL Razmislite o situaciji, ko ste morali dati povratno informacijo drugi osebi, relevantno vašemu delovnemu mestu in poziciji.  Napišite kratek članek, v katerem predstavite različne strategije, ki so v rabi pri dajanju konstruktivne povratne informacije.  Ko ste prepoznali situacijo in napisali članek, nadaljujte z “seznamom dajanja povratne informacije” (2 del). Sledite navodilom in dokončajte seznam. Ko zaključite z nalogami, dajte vse vaše izdelke vašemu izobraževalcu za oceno in povratno informacijo. 2. DEL Seznam dajanja povratne informacije Dokončajte seznam, ki temelji na nedavni izkušnji podajanja povratne informacije sodelavcu ali sovrstniku. Vzemite si čas in premislite, če bi kaj storili drugače in kako bi lahko izboljšali načine, na katere podajate povratno informacijo.  Ali sem izvedel, če so bile kakšne specifične stvari, na katere se je druga oseba želela osredotočiti tekom sestanka?   Ali sem se osredotočil na specifična obnašanja? Ali sem se prepričal, da je obnašanje takšno, da ga prejemnik informacije lahko nadzoruje? Ali sem pomislil, kako bi se sam počutil, če bi prejel te komentarje? Ali sem uporabil neobsojajoč jezik? Ali je bila moja povratna informacija pravočasna in v pravem kontekstu? Ali sem poudaril, kadar je bilo moje mnenje bolj subjektivno kot objektivno? Ali sem podal informacije tako o močeh in … Read more

Medosebna komunikacija

“Komunicirajte na spoštljiv način – vašim članom skupine ne govorite le, kaj si želite, ampak jim razložite tudi zakaj si nekaj želite.” (Jeffrey Morales) Vzpostavljanje in upravljanje odnosov na delu je zelo pomembno znotraj UZD. Zato se morajo predstavniki podjetja, ki so odgovorni za vodenje udeležencev UZD, zavedati pomembnosti medosebne komunikacije, obenem pa biti zmožni te veščine uporabiti pri svojih interakcijah z ostalimi na delovnem mestu. Medosebna komunikacija in komunikacijski stili sta dva elementa, ki sta nepogrešljiva dela UZD, ki zagotavljata učinkovitost in uspešnost komunikacije med udeleženci procesa ter uspešno upravljanje in implementacijo UZD.   Medosebne veščine (npr. biti zmožen učinkovito komunicirati) so pomembne, ker zaposlenim pomagajo razviti in gojiti močna delovna razmerja; prispevajo k povišanju produktivnosti skupine in organizacije, prav tako pa ustvarjajo vsesplošno pozitivno delovno okolje.  Eden najboljših in najbolj praktičnih načinov, da se naučimo katerekoli veščine, tudi medosebne veščine, je aktivna vsakodnevna praksa. Zato lahko prava oseba, odgovorna za UZD, pogosto ključno vpliva na dolgotrajen uspeh. Vsaka oseba je unikatna in takšen je tudi njen stil komuniciranja. Uspešnost in učinkovitost medosebne komunikacije, kot tudi upravljanje odnosov in motivacija zaposlenih, se lahko izboljša s prepoznavanjem komunikacijskega stila osebe. Dober komunikator je sposoben zgraditi dolgotrajne, močne in zaupne odnose. … Read more