Mednarodno zaposlovanje

Mednarodno zaposlovanje – kje začeti… ..

Mnoga podjetja razmišljajo o zaposlovanju zaposlenih iz drugih evropskih podjetij, vendar se številna soočajo s strahovi in negotovostmi, ko začnejo svojo pot v takih zaposlitvenih akcijah. Številni premisleki pri takšnih kampanjah so pogosto lahko zunaj strokovnega znanja kadrov, kot so jezikovne sposobnosti, priznavanje kvalifikacij, pravni vidiki itd.

Za številna podjetja, ki želijo zaposliti na mednarodni ravni, pa naj gre za kvalificirane kvalificirane delavce, vajence ali celo pripravnike, se je storitev Evropske unije izkazala za neprecenljivo.

EURES: a bridge between employers and jobseekers across Europe

Ta evropska služba za zaposlovanje nudi platformo za delodajalce in iskalce zaposlitve po vsej Evropi, da se med seboj povezujejo, zagotavljajo nenehne koristi in rešujejo številne izzive pri zaposlovanju, s katerimi se lahko podjetja soočajo v svojih lokalnih regijah.

How can employers benefit from the EURES Network

V Evropi je veliko poslovnih sektorjev. Sektor lahko pogosto najde usposobljeno osebje, ki ga potrebuje za zapolnitev prostih delovnih mest in svojim kupcem zagotovi kakovostno izkušnjo. Dejavniki, kot so lokacija in zemljepis ali zahteve po določenem naboru spretnosti, lahko dobijo novo dimenzijo, ko podjetja razširijo zaposlovanje zunaj svojih regij.

  1. i) EURES for the tourism sector
  2. ii) Recruiting talent from the Spanish labour market

Ogromen bazen iskalcev zaposlitve, podpora pri zaposlovanju in številne druge ugodnosti za podjetja, ki zaposlujejo! EURES vam lahko pomaga rešiti številne izzive zaposlovanja za vaše podjetje. Toda kako natančno doseči, da bo oglas mojega podjetja objavil tisoč iskalcev zaposlitve po Evropi.

Guideline on how to use the EURES tool – for employers

  • 1 Mednarodno zaposlovanje – Pravno

Podjetja, ki najemajo novake iz drugih držav EU, se pogosto soočajo s pravnimi vprašanji, ki jih pogosto ne vedo ali jih celo navajajo. Katere posebne razloge moram upoštevati, če moje podjetje najame zaposlitev iz druge države? Ali imajo ti naborniki enake ali drugačne pravice kot drugi) Kakšne so moje obveznosti kot delodajalca in kakšne so obveznosti zaposlenega?

EU citizenship rights

Podjetja, ki zaposlujejo iz različnih držav, se morajo zavedati, da se predpisi, ki urejajo zaposlovanje, razlikujejo od države do države EU in zahteve glede delavcev se lahko razlikujejo. To uporabno orodje daje pregled predpisov v vsaki državi EU.

Online Tool : Living and working in the EU

Če pogledamo, kako druge države strukturirajo svoje predpise o zaposlovanju, lahko dobimo vpogled v to, kako imajo zaposleni iz drugih držav EU drugačen pogled na odnos med delodajalcem in zaposlenim. Po vsej EU obstajajo agencije, ki zaposlenim iz drugih držav EU zagotavljajo delovne pravice, do katerih so upravičene.

Example Germany: Employer & EU worker obligations

  • 2 Mednarodno zaposlovanje – medkulturne kompetence

Številna podjetja so pri zaposlovanju mednarodnih podjetij ugotovila, da ni samo zasedeno prostega delovnega mesta, marsikatero mednarodno zaposlovanje prinaša pogosto nepredvideno dodano vrednost, ki je novačenje iz lokalne regije morda ni prineslo. Različne perspektive in novi pristopi k težavam so lahko pogosto zelo koristni za podjetja.

5 reasons why diversity is good for business

Če želijo mednarodne nabornike doseči te dodane vrednosti, podjetja pogosto ugotovijo, da se morajo tudi sami začeti prilagajati drugačni perspektivi in novim pristopom, ki jih mednarodni naborniki lahko prinesejo s seboj. Včasih se ti različni pristopi sprva zdijo neznani in nenavadni. Challenges of Intercultural communication in the workplace

Interakcijo na delovnem mestu, različne načine komunikacije in dinamiko delovnih skupin lahko spremenimo z uvedbo mednarodnih zaposlenih. Tu je nekaj nasvetov o tem, kako je mogoče te spremembe upravljati in kako se lahko podjetja naučijo prilagajati.

How to improve intercultural communication in the workplace