Vloga podjetja pri Učenju z delom (UZD)

Vloga podjetja pri UZD

Podjetje ima ključno vlogo v procesu predstavitve in implementacije UZD. Delovno okolje je tisto, kjer učenci izkušajo realne scenarije, izboljšujejo svoje veščine in implementirajo vso znanje, ki so ga prejeli tekom teoretičnega dela procesa učenja.

Zato je zelo pomembno, da podjetja ustvarijo varno in odprto okolje, ki nudi dovoljšnjo podporo njihovim učencem. Upoštevajoč pogosto negativno percepcijo, ki jo imajo o UZD različni deležniki, je ključno, da se poudari, da dobijo podjetja vzajemne prednosti od UZD-ja in promovirati moramo pozitivne zgodbe UZD, skozi razvoj študij primerov, specifičnih za sektorje in zgodbe uspeha ter jih promovirati širši javnosti in tako spodbujati prevzem in vključenost v priložnosti UZD.

Prvi korak na poti do predstavitve UZD v vase podjetje je, da se zavedate razlogov, zakaj je UZD zmagovalna kombinacija za vse udeležene v ta proces in da se spoznate z državnimi regulacijami in procesi implementacije UZD. Ta stopnja faze planiranja zahteva in vključuje tudi določen nivo avtonomnosti in inovativnosti in sicer s planiranjem in ustvarjanjem prilagojenih programov izobraževanja, ki so primerni za specifične potrebe deležnikov in podjetja samega. Da se zagotovi uspeh UZD, morajo podjetja upoštevati množico potreb in pričakovanj deležnikov pri planiranju programov izobraževanja, spremljati pa jih mora dobra marketinška strategija.

Družbena odgovornost podjetja

Kaj je Družbena odgovornost podjetja?

Družbena odgovornost podjetja je managerski koncept, s katerim podjetja integrirajo skrb za družbo in okolje v svoje poslovne operacije in interakcije s svojimi deležniki.”

Carroll's Piramida Družbeno odgovorna podjetja je preprost okvir, ki kaže na to zakaj in kako bi morala biti podjetja družbeno odgovorna. Družbeno odgovorna podjetja bi morala razmisliti o vseh teh odgovornostih  in implementirati ukrepe in predstaviti aktivnosti, ki bodo prispevale k ustvarjanju družbeno odgovornih družb/okolij.

Splošen ugled in percepcija UZD bi se lahko skokovito izboljšala z vključevanjem večjega števila družbeno odgovornih iniciativ v podjetjih, ki jih trenutno bolj aplicirajo velike korporacije, medtem ko je treba majhna in srednja podjetja šele opogumiti in podpreti pri tem, da nudijo UZD. Spodbudi jih lahko sledenje dobrim primerom in dobrim praksam večjih podjetij.

UZD kot družbeno odgovorna iniciativa nudi podjetjem priložnost za izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih, da postanejo bolj seznanjeni z UZD procesom, da izboljšajo vsesplošno dojemanje UZD, ustvarjajo modele in primere dobrih praks, ki predstavljajo UZD učence kot cenjene člane ekipe ter zvišajo privlačnost UZD za učence.

Če gledamo napovedi UZD v prihodnosti, je družbena odgovornost podjetij resnično pomembna.