Vsakdan Dzu Mentorja

  • Vsakdan UZD mentorjev
    Kako je biti mentor? Mentor ima specifično nalogo vodenja manj izkušenih zaposlenih v kontekstu delovnega okolja in vzpostavitve močnih in zanesljivih odnosov z različnimi vpletenimi posamezniki. […]