Povratna informacija

1. DEL

Razmislite o situaciji, ko ste morali dati povratno informacijo drugi osebi, relevantno vašemu delovnemu mestu in poziciji. 

Napišite kratek članek, v katerem predstavite različne strategije, ki so v rabi pri dajanju konstruktivne povratne informacije. 

Ko ste prepoznali situacijo in napisali članek, nadaljujte z “seznamom dajanja povratne informacije” (2 del). Sledite navodilom in dokončajte seznam.

Ko zaključite z nalogami, dajte vse vaše izdelke vašemu izobraževalcu za oceno in povratno informacijo.

2. DEL

Seznam dajanja povratne informacije

Dokončajte seznam, ki temelji na nedavni izkušnji podajanja povratne informacije sodelavcu ali sovrstniku. Vzemite si čas in premislite, če bi kaj storili drugače in kako bi lahko izboljšali načine, na katere podajate povratno informacijo. 

 • Ali sem izvedel, če so bile kakšne specifične stvari, na katere se je druga oseba želela osredotočiti tekom sestanka?  
 • Ali sem se osredotočil na specifična obnašanja?
 • Ali sem se prepričal, da je obnašanje takšno, da ga prejemnik informacije lahko nadzoruje?
 • Ali sem pomislil, kako bi se sam počutil, če bi prejel te komentarje?
 • Ali sem uporabil neobsojajoč jezik?
 • Ali je bila moja povratna informacija pravočasna in v pravem kontekstu?
 • Ali sem poudaril, kadar je bilo moje mnenje bolj subjektivno kot objektivno?
 • Ali sem podal informacije tako o močeh in dosežkih druge osebe, kot tudi slabostih in napakah?
 • Ali sem se izognil temu, da bi podal preveliko količino informacij?
 • Ali sem poizvedel, če je bila moja povratna informacija razumljena?
 • Ali sem izkazal podporo osebi?
 • Ali sem povabil osebo, da komentira mojo povratno informacijo?

Reference

O’Connor, T. (2003), Generic Skills Integration Project (GENSIP), Interpersonal Skills Module, Exercises and Handouts. Trinity College Dublin. Available at: https://www.coursehero.com/file/18017092/Interpersonal-Skills-Exercises/ (Assessed 29th July 2019)