Prepoznava Tujih Kvalifikacij

 • Praktični primeri iz industrije
  Preberite si o sledečih Google obrazcih o praktični primeri iz industrijein opravite dane aktivnosti.   Wird geladen… […]
 • EU okvir kvalifikacij
  Preberite si o sledečih Google obrazcih o EU okviru kvalifikacij in opravite dane aktivnosti.   Wird geladen… […]
 • Predstavljamo tuje kvalifikacije in okvire
  Preberite si o sledečih Google obrazcih o Predstavljamo tuje kvalifikacije in okvire in opravite dane aktivnosti. Wird geladen… […]
 • Priznanja
  Predstavitev tujih kvalifikacij & okvirov Video A) Državni okvir kvalifikacij – Kvaliteta in kvalifikacije Irska Ta video predstavi koncept Državnega okvira kvalifikacij na primeru EU članice […]