Medosebna Komunikacija

  • Študija primera – medosebne veščine na delu
    Tekom svojega prvega tedna na delu, se pripravnik pripravlja na tržnico tako, da pripravlja napise, pakira in se uči o produktih, ki jih prodajajo. Za njegov prvi dan na tržnici, je zadolžen, da […]
  • Povratna informacija
    1. DEL Razmislite o situaciji, ko ste morali dati povratno informacijo drugi osebi, relevantno vašemu delovnemu mestu in poziciji.  Napišite kratek članek, v katerem predstavite različne strategije, […]
  • Medosebna komunikacija
    “Komunicirajte na spoštljiv način – vašim članom skupine ne govorite le, kaj si želite, ampak jim razložite tudi zakaj si nekaj želite.” (Jeffrey Morales) Vzpostavljanje in upravljanje odnosov na […]