Profil in lastnosti bodočih zaposlenih

Delavci prihodnosti, t.i. “Znanjemadi/ Vedomadi/ Knowmads”, izhajajo iz znanja dojetega kot akcija in inovacija ter mobilnosti (nomad). Tako tvorijo nov produktiven razred, ki proizvaja vrednost. (Juan Carlos Casco, CEO of Emprendedorex). Toda ime ni tako zanimivo, kot sam koncept. Soočamo se z novo idejo zaposlenega, ki je karakteriziran s svojo domišljijo, sposobnostjo inovativnosti, njegovim interesom za sodelovanje in odpornostjo na negotovosti v svetu. Pred nami je nov tip podjetnika.

Vedomadi se združijo, zato, da se soočijo s problemom ali priložnostjo in sicer tako, da uporabijo znanje in ustvarijo vrednost. So ljudje, ki delajo skupaj na sodelovalen način, ki si delijo novo kulturo, SO kulturo (sodelovanje, soustvarjanje,…), pravi Carlos Casco. Vedomad je nekakšna evolucija profila samostojnega podjetnika. Zahvaljujoč tehnologiji (so 100% digitalni delavci) delujejo sodelovalno, njihovo upravljanje znanja (ne samo zato, ker vedo stvari, temveč, ker vedo kako doseči preostalo znanje) pa je njihova največja prednost.

Vedomadi razlikujejo med konceptoma zaposlitve in dela. Služba/zaposlitev so pozicije, vloge ali ostale oblike. Po drugi strani pa ima delo širši obseg in je povezano z ustvarjanjem pomembnih rezultatov. Zaposlitev se razlikuje od kariere v Vedomad družbi. Kariera je nekaj, kar osebo vodi skozi življenje, delo pa skupek aktivnosti, ki so podprte z elementi na osebni ravni. Rezultati dela Vedomada to torej ekskluzivno njegova odgovornost (Moravec John W., Knowmad Society (2013)).

 

Video: Pomembnost kreativnosti in postopnega učenja za delavca v 21. stoletju

Andreas Schleicher, direktor oddelka za izobraževanje in kompetence, svetovalec na področju izobraževalne politike generalnega sekretarja OECD, meni, da so v naši novi ekonomiji kompetence dosti pomembnejše od kvalifikacij.

 

Tukaj je 9 najpomembnejših lastnosti tega novega profila zaposlenega:

  1. Demografsko ni omejen na specifično starost.
  2. Gradi svoje osebno znanje skozi informacije in izkušnje ter to uporablja za ustvarjanje novih idej. 
  3. Je kreativen, inovativen, sodelovalen in motiviran.
  4. Svoje ideje lahko preizkušajo v različnih organizacijah in socialnih okoliščinah. Sposobni so dati pomen znanju glede na kontekst.  
  5. Obvladajo nove tehnologije in jih uporabljajo za reševanje problemov in izboljšanje svoje mobilnosti.  
  6. Ne samo, da imajo znanje, temveč lahko dostopajo do novih informacij in jih odprto in svobodno uporabljajo.  
  7. Sposobni so graditi in ohraniti omrežja poznanstev iz delovnega okolja. Najboljši so v okolju, kjer obstaja mreža ljudi in v nehierarhičnih organizacijah. 
  8. Kot klasični podjetnik, se nikoli ne nehajo učiti (formalno ali neformalno); vedno eksperimentirajo z novo tehnologijo. 
  9. Ne bojijo se neuspeha.

Nimajo vsi Vedomadi the lastnosti, niti te lastnosti ne pripadajo zgolj njim. Lastnosti so samo pokazatelj sprememb v dojemanju in mentaliteti dela. 

(https://educationfutures.com/publications/Knowmad-society) Vse te lastnosti nakazujejo, da, če povzamemo, Vedomad pooseblja spremembo kulture dela (ki je bila do sedaj tradicionalen sistem). Vedomad je profil, ki ga podjetja najbolj potrebujejo, da se prilagodijo novemu obdobju. 

Vedomadi so agenti spremembe, “ljudje, ki prevzamejo in ponotranjijo tip miselnosti, ki jim omogoča, da so bolj fleksibilni pri prilagajanju na potrebe novega obdobja”, razloži Roca. “Vedomad je zato dober manager nesigurnosti, ki uporablja svoje znanje, vsestranskost in fleksibilnost za iskanje eksperimentalnih rešitev problemov, za katere sploh še ne ve, kakšni bodo”.

Digitalna revolucija je že na poti. Robotika je za vogalom. Tehnologija in umetna inteligenca bodo za vedno spremenili trg dela, kot so ga poznali naši starši in stari starši. Za sabo bomo pustili sedentarizem industrijskega sveta in izmensko delo v proizvodnjah (ali pisarnah). Vedomadi se že pripravljajo, da bodo prevzeli vajeti te nove revolucije. 

Knowmads/vedomadi= Posamezniki, katerih veščine jim omogočajo hitro prilagajanje spreminjajočemu delovnemu okolju in izzivom (John Moravec).

 

Video: If you do not want to drown in the labor tsunami... Be a Knowmad my friend