Planiranje UZD (učenja z delom)

UZD & Pripravništvo

Med mnogimi primeri UZD je dvojni poklicni sistem najdlje prepoznan kot eden najbolj dolgoročno uspešnih pripravniških modelov na svetu. Kot nakazuje že ime, dvojni poklicni sistem pripravniku omogoča, da svoje učenje razdeli med teoretično učenje na poklicni šoli, kot tudi praktično učenje skozi zaposlitev pri izbranem podjetju. Takšen sistem je v uporabi v Nemčiji, Avstriji in Švici že več stoletij. Dvojno poklicno izobraževanje – Uspešen nemški sistem.

Ta sistem sicer v nemško govorečih državah v zadnjem času ni popularen, vendar pa se je začel prevzemati v ostalih državah po Evropi, saj so podjetja odkrila koristi, če izvajajo ta program in kvaliteto kvalificiranih zaposlenih, ki jo prinese v podjetje.  Pripravništva v Evropi: kako maksimirati njihove koristi.

Čeprav je ta oblika pripravništva zelo koristna tako za podjetje kot samega pripravnika, pa podjetja velikokrat ugotovijo, da morajo postati kreativna, saj ne tekmujejo le z ostalimi podjetji, da bi privabila najboljše kandidate, temveč z mnogimi kariernimi priložnostmi, ki so dandanes odprte za mlade v Evropi. Podjetja vabijo pripravništva.

Zato, da pridobijo kvalitetne kandidate za svoje pripravništvo, veliko privatnih podjetij gleda preko učencev, na tiste, ki so ravno iz šole in delajo prve korake na svoji karierni poti. Veliko kvalitetnih kandidatov prihaja tudi iz različnih kariernih poti, kar lahko podjetjem zelo koristi. Od faliranega študenta do mojstra.

 

1.) Planiranje UZD korak za korakom

Pripravniška struktura, kot je npr. dvojni sistem, ki daje poudarek na učenju z delom, zahtevajo od podjetij, da sprejmejo pripravnike za daljše obdobje. Ta struktura podjetjem postavlja določene zahteve, ampak jim zagotavlja tudi trajne dodatke. Deljena odgovornost za pripravnika je ključ do uspeha sistema. Dvojni sistem.

Veliko odgovornosti do učenja leži na privatnem podjetju. Pripravnik je odvisen od podjetja, da nudi izobraževanje in kvalitetne delovne izkušnje v realnih delovnih situacijah in ki ustrezajo za delo na trgu dela, ko so enkrat kvalificirani. Podjetja morajo zato pripravnikom dati jasne toda praktične cilje. Veliko ciljev učenja mora izhajati iz praktičnih aspektov izbrane panoge. Ustvarjanje izobraževalnih in delovnih nalog.

Seveda obstaja več veščin, ki se jih morajo pripravniki naučiti, ne le veščin iz panoge. Podjetja morajo ciljati na učenje veščin, ki bodo koristile pripravniku in pa seveda podjetju samemu. Akcijsko usmerjeni poklicno izobraževalni koraki 

Da se lahko pripravniki uspešno naučijo, je zanje pomembno, da razumejo kako so naloge, ki jih opravljajo v podjetju, del večje slike. To jim omogoča, da razumejo svojo vlogo v delovnem procesu in da ima vsaka posamezna zadolžitev pomembna za dosego višjega cilja. Raba in analiza procesov dela

 

2.) UZD v tujini

Mnogo podjetij okleva sodelovati v takšni strukturi, kot je dvojni sistem. Velikokrat se pojavijo pomisleki glede izpeljave in zagotovljene uspešnosti, saj obstaja tudi velika obveza in odgovornost do vključenih pripravnikov. Nenazadnje je ta model lahko uspešen v Nemčiji ali Avstriji, ampak kakšna so zagotovila, da je lahko ta sistem uspešen pri ustvarjanju usposobljenih zaposlenih tudi v ostalih regijah.

I) Ojačitev VET-a v tujini

ii) Stihl izvaža nemški sistem izobraževanja

iii) Za usposabljanje veščih zaposlenih, Američani uporabljajo nemški model