Izmenjave za razvoj veščin – POSTATI MOBILEN!

IZOBRAŽEVANJE SREDNJEŠOLCEV IN PRAKTIKANTOV V TUJINI

Šolski center Škofja Loka letno oznani Erasmus+ program, na katerega se učenci z veseljem prijavijo. Do sedaj je 110 učencev šlo na izobraževanje ali na prakso v tujino. Učitelji jih spodbujajo tudi k šolanju v tujini, saj so pozitivni rezultati internacionalnih izmenjav ali praks vidni pri pouku, teoretičnih in praktičnih predmetih in pri predmetih tujega jezika. Na pobudo šole, v določenih primerih, podjetje prav tako predlaga, da gre učenec ali praktikant na prakso v tujino, po navadi v hčerinsko ali partnersko podjetje. Učenci imajo možnost, da gredo v tujino (kot del njihovega UZD) za en mesec, praktikanti pa za 3 mesece.

Namen šolanja v tujini ni samo pridobivanje specifičnih profesionalnih kompetenc in znanja, ampak tudi spodbujanje socialnih in jezikovnih veščin za pripravnike, ki so v podjetjih, ki delujejo v mednarodnem okolju. Prejšnje izkušnje s takšno obliko šolanja in usposabljanja, je pokazala zelo dobre rezultate, ker so se učenci z lahkoto integrirali v delovni proces v tujih podjetjih in prenesli svoje znanje v drugo delovno okolje, čeprav so bili navajeni na druge naprave, stroje, programsko opremo.

Po odobritvi projekta, naredimo izbor dijakov in pripravnikov, nato pa skupaj s partnersko šolo ali podjetjem naredimo učni sporazum, ki vključuje kompetence (profesionalne, jezikovne in medkulturne), ki jih bo dijak ali pripravnik pridobil ali izboljšal. Izbrano podjetje je odgovorno za implementacijo učnega sporazuma. Sporazum podpiše tudi udeleženec, ki dobi finančna sredstva iz EU, pod okvirom programa Erasmus+, za nastanitev in stroške potovanja. Za dijake in profesorje organiziramo tudi nastanitev, rezervacije hotelov, itinerar, logistiko, letalske karte in vsa potrebna zavarovanja. Pripravnik se prav tako udeleži priprav za izmenjavo, osveži jezik in naredi OLS test in izobraževanje. Pripravnika spoznamo s kulturo in navadami gostujoče države in mu nudimo dodatno usposabljanje, če je to potrebno oz. če to zahteva delo, ki ga bo opravljal v tujini, da se zagotovi boljši napredek.

Erasmus+ pripravništvo je dlje trajajoče pripravništvo, ki traja 90 dni  v tujini. Vsi partnerji (šole, podjetja) se strinjajo glede nalog, ki jih bo opravljal pripravnik in veščine, ki jih bo pridobil oz. izboljšal. Naloge so prvo dogovorjene med vodjo praktičnega usposabljanja na podjetju, domačo šolo in mentorjem pripravnikovega domačega podjetja. Nato šola v sodelovanju z delodajalcem in “Chamber” pripravi in koordinira pripravnikov načrt. Glede na dogovor, pripravimo tudi učni sporazum. 

Pred začetkom pripravništva v podjetju v tujini, predstavniki podjetja v Sloveniji, koordinator projekta, vodja centra Inter-Entrepreneurial Education Centre (MIC), vodja praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, ravnatelj Srednje šole za strojništvo, določijo in pripravijo pripravljalni obisk podjetja v tujini. nato šola pripravi prevod dokumentov za mentorja v podjetju, ki je priložen k pripravnikovemu načrtu in je osnova za doseganje zastavljenih ciljev usposabljanja. Prav tako vključuje oceno ciljano tako na pripravnika kot mentorja in je tudi osnova za oceno v profesionalnem modulu v šoli. 

V partnerskem podjetju v tujini, je pripravniku dodeljen mentor, ki usmerja, nadzoruje in skrbi za njegovo/njeno varnost pri delu ter sodeluje in koordinira z mentorjem v matičnem podjetju v Sloveniji. Tudi tekom pripravništva obiščemo pripravnika v podjetju. 

Pripravnikova izmenjava v tujini se konča, ko partnersko podjetje izda certifikat dokončanih nalog in kompetenc, ko partnerska šola izda certifikat o celotnem programu izmenjave in Europass certifikat, ki ga uredi koordinator projekta na domači šoli. Celotna izmenjava se za pripravnika konča s predstavitvijo njegove izmenjave na Srednji šoli za strojništvo, namenjeno dijakom in pripravnikom, učiteljem, tutorjem, vodstvu šole in predstavnikom partnerskega podjetja v Sloveniji.

Do zdaj smo implementirali en primer dobre prakse na pripravništvu v Nemčiji, v sodelovanju z Novi Plamen d.o.o. Pripravnik Max je bil izjemno pohvaljen za svoje pripravništvo v Nemčiji, kjer je zaključil usposabljanje za polovični čas, pod pripravniškim programom, in pridobil neprecenljive izkušnje. Izboljšal se je na partnerskem podjetju podjetja Novi Plamen. Naučil se je veliko novih stvari ter zato pridobil novo znanje v svoji stroke in nadgradil svoje znanje angleščine in nemščine.

PREDNOSTI

Prednosti implementacije pripravništva v tujini za šolo so očitne in sicer na področju izmenjave izkušenj ter znanja, ki spodbujata kreativnost in vpeljavo novih idej v proces izobraževanja. So tudi primer za ostale dijake in pripravnike, ki se lažje odločijo za izobraževanje in prakso v tujini. 

Mednarodne izkušnje višajo zaposljivost in karierne obete ter višajo samoiniciativnost in podjetnost. Pripravniki in dijaki so bolj samostojni in samozavestni in izboljšajo komunikacijo in znanje tujega jezika. Bolj se zavedajo delovnih pogojev v Sloveniji, ki so velikokrat celo boljše kot v tujini. Mednarodne izkušnje povečajo zavedanje različnosti kultur. So bolj aktivni v družbi in se bolj zavedajo evropskih projektov in vrednot EU. Opazilo se je tudi, da so po obdobju v tujini bolj motivirani za sodelovanje v nadaljnjem formalnem in neformalnem izobraževanju.


Slika 1: Dijaki delijo svoje izkušnje z bodočimi dijaki in njihovimi starši.

SLABOSTI

Soočili smo se s problemom starosti, saj tudi v zadnjem, 3. letniku, večina še ni legalno odraslih, kar pa je v večini podjetij v tujini predpogoj, da se lahko vključijo.  Zato je, na žalost, manjša verjetnost, da bo večina dijakov sploh lahko sodelovala v programu. Prav tako menimo, da bi morali biti mentorji doma in v tujini motivirani in nagrajeni za čas, ki ga namenijo pripravniku. Idealno bi bilo, če bi slovenski mentor lahko sodeloval pri daljši izmenjavi.

ZAKLJUČEK

V Šolskem centru Škofja Loka povzamejo iz lastnih izkušenj, da je implementacija mednarodnih izmenjav in praktičnega usposabljanja, izjemna izkušnja za pripravnike, dijake, kot tudi podjetja in šole, saj nudi veliko novega znanja, veščin in izkušenj, ki jih ne šola, ne delodajalec ne moreta dati tekom šolanja in usposabljanja.

Prednosti za podjetje

Vedno več delodajalcev se zaveda prednosti, ki jih prinaša pripravništvo (v sklopu z izmenjavo). Pripravništvo posamezniku omogoči, da se uči za kvalifikacijo na podlagi dela, ki mu lahko zelo izboljša prihodnje prihodke in zadovoljstvo s svojo kariero. Veliko prednosti pa prinaša tudi delodajalcu. Poleg tega, da imajo priložnost vplivati na VET učni načrt, obstaja še nekaj drugih ključnih prednosti, da nudijo pripravništvo:

Spodbuditev produktivnosti in tekmovalnosti
Obstajajo dokazi, da lahko pripravništvo izboljša produktivnost podjetij, nove raziskave kažejo tako na kratkotrajne kot tudi dolgotrajne dobičke. Raziskava Centra za ekonomske in poslovne raziskave je pokazala, da v povprečju vsak pripravnik prinese več kot 10,000 £ dobička na leto za svojega zaposlovalca, v nekaterih drugih sektorjih so številke še višje.

Poleg spodbude produktivnosti, lahko pripravništva pomagajo tudi pri tekmovanju podjetij na modernem trgu. V raziskavi industrije se je 77% delodajalcev strinjalo, da jim je pripravništvo pomagalo, da so postali bolj tekmovalni. Prav tako 8 od 10 strank raje kupuje od podjetij, ki zaposlujejo praktikante. 

Stroškovno učinkovito usposabljanje
Pripravništva so še posebej stroškovno učinkovita, kot oblika usposabljanja, saj mladi ljudje prispevajo k delu, medtem ko se učijo. Pripravniki veliko časa namenijo pridobivanju veščin na delu. Dodatna prednost, ki se tiče stroškov, je, da čeprav morate pripravnikom plačati plačo, obstajajo financiranja, ki pokrijejo mnogo drugih stroškov usposabljanja.

Pripravništvo priskrbuje prihodnje usposobljene zaposlene                                                Pripravništvo pomaga zaposlenim izboljšati svoje veščine, ki bodo na dolgi rok koristile podjetju. Pripravništvo bo prav tako zagotovilo, da razvite veščine sovpadajo s prihodnjimi potrebami podjetja. To bo pomagalo zapolniti vrzeli v veščinah in omogočilo podjetjem, da najdejo prihodnje vodje in managerje znotraj organizacije. 

Pripravništvo poveča lojalnost zaposlenih in njihovo zadržanje
Zaposleni, ki so se usposabljali v podjetju so načeloma zelo motivirani in predani podjetju ter ga podpirajo pri doseganju poslovnih ciljev. Pripravnik spodbudi zaposlene, da o svojem delu razmišljajo kot o karieri in da dlje časa ostanejo v podjetju, kar zniža stroške iskanja novih zaposlenih. Nudenje pripravništva že zaposlenemu kaže, da jih vidite kot pomemben del podjetja in da z veseljem vlagate v njihovo prihodnost. Po podatkih Nacionalnega pripravniškega servisa, 92% podjetij, ki so izvajala pripravništva, meni, da to vodi k bolj motivirani in zadovoljni delovni sili in 80% jih je videlo dvig v zadržanju zaposlenih.

Pripravništva višajo končni rezultat podjetij
Vlaganje v zaposlene skozi nudenja pripravništva, ima pozitiven vpliv na finance podjetja, kar ga dela bolj konkurenčnega. Podatki Nacionalnega pripravniškega servisa so pokazali, da 81% strank raje kupuje pri podjetjih, ki zaposlujejo pripravnike. Celo zračunate lahko, koliko se vam vlaganje povrne. Še več, podjetja dobi sredstva za vsakega pripravnika, ki ga sprejmejo, kar pomeni, da jim ni treba porabiti toliko denarja za rekrutiranje novih zaposlenih.

Pripravniki sprostijo čas zaposlenim
Ko podjetje raste, zaposleni vidijo, da porabljajo čas za majhne naloge, ko bi se morali koncentrirati na glavne točke svojega dela. Ko delegirate te osnovne naloge pripravniku, jim dovolite, da se učijo in prevzamejo odgovornost, obenem pa sprostite čas bolj izkušenim. Boljša razdelitev dela, bi morala zvišati produktivnost vašega podjetja.

Pripravniki lahko ponovno oživijo podjetje
Pogosto prinesejo svež pristop in pozitiven odnos v delovno okolje, kar lahko spodbudi tudi obstoječe zaposlene. S pripravništvom podjetje/zaposleni pokaže samemu sebi, da se je pripravljeno učiti in prinesti nove ideje v podjetje. Ker pripravniki prihajajo iz različnih ozadij – tudi visoko talentirani, ki pa nočejo zapraviti denarja za univerzo, lahko prinesejo nov, svež vpogled v poslovanje. Končno, podjetje, ki je pripravljeno investirati v ljudi, s tem, da podpira pripravništvo, kaže pozitiven pristop k družbeni odgovornosti podjetja, kar je dobro za privabljanje tako strank, kot bodočih visoko kvalitetnih zaposlenih.

(http://cmsvoc.co.uk/blog/apprenticeships-5-employer-benefits-of-apprenticeships/)

Več informacij tukaj:
https://europa.eu/newsroom/events/mobility-apprentices-europe-contribution-youth-employment-and-competitiveness-business_en