EURES in ostali EU instrumenti

EURES in ostali EU instrumenti – koristi za delodajalce

Pripravništva so ključna pri iskanju pravih kandidatov za prave vloge po Evropi. Evropska komisija je vedno delala za lajšanje izmenjav in zaposljivosti na EU trgu dela in hoče olajšati delo rekruterjem in platformam dela z relevantnimi tehničnimi rešitvami in podporo. Zato je Evropska komisija razvila vrsto orodij in storitev za boljše razumevanje (in komunikacijo) veščin in kvalifikacij. Orodja so zgrajena in implementirana skozi sodelovanje iz sveta izobraževanja, usposabljanja in trga dela. Dajejo prepoznavnost veščinam ter tako podpirajo ljudi pri planiranju svojega učenja in kariere v Evropi.

EURES – Evropski portal za zaposlitveno mobilnost

https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage

EURES mreža nudi:

 • informacije o zaposlitveni mobilnosti
 • rekruting/namestitvene storitve

 skozi sodelovanje med javnimi zaposlitvenimi službami in in EU članicami + Norveška, Islandija, Lihtenštajn in Švica.

V konkretnih terminih, je EURES sestavljen iz:

 • mreže okoli 11000 zaposlenih na EURES po celotni Evropi, ki nudijo podporne storitve;
 • centralna spletna stran, ki ima različna orodja.

 

Spodnji video prikazuje, kako deluje EURES mreža:

13. aprila 2016 je moral Single Market Scoreboard v ozir vzeti nov kontekst, ki ga je predstavila Regulativa (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta, o EURES, dostopnost storitev mobilnosti zaposlenih in nadaljnja integracija trgov dela. 

Informacije v tem poročilu temeljijo na trenutno dostopnih informacijah. Rezultati morajo biti interpretirani v luči EURES organizacijske strukture in situacije na trgu dela vsake države.

A) Z indikatorjem

Indikator [2&3] ni nujno, da natančno prikazuje trud držav pri deljenju svojih prostih mest. EURES v ozir vzame le prosta mesta, ki so objavljena na centralnih portalih držav, ki dosegajo standarde, ki jih določijo javni zavodi za zaposlovanje.

B) Združenih vseh 5 indikatorjev

Splošni rezultat je preračunan na podlagi točk teh petih indikatorjev.

Države si lahko “prislužijo”:

 • 100 točk za zeleno označen indikator 
 • 75 točk za rumeno označen indikator
 • 50 točk za rdeče označen indikator.

Barve na zemljevidu predstavljajo vsoto teh rezultatov::

Preširoke informacije kliknite tukaj: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eures/index_en.htm

ESCO – Evropska klasifikacija spretnosti/kompetenc, kvalifikacij in poklicev

http://ec.europa.eu/esco

ESCO je večjezični sistem klasifikacije, ki zaobjema spretnosti, kompetence, kvalifikacije in poklice. Je evropska referenčna ontologija z 3 000 poklici in 13 500 spretnostmi, dostopnimi v 27 jezikih. Služi lahko tudi kot referenčna terminologija, ko se oblikujejo vrednotenja, identificirajo in določajo veščine, izkušnje za zahteve služb ali različnih programov. Pogosto lahko referenčna terminologija pomaga narediti evropski trg dela bolj učinkovit in integriran, prav tako pa omogoči, da sveta izobraževanja in usposabljanja bolj učinkovito komunicirata med sabo. 

Application Program Interface (API) je programska komponenta oz. vmesnik, ki lajša interakcijo z ostalimi programskimi komponentami.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-161740

 

Primeri:

A) Islandija je ena od prvih držav, ki je na državni ravni  predstavila ESCO klasifikacijo. V tem videu, zaposleni strokovnjaki iz javnih zavodov za zaposlovanje in iz vlade razlagajo o pomembnosti tujih delavcev in kako je lahko ESCO uporabljen za prenovitev platform zaposlitev v državi. Uporaba ESCO klasifikacije nudi učinkovito rešitev za trenutne izzive povezovanja služb s spretnostmi, saj povezuje delodajalce s pravimi iskalci zaposlitve.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-162745

 

B) Docebo je ena izmed prvih platform, ki je kombinirala umetno inteligenco in ESCO klasifikacijo, zato da je identificirala prava zahtevana usposabljanja delavcev. Direktor in strokovnjaki iz Docebo platforme v Italiji poročajo o tem, kako ESCO nudi odlično podporo pri identifikaciji manjka veščin zaposlenih in nato poveže spletne vsebine izobraževanja, ki jih ima podjetje, s pravimi zaposlenimi, zato, da se zapolnijo vrzeli, ki jih imajo pri svojih veščinah zaposleni. Dodatno je zapisana še serija ESCO prednosti, ki vključuje standardizacijo veščin, skladno z umetno inteligenco in tem kakšne prednosti imajo uporabniki zaradi večjezičnega okolja te platforme.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-163051

 

Self assessment

1- The EURES network provides:

 1. job mobility information
 2. recruitment/placement services
 3. both of them

 

2- EURES consists of:

 1. a network of EURES staff of about 700 people across Europe providing support services,
 2. a central website with various tools
 3. a multilingual classification system

 

3- ESCO is a multilingual classification system covering

 1. Skills and competences
 2. skills, competences and qualifications
 3. skills, competences, qualifications and occupations

 

4- ESCO is a European framework with:

 1. 000 occupations and available in 27 languages
 2. 000 occupations and available in 17 languages
 3. 500 occupations and available in 15 languages

 

5- Indicate the wrong sentence:

 1. The European Commission has not always worked to facilitate mobility and employability in the EU labour market.
 2. The EU Commission wants to enable the work of recruiters and job platforms with relevant technical solutions and support.
 3. The European Commission has developed a range of tools and services to support the better understanding, and communication, of skills and qualifications.