Primerjava Evropskih Kvalifikacij

  • Primerjava kvalitete UZD standardov
    Kako zagotoviti, da poklicno izobraževanje in usposabljanje (Vocational Education and Training – VET) sovpada z evropskimi standardi? Kaj če bi obstajal okvir, ki bi vam pri tem pomagal?  Za države članice EU […]
  • Dekodiranje žargona
    Ker je poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) različno po Evropi, so kvalifikacije tistih, ki opravijo takšna izobraževanja, včasih težko razumljiva. Nekdo, ki se je izobraževal v Avstriji, se je lahko […]