Glavne Naloge Dzu Mentorja

  • Komunikacija med mentorji in institucijami poklicnega izobraževanja
      Komunikacijski elementi in transakcije Beseda “komunikacija” izhaja iz latinske besede communicare, kar pomeni komunicirati, se posvetovati, razglabljati. Skozi komunikacijo izmenjujemo […]
  • Portfelj
    V današnjem svetu je eden izmed največjih izzivov, s katerimi se soočajo delodajalci ta, kako najti kvalificirane zaposlene, ki imajo potrebno znanje in veščine, za opravljanje težkih nalog na delu. […]