Primerjava kvalitete UZD standardov

Kako zagotoviti, da poklicno izobraževanje in usposabljanje (Vocational Education and Training – VET) sovpada z evropskimi standardi? Kaj če bi obstajal okvir, ki bi vam pri tem pomagal? 

Za države članice EU in njihove ponudnike poklicnega izobraževanja postaja vedno bolj pomembno, da implementirajo primerljive okvire kvalitete v VET. European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) vam kot delodajalcu ali kadroviku nudi okvir, ki vam pomaga dokumentirati, razviti, nadzorovati, ocenjevati in nadgraditi učinkovitost vaših VET storitev in sistemom managementa kvalitete. Na kratko, EQAVET okvir vas podpira pri nadgradnji vaših politik Zagotovil kakovosti in jih dela primerljive z evropskimi standardi. 

Glavni cilj EQAVET je izboljšati transparentnost, konsistentnost in prenosljivost VET ponudnikov po celi Evropi. Okvir vsebuje cikel zagotovila kakovosti, ki je bil zgrajen na določenih kriterijih kakovosti, opisih in indikatorjih, ki se jih lahko uporablja v managementu kakovosti. Cikel zagotovila kakovosti zajema 4 faze: planiranje, implementacija, ocena in prakse. EQAVET je prostovoljno orodje, ki se ga lahko postopoma implementira na podlagi državne zakonodaje in praks.

Kako koristi učencem?

Implementacija okvira pomaga izboljšati zaposljivost in mobilnost učencem, ker cilja na razvoj univerzalnega razumevanja kakovosti. Ko ljudje zamenjajo službo ali se dodatno izobražujejo v svoji ali drugi državi, so njihove veščine in kvalifikacije prepoznane, kar pomaga tudi pri višanju nivojev njihovih veščin. Okvir je namenjen temu, da zadosti pričakovanjem učencev in zviša kakovost VET, z namenom višanja zaposljivosti, ujemanja potreb po izobraževanjih z dobavitelji le-teh in nudenjem dostopnosti vseživljenjskega učenja vsem skupinam ljudi.

EQAVET pomaga kvalifikacijam, da so prepoznane v vseh državah članicah EU. Ponudniki VET pridobijo, ker jim pomaga izboljšati njihove provizije izobraževanj, privlačnost njihovih programov in ugled po vsej Evropi.

Sodelovanje je ključno

Velik del EQAVET-a je sodelovanje. EU države, Socialni partnerji in Evropska komisija delajo skupaj, da bi razvili in izboljšali zagotovilo kakovosti VET v Evropi in sicer z implementacijo EQAVET. To delajo tako, da pomagajo državam članicam razviti učinkovite strategije za implementacijo okvira. Nadalje je ključno zakoreniniti kulturo kvalitete na evropskem in drugih nivojih, podprto z Referenčnimi točkami nacionalnega zagotovila kakovosti in ostalimi člani omrežja. EQAVET prav tako želi pomagati državam članicam in Evropski komisiji nadzorovati in implementirati Referenčni okvir glede na Strategijo izobraževanja in usposabljanja 2020. Dodaten cilj je promovirati dimenzijo zagotovila kakovosti v EQF in ECVET.

EQAVET se zavzema za skupnost praks in nudi kar nekaj priložnosti, če postanete član. To vključuje izmenjavo informacij in izkušenj s strokovnjaki v odprtih razpravah, razvijajoč skupne principe, referenčne kriterije, indikatorje in orodja za izboljšavo kvalitete, z vpeljavo procesa vzajemnega učenja in vzpostavitvijo sporazuma. Člani in strokovnjaki ustvarijo skupne rezultate in rešitve za smernice in kriterije zagotovila kakovosti in podpirajo izboljšanje kakovosti ter občutek prispevanja k implementaciji Referenčnega okvira v evropskih državah. To pomaga pri sodelovanju in sinergiji v in med državami članicami EU, glede na teme zagotavljanja kakovosti. 

EQAVET v praksi

“EQAVET v praksi” je projekt financiran s strani Erasmusa in namenjen temu, da naredi kriterije bolj uresničljive in izvedljive. To je narejeno z razvojem smernic, o tem kako učinkovito prevesti EQAVET kriterije v okvire države, na podlagi prispevkov ponudnikov. To prispeva k temu, da je EQAVET orodje za izboljšanje kakovosti v VET po celotni Evropi.