Zajetje talenta

Kako upravljanje talentov pomaga organizaciji, da je bolje opremljena za prihodnost Organizacije in podjetja po vsem svetu vedno bolj delujejo pod stalno spreminjajočimi pogoji in naraščajočo nesigurnostjo. Razlogi za takšen razvoj so kompleksni in različni, toda nekaj jih na tem mestu lahko omenimo: višanje (globalne) tekmovalnosti, digitalna transformacija, družbene in okoljske spremembe. Podjetja morajo razviti kompetence, ki jim bodo v pomoč pri boljšem spoprijemanju s to dinamiko. Zdi se vedno bolj pomembno, da se osredotočimo na krepitev človeškega faktorja organizacij, da jim pomagamo, da postanejo bolj agilni – da se hitreje odzivajo in predvidevajo. Zato postaja vedno bolj pomembno, da prepoznamo in zaposlimo prave ljudi, ki imajo prave veščine in kompetence in jih postavimo na prave ključne pozicije. Zgleda, kot da je zajetje in upravljanje talentov najsodobnejši pristop k temu. Na začetku moramo razjasniti kot kaj je sploh razumljen termin talent. Talent v UZD ali delovnem kontekstu je lahko definiran kot posameznikov potencial, da znatno prispeva poslovnim rezultatom in uspehu – ta talent je lahko sestavljen iz različnih elementov, npr. naravno danih sposobnosti, določenega znanja, vedenj, kot tudi specifičnih veščin in kompetenc.  Raziskave modernega upravljanja talentov razlikujejo med dvema pristopoma: konvencionalen management talentov se fokusira zgolj na visoko učinkovite zaposlene … Read more