Izmenjave Za Razvoj Veščin

  • EURES in ostali EU instrumenti
    EURES in ostali EU instrumenti – koristi za delodajalce Pripravništva so ključna pri iskanju pravih kandidatov za prave vloge po Evropi. Evropska komisija je vedno delala za lajšanje izmenjav in […]
  • Izmenjave za razvoj veščin – POSTATI MOBILEN!
    IZOBRAŽEVANJE SREDNJEŠOLCEV IN PRAKTIKANTOV V TUJINI Šolski center Škofja Loka letno oznani Erasmus+ program, na katerega se učenci z veseljem prijavijo. Do sedaj je 110 učencev šlo na izobraževanje […]