Ker je poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) različno po Evropi, so kvalifikacije tistih, ki opravijo takšna izobraževanja, včasih težko razumljiva. Nekdo, ki se je izobraževal v Avstriji, se je lahko usposabljal pod drugačnimi pogoji in v drugačnem obsegu, kot nekdo, ki se je usposabljal v Španiji.

Odkrijte, kaj vaši zaposleni LAHKO naredijo!

Najbolj uporabno orodje za primerjavo nivoja kvalifikacij vaših zaposlenih je European Qualification Framework (EQF). Vsaka kvalifikacija ima ekvivalenten nivo kompetenc, kar pomeni, da fokus leži na tem, katere naloge lahko oseba realistično izvaja. EQF nivo je determiniran z opisi, ki dajejo točno takšne vrste informacij, ki zadevajo nivo znanja, veščin in odgovornosti/avtonomnosti.

 

Zato, da se doseže določen nivo kvalificiranosti, mora oseba iti skozi proces izobrazbe in usposabljanja. Ker ima vsak svoj tempo in “biografijo”, primerjava korakov do določene kvalifikacije ni vedno enostavna. En način je z uporabo European Credit System for Vocational Education & Training (ECVET). Na kratko, količina ur, porabljenih za določeno usposabljanje, se sešteje in uradno kreditira  ter je predstavljena v obliki števila ECVET ur na certifikatu. Obstaja tudi ekvivalent za univerzitetno raven, ki se mu reče ECTS. V vaši vlogi UZD mentorja ali kadrovika, ki ima opravka s pripravniki, se boste s tema dvema terminoma slej kot prej srečali.

Obstaja še en evropski instrument, ki vam pomaga primerjati določeno obliko kvalificiranosti: znanje jezika. Common European Framework of Reference for Languages razdeli veščine znanja jezika v skupine: od A1 (začetnik) do C2 (naravni govorec). Vsak nivo je determiniran s sposobnostjo in neodvisnostjo govorca in zadeva različna področja kompetenc, npr. razumevanje, govorjenje in pisanje. To je lahko relevantno za vas, če iščete zaposlenega, ki lahko določeno nalogo opravlja v povezavi z znanjem jezika, npr. e-mail komuniciranje s strankami.

Ali vas zanima izvedeti več o teh treh instrumentih transparentnosti?

Poglejte si naslednje študije primerov, da se poglobite v to področje in dobite boljše razumevanje, kako so ta orodja postavljena v prakso.