Komuniciranje z uporabo digitalnih orodij

“Govorite o mlajši generaciji, generaciji Y, katere medosebne komunikacijske veščine so drugačne od generacije X. Mlajši generaciji je bolj udobno nekaj reči skozi digitalni mehanizem, kot pa osebno.”
Erik Qualman

 

Ta citat poudarja pomen in naraščajočo potrebo po uporabi digitalne komunikacije v vseh aspektih življenja, vključujoč izobrazbo in učenje z delom. 

Način, kako se mladi učijo, se je zelo spremenil v zadnjem desetletju, večinoma skozi vseprisotnostjo IK-tehnologije. Generacija Y je že iz svoje zgodnje mladosti navajena, da za učenje uporablja digitalna orodja. Te spremembe v izobraževanju zelo vplivajo na njihove najljubše načine komunikacije, iskanje informacij in način testiranja in ocenjevanja njihovega znanja. Istočasno orodja in kanali digitalne komunikacije prav tako predstavljajo učinkovite in fleksibilne načine spletnega komuniciranja med različnimi deležniki.

Upoštevajoč hitro spreminjajoče okolje podjetij in večanje obsega dela njihovih zaposlenih (vključujoč mentorje/trenerje/inštruktorje, ki so vključeni v UZD na dnevni bazi), je uporaba digitalnih komunikacijskih orodij za komunikacijo z UZD učenci in za podporo njihovega učenja, odkrila nove možnosti, ki so se skozi čas izkazale za učinkovite in visoko časovno efektivne. Čeprav osebna interakcija ostaja pomembna in se ji ne moremo popolnoma izogniti, lahko uporaba orodij digitalnega komuniciranja, če se jih pravilno uporabi, dopolnjuje in podpira učenje in inštruiranje. Zato moramo premisliti katera orodja izbrati, ki bodo najboljša za potrebe podjetja in potrebe učenja zaposlenih ter upoštevati prednosti in slabosti teh orodij. 

Kako deluje digitalno komuniciranje in zakaj je tako učinkovito?

Orodja digitalne komunikacije predstavljajo kanale, ki imajo zmožnost prenesti informacije velikemu številu uporabnikov naenkrat.

To se lahko zelo učinkovito uporabi pri UZD scenarijih in sicer z razvijanjem spletnih seminarjev, demonstracij, predstavitev, pa tudi za komuniciranje sprememb, dajanje povratne informacije, deljenje posodobitev, sledenju napredka študentov in/ali njihovih nalog. Orodja digitalne komunikacije prav tako predstavljajo nove, bolj fleksibilne načine uvajanja in razvijanja sodelovanja med študenti tekom njihovega študija.

Take vrste komunikacija tudi dovoli vsem deležnikom, da so na tekočem in da komunicirajo na zelo fleksibilen način, prav tako pa ima visok potencial, da zviša kvaliteto in intenzivnost komunikacije med podjetji, institucijami poklicnega izobraževanja in študenti, ki so vključeni v proces.

 

Katera orodja imajo mladi ljudje najraje?

Ugotovitve raziskave znotraj projekta Erasmus+, PROMOVET, ki je ciljala na izboljšanje kvalitete, profesionalnosti in modernizacije poklicnega izobraževanja za nizko izobražene mlade skozi modern rabo IKT, je pokazala, da se lahko preference mladih ljudi sicer razlikujejo od države do države, da pa so najpogostejši in najljubši kanali digitalne komunikacije, ki so v uporabi za komunikacijo in učenje, naslednji:

 

Če želite izvedeti več o orodjih, ki temeljijo na informacijski tehnologiji in socialnih medijih, ki se lahko uporabljajo v izobraževanju, vključno z učenjem na delovnem mestu, obiščit: