Prednosti prenosa znanja

 • Prednosti prenosa znanja
  Prenos vrednot Znotraj organizacije je vedno nekaj zaposlenih, ki izstopajo iz povprečja in imajo odlične kompetence, ki bi jih bilo treba izkoristiti, naprej razviti in prenesti […]
 • Nove metode komuniciranja
  Komuniciranje preko generacij Do zdaj smo spoznali, da v podjetjih skupaj dela veliko generacij ter kako to podjetjem koristi, saj ustvarja različne prednosti v delovnem okolju.  […]
 • Učenje skozi prakso
  Izkustveni modeli učenja Obstaja veliko število različnih pristopov ali terminov znotraj “učenja skozi prakso oz. learning by doing” ali izkustvenega učenja (učenja v resničnih […]
 • Prenos znanja skozi mentorstvo
  Razvijanje strategij za olajšanje prenosa znanja skozi mentorstvo Prenos znanja se ne tiče zgolj poslovne učinkovitosti – vpliva tudi na zaposlovanje in retencijo. “Naučili smo […]