Medosebna komunikacija

“Komunicirajte na spoštljiv način – vašim članom skupine ne govorite le, kaj si želite, ampak jim razložite tudi zakaj si nekaj želite.” (Jeffrey Morales)

Vzpostavljanje in upravljanje odnosov na delu je zelo pomembno znotraj UZD. Zato se morajo predstavniki podjetja, ki so odgovorni za vodenje udeležencev UZD, zavedati pomembnosti medosebne komunikacije, obenem pa biti zmožni te veščine uporabiti pri svojih interakcijah z ostalimi na delovnem mestu. Medosebna komunikacija in komunikacijski stili sta dva elementa, ki sta nepogrešljiva dela UZD, ki zagotavljata učinkovitost in uspešnost komunikacije med udeleženci procesa ter uspešno upravljanje in implementacijo UZD.

 

Medosebne veščine (npr. biti zmožen učinkovito komunicirati) so pomembne, ker zaposlenim pomagajo razviti in gojiti močna delovna razmerja; prispevajo k povišanju produktivnosti skupine in organizacije, prav tako pa ustvarjajo vsesplošno pozitivno delovno okolje. 

Eden najboljših in najbolj praktičnih načinov, da se naučimo katerekoli veščine, tudi medosebne veščine, je aktivna vsakodnevna praksa. Zato lahko prava oseba, odgovorna za UZD, pogosto ključno vpliva na dolgotrajen uspeh.

Vsaka oseba je unikatna in takšen je tudi njen stil komuniciranja. Uspešnost in učinkovitost medosebne komunikacije, kot tudi upravljanje odnosov in motivacija zaposlenih, se lahko izboljša s prepoznavanjem komunikacijskega stila osebe. Dober komunikator je sposoben zgraditi dolgotrajne, močne in zaupne odnose.

Obstajajo 4 osnovni komunikacijski stili:

Kakšen je vaš komunikacijski stil?

Izvejte tako, da rešite kratek kviz.

 

Asertivna komunikacija

Asertivna komunikacija vključuje vzajemno razumevanje, diplomatski odnos pri izražanju in spoštovanju čustev in idej druge osebe, zato velja za najbolj učinkovit način komuniciranja. To dejstvo je potrjeno s strani veliko primerov dobrih praks medosebne komunikacije

Ali se vam je kdaj zdelo težko obdržati pozornost osebe, s katero ste govorili ali pa ste izkusili, da njeno razumevanje ni bilo primerno, v primerjavi z podrobno razlago, ki ji je bila dana?

Te situacije so lahko naslovljene in rešene s fleksibilnostjo, tako da se identificirajo različni stili, ki so v uporabi na delovnem mestu:

 

Kako izboljšati vaše medosebne veščine in postati uspešen pri upravljanju vaših UZD udeležencev?

BODITE PRISOTNI

  • Poslušajte 
  • Komunicirajte
  • Razumite & zaupajte
  • Podpirajte
  • Ocenite
  • Dajte povratno informacijo