EU okvir kvalifikacij

Preberite si o sledečih Google obrazcih o EU okviru kvalifikacij in opravite dane aktivnosti.