Nadzorovanje UZD

Če želimo, da je UZD v podjetju uspešen, potem je potreben stalen napredek. To ni koristno samo za učenca, ki se mu tako da boljša izkušnja učenja, ampak proizvede tudi boljše in bolj kvalificiranje pripravnike, kar je dobičkonosno za podjetje. Eden najboljših načinov za dosego stalnega napredka je povratna informacija. Zakaj je “feedback” pomemben?

Povratna informacija lahko gre v dve smeri:

  1. i) feedback podjetja pripravniku, kako se lahko izboljša
  2. ii) feedback pripravnika podjetju (in njegovemu nadzorniku), kako izboljšati pripravniški program

Kako pravilno skomuniciramo povratno informacijo: Mentorske veščine: Dajanje povratne informacije

In order for continuous improvement to be achieved the company hosting the apprentice, often requires feedback.  This is a standard procedure in many apprenticeship programmes and is forms part of the structure of the highly acclaimed dual vocation system being practiced in the german speaking countries of europe.

Da je stalen napredek dosežen, pogosto podjetje potrebuje feedback od pripravnika. Je standarden postopek v mnogih pripravniških programih in del cenjenega dvojnega poklicnega sistema, ki je v uporabi v nemško govorečih državah.

Feedback je lahko v strukturirani obliki:

  • Ocenjevalnega intervjuja
  • Kontrolni seznam