Priznanja

Predstavitev tujih kvalifikacij & okvirov

Video A) Državni okvir kvalifikacij – Kvaliteta in kvalifikacije Irska

Ta video predstavi koncept Državnega okvira kvalifikacij na primeru EU članice Irske in namen takšnega okvira tako za delodajalca kot zaposlenega.

 

Video B) Rekrutiranje kvalificiranih delavcev iz drugih evropskih držav

Če uporabimo primer iz industrije logistike, nam ta video pokaže pregled težav in izzivov, s katerimi se soočijo delodajalci, ko se odločijo, da bodo rekrutirali zaposlene iz druge države.

 

Video C) Predstavitev in uporaba veščin

Kratek video pregled EQF in kako pomaga zaposlenim, ki si želijo zaposliti v tujini in za podjetja, ki zaposlujejo mednarodno

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1217&langId=en

 

EU okvir kvalifikacij

Video A) Razlaga Evropskega kvalifikacijskega okvira (EQF)

Ta spletni video da kratek uvod v EQF in poda smernice, da lahko zaposlovalci razumejo kvalifikacije v različnih EU državah. Je kratek pregled, kako so strukturirani nivoji klasifikacij v različnih EU državah in uporablja primere, kako se jih lahko primerja z kvalifikacijsko strukturo v Angliji. Vključeni so primeri iz prehranske in turistične industrije, video pa želi predstaviti prednosti za delodajalce in zaposlene po vsej Evropi.

 

Video B) EQF – 10 let Evropskega kvalifikacijskega okvira

Ta video je kratek pregled strukture EQF in kako ta pokriva vse veščine in izkušnje ter kako so te prevedene v različne nivoji kvalificiranosti.

 

Video C) Uvod v EQF in ECVET

Ta video je poglobljen pregled EQF-ja in kako so nivoji kvalifikacij primerjani po vseh državah, ki ga uporabljajo, s slikovitimi primeri. Predstavljen je koncept rezultatov izobraževanja in kako so znotraj okvira cenjene delovne izkušnje. Predstavljena je tudi mobilnost zaposlenih znotraj ECVET.

 

Video D) Evropska kartica profesionalnosti (EPC)

Ta video je uvod v eno izmed EU orodij, dosegljivih za prepoznavanje kvalificiranosti v različnih EU državah, EPC kartica. V video je predstavljen sektor medicinskih sester, da se prikaže pomen EPC-ja.

 

Praktični primeri iz industrije

Video A) Evropski okvir kvalifikacij- promo

Ta kratek video iz sektorja restavracij in hotelov prikazuje kako so veščine in kvalifikacije prepoznanje po celi Evropi, z uporabo EQF sistema.

 

Video B) Povezovanje mednarodnih kvalifikacij z EQF v varilskem sektorju

Ta video da jasen primer iz varilske industrije in kako ta industrija uporablja EQF sistem za primerjavo kvalifikacij po Evropi in sicer z kvalifikacijskimi standardi znotraj varilske industrije.

 

Video C) EOSE predstavi ECVET

Video predstavlja koncept EQF in ECVET v kontekstu športne in prostočasne industrije ter kako se primerjajo kvalifikacije preko evropskih držav.